Mika Olli on veroasiantuntija Helsingin seudun kauppakamarissa.

Koronapandemian vuoksi keskeytetyn projektin verovaikutuksista

Projektitoimituksen tilapäinen keskeytyminen ei estä kiinteän toimipaikan muodostumista, jos aikaraja täyttyy.

Verosopimusten mukaan asennus-, rakennus- tai kokoonpanopaikka saattaa muodostaa kiinteän toimipaikan. Useimmissa verosopimuksissa kiinteä toimipaikka muodostuu OECD:n malliverosopimuksen tavoin vasta, jos toiminta kestää yli 12 kuukautta, joissakin sopimuksissa aikaraja on 6 kuukautta. Silloin kun verosopimuksen edellyttämä aikaraja täyttyy, kiinteän toimipaikan katsotaan olleen olemassa heti toiminnan alkamisesta lähtien ja sijaintivaltiolle syntyy oikeus projektiin liittyvän liiketulon verottamiseen.

Projektin katsotaan päättyneen, kun työ on suoritettu loppuun tai kun työt kohteessa on lopullisesti pysäytetty. Yleensä projektin ei katsota keskeytyneen, jos työ tilapäisesti keskeytyy esimerkiksi sään tai lakon vuoksi. Tämä tilapäinen keskeytyminen tarkoittaa sitä, että sekin aika, jolloin työt ovat keskeytyksissä, otetaan yleensä mukaan kiinteän toimipaikan aikarajaa laskettaessa. Jotta yllätyksiltä vältyttäisiin, pandemiasta johtuvan keskeytyksen vaikutus kiinteän toimipaikan aikarajan laskentaan on varmistettava projektin kohdemaan viranomaisilta.

Töiden keskeytymisen vaikutus henkilöverotukseen

Jos työskentely ulkomailla kestää vähintään kuusi kuukautta, siitä saatu palkka on Suomessa verovapaata tuloa tietyin edellytyksin (TVL 77 §). Jos ulkomaantyöskentely päättyy ennakoitua aiemmin painavasta, verovelvollisesta ja tämän työnantajasta riippumattomasta ja odottamattomasta syystä, ulkomaantyötuloa ei pidetä veronalaisena tulona, vaikka ulkomaantyöskentely ei kestänyt vähintään kuutta kuukautta (TVL 77.5 §). Verohallinto katsoo, että maailmanlaajuinen koronaviruspandemia on tässä poikkeustilanteessa TVL 77 §:n 3 momentissa tarkoitettu pakottava syy.

Verohallinnon kannanottoja

Koronaviruspandemian vaikutus ulkomaantyöskentelyn verotukseen

Lue myös:

Sovittelu riidanratkaisun kruunaamaton kuningas

Koronakriisin ennustetaan tuovan mukanaan riita-aallon. Yritysten johdolla on vastuu ja ratkaisun avaimet käsissään – nyt tarvitaan vastuullisia ja huolella punnittuja ratkaisuja.
Edellinen artikkeli Perhevapaat ja vuosiloma Seuraava artikkeli Kolme kysymystä yrityssaneerauksesta