Helsingin seudun kauppakamari, Koronainfo, KauppakamariNYT

Koronavirus: Komissio vapauttaa EU:n ulkopuolelta tuodut lääkinnälliset laitteet tulleista ja arvonlisäverosta

Komissio on tänään (3.4.2020) päättänyt hyväksyä jäsenmaiden ja Yhdistyneen kuningaskunnan pyynnöt luopua väliaikaisesti tulleista ja arvonlisäverosta EU:n ulkopuolisista maista tuotavien lääkinnällisten laitteiden ja suojavarusteiden osalta koronaviruksen torjumiseksi. Tämä helpottaa taloudellisesti lääkäreiden, sairaanhoitajien ja potilaiden kipeästi tarvitsemien lääkinnällisten laitteiden ja varusteiden hankintaa. Komissio on hyväksynyt pikaisesti kaikilta jäsenmailta saadut pyynnöt.

Toimenpide kattaa hengityssuojaimet ja suojavarusteet sekä testaussarjat, hengityslaitteet ja muut lääkinnälliset laitteet ja varusteet. Vapautusta sovelletaan kuuden kuukauden ajan, ja sitä voidaan tarvittaessa jatkaa.

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen julkaisi tämänpäiväisestä päätöksestä videoviestin.

Talousasioista vastaava komissaari Paolo Gentiloni totesi, että tässä hätätilanteessa on olennaisen tärkeää toimittaa lääkinnälliset laitteet ja varusteet nopeasti sinne missä niitä tarvitaan.

Hän jatkoi: ”Vapauttamalla nämä EU:n ulkopuolelta tuotavat tuotteet tulleista ja arvonlisäverosta Euroopan komissio helpottaa niiden hankintaa. Haluan jälleen ilmaista syvän kunnioitukseni ja kiitollisuuteni terveydenhuollon työntekijöille kaikkialla Euroopassa. Tämänpäiväisen toimenpiteen pitäisi auttaa heitä saamaan välineet, joita he tarvitsevat suojatakseen itsensä ja jatkaakseen ihmishenkien pelastamista.”

Komissio kehotti 20. maaliskuuta 2020 kaikkia jäsenmaita sekä Yhdistynyttä kuningaskuntaa esittämään pyynnön luopua tulleista ja arvonlisäverosta EU:n ulkopuolisista maista tuotavien suojavarusteiden ja muiden lääkinnällisten laitteiden ja varusteiden osalta. Kaikki jäsenmaat ja Yhdistynyt kuningaskunta esittivät pyynnön.

Tänään (3.4.2020) tehty päätös tulee voimaan takautuvasti 30. tammikuuta 2020 alkaen.

Tausta

Voimassa olevaan EU:n lainsäädäntöön sisältyy poikkeuksellisia välineitä katastrofien uhrien auttamiseksi. Niitä voidaan käyttää koronaviruksen aiheuttaman ennennäkemättömän terveyskriisin hoitamiseen.

EU:n tullilainsäädännössä (neuvoston asetus (EY) N:o 1186/2009) säädetään mahdollisuudesta myöntää vapautus tulleista ”katastrofien uhrien hyväksi”. Sitä voidaan soveltaa valtion elinten tai hyväksyttyjen hyväntekeväisyys- tai avustusorganisaatioiden tuomiin tavaroihin. Vapautuksen myöntäminen edellyttää jäsenmaiden pyynnöstä tehtävää komission päätöstä.

EU:n arvonlisäverolainsäädännössä (neuvoston direktiivi 2009/132/EY) on vastaavia säännöksiä, jotka koskevat tiettyjen tavaroiden lopullisen maahantuonnin vapauttamista arvonlisäverosta.

Lisätietoja

Komission päätös covid-19-epidemian vaikutusten torjumiseksi vuonna 2020 tarvittavien tavaroiden tuonnille myönnettävästä vapautuksesta tuontitulleista ja arvonlisäverosta.

Ohjeita koronavirukseen liittyvistä tullikysymyksistä

Koronavirussivusto

Lue myös

Suomi tarvitsee metropolipolitiikkaa – MetropoliAreenalla fokuksessa on Helsingin seudun menestys

Helsingin seudun maapinta-ala on vain reilun prosentin koko Suomesta, mutta täällä...

Neuvontapalvelut: Ukrainasta pakeneville tai Ukrainassa avun tarpeessa oleville annettujen lahjoitusten vapautus arvonlisäverosta

Ukrainan sotaa pakeneville tai Ukrainassa avun tarpeessa oleville henkilöille lahjoitettavien tai...

Turvallinen julkisen liikenteen käyttö vaatii linjauksia – komission ohjeet julki

Euroopan komissio on julkaissut käytännönläheiset ohjeet jäsenmaille henkilöliikenteen rajoitusten purkamisesta.