Kestävää kehitystä kuvakkeina.

Kysely kestävien teknologioiden ja ratkaisujen käyttöönotosta pk-yrityksissä – vastaa ja vaikuta

Euroopan komissio on laatimassa teollisuusteknologioita koskevia yhteisiä etenemissuunnitelmia, joiden tarkoituksena on edistää niiden käyttöönottoa yrityksissä kaikkialla Euroopassa. Kyselyn tuloksia hyödynnetään etenemissuunnitelmien laatimisessa. Suunnitelmat julkistetaan vuonna 2022.

Vastaamalla kyselyyn kestävien teknologioiden ja ratkaisujen käyttöönotosta autat komissiota vastaamaan paremmin Euroopan pienten ja keskisuurten yritysten kohtaamiin haasteisiin, jotka liittyvät ympäristöystävällisten (vähähiilisten, kiertotalouteen perustuvien) teknologioiden kehittämiseen, ostamiseen ja käyttöön.

Pyydämme vastaamaan kyselyyn 15.1.2022 mennessä.

Kyselyn voi vaihtaa suomenkieliseksi sivun oikealta laidalta löytyvästä kielivalikosta.

Helsingin seudun kauppakamarissa toimiva Enterprise Europe Network kuuluu Euroopan komission alaiseen yritystukiverkostoon ja se tarjoaa pk-yrityksille maksuttomia kansainvälistymispalveluita.


Lue myös

Vastaa kyselyyn yksityisen sektorin suhteesta YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin

On tärkeää saada Suomesta vastauksia kattavasti, koska Pohjoismaisesta aineistosta tehdään myös raportti. Vastausaikaa on 2.6....

Työperusteinen maahanmuutto – Valtiontalouden tarkastusviraston kysely yrityksille

Tarkastus tehdään vuoden 2022 aikana ja raportti ilmestyy joulukuussa 2022. Tämä yrityksille suunnattu kysely on...