Helsingin seudun kauppakamarin lakimies Joanna Ahokanto.

Kysymyksiä ja vastauksia koronasta ja ulkomaalaisen työntekijän kausityöstä

Koronaepidemian takia kausityötä varten palkatut ulkomaalaiset työntekijät eivät välttämättä pääse saapumaan Suomeen eikä kausityötä ole tällä hetkellä määritelty välttämättömäksi työmatkaliikenteeksi tai muuksi välttämättömäksi liikenteeksi.

Tämä on aiheuttanut työnantajille erilaisia ongelmatilanteita liittyen kausityöntekijöiden oleskelulupiin, työntekijöiden kanssa tehtyihin työsopimuksiin sekä tarvittavaan työvoimapulaan kausityöajaksi. Lue alta tärkeimmät kysymykset vastauksineen liittyen koronan aiheuttamiin haasteisiin kausityössä.

Kuka on kausityöntekijä?

Kausityöntekijällä tarkoitetaan kolmannen maan kansalaista, jonka vakinainen asuinpaikka on muualla kuin Euroopan unionin jäsenvaltiossa, Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa tai Sveitsissä ja joka oleskelee Suomessa laillisesti ja tilapäisesti työskennelläkseen kausiluonteisesti sellaisen määräaikaisen työsopimuksen perusteella, joka on tehty hänen ja Suomeen sijoittautuneen työnantajan välillä.


Työntekijän nykyinen kausityö on päättymässä. Voidaanko työntekijälle hakea kausityölupaa Suomessa, kun meillä alkava työsuhde alkaa vasta muutaman kuukauden päästä?

Ei voida. Työntekijän tulee poistua Suomesta ja hakea kausityölupaa ulkomailta.


Mille ajalle ensimmäinen kausityöoleskelulupa myönnetään?

Ensimmäinen lupa myönnetään työsuhteen ajalle, mutta aikaisintaan päätöspäivästä alkaen.


Suomi on tiukentanut rajanylitysliikennettään, pääseekö työntekijä kausityöntekijä kausityöntekijätodistuksella Suomeen?

Työntekijä voi mahdollisesti päästä Suomeen kausityötodistuksella, jos työntekijä työskentelee yhteiskunnan toimivuuden tai huoltovarmuuden kannalta merkittävässä työssä. Rajavartiolaitos vastaa rajavalvonnasta. Rajavartiolaitoksen mukaan työntekijä tarvitsee rajanylitystä varten työnantajan täyttämän lomakkeen. Löydät lomakkeen ja tarkemmat ohjeet täältä: raja.fi/rajaliikenne-ohjeet-korona.


Miten työntekijälle saadaan oleskelulupakortti nyt kun hänelle on myönnetty kausityöoleskelulupa, ja Suomen edustustot ovat suljettuina koronavirustilanteen takia?

Edustustot eivät pysty jakamaan oleskelulupakortteja normaalisti. Korttien toimittamista koskeviin tiedusteluihin vastaa se edustusto, jossa olet asioinut.


Kun kausityöntekijä ei pääse Suomeen töihin, mitä tapahtuu työntekijän oleskeluluvalle?

Oleskelulupa pystyy normaalisti voimassa, vaikkei työntekijä pääsisi Suomeen. Tulee kuitenkin huomioida pitääkö työntekijän hakea uutta oleskelulupaa, mikäli vanhan määräaikaisen oleskeluluvan aika on jo kulunut umpeen ennen kuin työ voi varsinaisesti alkaa.


Voinko ilmoittaa avoimesta työtehtävästä kausityössä,
vaikka olen solminut työsopimuksen ulkomaisen työntekijän kanssa?

Työantaja voi ilmoittaa avoimista tehtävistä kausityössä. Työvoiman tarve edellyttää tätä. Ulkomaisen työvoiman saanti on vaikeutunut koronavirustilanteessa, kun myös rajat on suljettu. Lisäksi kahden viikon karanteeni on huomioitava niissä tapauksissa, joissa maahan pääsy onnistuu. Jos kyseessä on hyvin myöhään syksyllä tehtävä työ, tilanne voi olla toinen.


Minulla on voimassa oleva työsopimus ulkomailla olevan työntekijän kanssa,
mutta hän ei koronan takia pääse Suomeen, voinko palkata Suomesta työntekijän tehtävään?

Kun koronavirustilanteessa kausityöntekijät eivät pääse saapumaan Suomeen ei työntekijän tärkein velvollisuus eli työntekovelvollisuus voi edes alkaa. Tässä tapauksessa on otettava huomioon, että itse työsopimus on voimassa. Tällöin ulkomaalaisen työntekijän kanssa tulisi sopia työsuhteen alkamispäivän muuttamisesta tai työsuhteen perumisesta.


Voinko purkaa työsopimuksen, jonka olen tehnyt ulkomaalaisen työntekijän kanssa, joka ei pääse Suomeen?

Kausityössä tehdään määräaikainen työsopimus. Määräaikainen sopimus sitoo sopijaosapuolia koko sopimuskauden ajan ja työsopimus päättyy määräaikaisen sopimuksen mukaisesti. Määräaikainen työsopimus voidaan kuitenkin päättää ennenaikaisesti vain sopimalla. Osapuolet voivat siis keskenään sopia siitä, että työsopimussuhde päätetään yhteisymmärryksessä. Muissa tapauksissa työsopimuksen purkamiseen vaaditaan työsopimuslaissa mainitut työsopimuksen purkamisperusteet. Määräaikainen työsopimus voidaan myös irtisanoa kesken sopimuskauden, jos sopimusosapuolet ovat sopineet määräaikaiseen työsopimukseen liitettävästä irtisanomisehdosta. On myös hyvä huomioida, ettei työsopimusta voida purkaa koeaikapurkuun vedoten, sillä työsuhde ei ole vielä ehtinyt alkaa.

Joanna Ahokanto
lakimies

Lue myös

Viikon kysymys: erityisasiantuntijan oleskelulupa

Viikon kysymys tuo vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Viikon kysymys: sairauspoissaolo ja koeaika

Viikon kysymys tuo vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Neuvontapalvelut: Yleisiä väärinkäsityksiä vuosiloma-asioissa (päivitetty)

Lomakausi lähestyy kovaa vauhtia, ja nyt onkin sopiva aika muistuttaa muutamasta yleisestä vuosilomiin liittyvästä väärinkäsityksestä. Tämän luettuasi tiedät, miten toimia jatkossa oikein.