Helsingin seudun kauppakamarin lakimies Joanna Ahokanto.

Kysymyksiä ja vastauksia koronasta ja ulkomaalaisen työntekijän kausityöstä – PÄIVITETTY 14.4.

Koronaepidemiasta johtuen kausityötä varten palkatut ulkomaalaiset työntekijät eivät pääse saapumaan Suomeen eikä kausityötä ole tällä hetkellä määritelty välttämättömäksi työmatkaliikenteeksi tai muuksi välttämättömäksi liikenteeksi. Tämä on aiheuttanut työnantajille erilaisia ongelmatilanteita liittyen kausityöntekijöiden oleskelulupiin, työntekijöiden kanssa tehtyihin työsopimuksiin sekä tarvittavaan työvoimaan pulaan kausityöajaksi. Lue alta tärkeimmät kysymykset vastauksineen liittyen koronan aiheuttamiin haasteisiin kausityössä.

Kuka on kausityöntekijä?

Kausityöntekijällä tarkoitetaan kolmannen maan kansalaista, jonka vakinainen asuinpaikka on muualla kuin Euroopan unionin jäsenvaltiossa, Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa tai Sveitsissä ja joka oleskelee Suomessa laillisesti ja tilapäisesti työskennelläkseen kausiluonteisesti sellaisen määräaikaisen työsopimuksen perusteella, joka on tehty hänen ja Suomeen sijoittautuneen työnantajan välillä.

Kun kausityöntekijä ei pääse Suomeen töihin, mitä tapahtuu työntekijän oleskeluluvalle?

Oleskelulupa pystyy normaalisti voimassa, vaikkei työntekijä pääsisi Suomeen. Tulee kuitenkin huomioida pitääkö työntekijän hakea uutta oleskelulupaa, mikäli vanhan määräaikaisen oleskeluluvan aika on jo kulunut umpeen ennen kuin työ voi varsinaisesti alkaa.

Onko Suomessa työluvalla oleskelevan lomautetuksi tai irtisanotuksi tulleen henkilön mahdollista ottaa vastaan kausityötä?

Uusien 09.04.2020 voimaan tulleiden ulkomaalaislain ja lain kausityöntekijöiden työnteko-oikeudesta myötä työluvalla Suomessa oleskeleva lomautettu tai työttömäksi jääneellä ulkomaalaisella työntekijällä on oikeus työntekoon kaikilla huoltovarmuuden tai työmarkkinoiden toimivuuden kannalta olennaisilla aloilla ja tehtävissä, joita tarkoitetaan komission tiedonannossa.

Onko Suomessa kausityöluvalla jo nyt oleskelevan mahdollista vaihtaa työnantajaa ja siirtyä esimerkiksi maa- ja metsätalouden sekä puutarha-alan kausityöhön?

Kyllä tämä on mahdollista, jos työntekijä on lomautettu tai jäänyt työttömäksi 9.4.2020 voimaan tulleiden lakimuutosten myötä.

Voinko ilmoittaa avoimesta työtehtävästä kausityössä, vaikka olen solminut työsopimuksen ulkomaisen työntekijän kanssa?

Työantaja voi ilmoittaa avoimista tehtävistä kausityössä. Työvoiman tarve edellyttää tätä. Ulkomaisen työvoiman saanti on vaikeutunut koronavirustilanteessa, kun myös rajat on suljettu. Lisäksi kahden viikon karanteeni on huomioitava niissä tapauksissa, joissa maahan pääsy onnistuu. Jos kyseessä on hyvin myöhään syksyllä tehtävä työ, tilanne voi olla toinen.

Minulla on voimassa oleva työsopimus ulkomailla olevan työntekijän kanssa, mutta hän ei koronan takia pääse Suomeen, voinko palkata Suomesta työntekijän tehtävään?

Kun koronavirustilanteessa kausityöntekijät eivät pääse saapumaan Suomeen ei työntekijän tärkein velvollisuus eli työntekovelvollisuus voi edes alkaa. Tässä tapauksessa on otettava huomioon, että itse työsopimus on voimassa. Tällöin ulkomaalaisen työntekijän kanssa tulisi sopia työsuhteen alkamispäivän muuttamisesta tai työsuhteen perumisesta.

Voinko purkaa työsopimuksen, jonka olen tehnyt ulkomaalaisen työntekijän kanssa, joka ei pääse Suomeen?

Kausityössä tehdään määräaikainen työsopimus. Määräaikainen sopimus sitoo sopijaosapuolia koko sopimuskauden ajan ja työsopimus päättyy määräaikaisen sopimuksen mukaisesti. Määräaikainen työsopimus voidaan kuitenkin päättää ennenaikaisesti vain sopimalla. Osapuolet voivat siis keskenään sopia siitä, että työsopimussuhde päätetään yhteisymmärryksessä. Muissa tapauksissa työsopimuksen purkamiseen vaaditaan työsopimuslaissa mainitut työsopimuksen purkamisperusteet. Määräaikainen työsopimus voidaan myös irtisanoa kesken sopimuskauden, jos sopimusosapuolet ovat sopineet määräaikaiseen työsopimukseen liitettävästä irtisanomisehdosta. On myös hyvä huomioida, ettei työsopimusta voida purkaa koeaikapurkuun vedoten, sillä työsuhde ei ole vielä ehtinyt alkaa.

Joanna Ahokanto
lakimies

Artikkeli julkaistu 1.4.2020
Päivitetty 14.4.2020

Lue myös

Viikon kysymys: erityisasiantuntijan oleskelulupa

Viikon kysymys tuo vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Viikon kysymys: sairauspoissaolo ja koeaika

Viikon kysymys tuo vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Neuvontapalvelut: Yleisiä väärinkäsityksiä vuosiloma-asioissa (päivitetty)

Lomakausi lähestyy kovaa vauhtia, ja nyt onkin sopiva aika muistuttaa muutamasta yleisestä vuosilomiin liittyvästä väärinkäsityksestä. Tämän luettuasi tiedät, miten toimia jatkossa oikein.