Teija Kerbs on kirjanpidon asiantuntijana Helsingin seudun kauppakamarissa.

Lainaa vai tukea koronaviruksen aiheuttamasta tulonmenetyksestä – käsittely kirjanpidossa

Arvonlisäveron takaisinhaku: Yritys voi pyytää vuoden 2020 tammi-, helmi- ja maaliskuussa maksamiaan arvonlisäveroja takaisin tekemällä maksujärjestelypyynnön. Yritys maksaa palautetun arvonlisäveron myöhemmin takaisin Verohallinnolle maksujärjestelyn kautta.

Pyynnön maksujärjestelystä voi tehdä OmaVerossa 26.5.2020 alkaen.

Jos yritys on jo aiemmin hakenut maksujärjestelyä ja haluaa nyt täydentää sitä arvonlisäverojen palauttamispyynnöllä, yrityksen pitää tehdä uusi maksujärjestelypyyntö viimeistään 15.6.2020.

Kirjanpidossa tehdään kirjaus vieraaseen pääomaan. Kyseessä on laina, joka tulee jakaa pitkäaikaiseen/lyhtyaikaiseen velkaan.

Maksujärjestelyssä veroille lasketaan 3 prosentin viivästyskorko alkuperäisestä eräpäivästä alkaen.

Maksujärjestelyjen normaalia alempi viivästyskorko edellyttää väliaikaista lakimuutosta, joka tulee tämän hetken tiedon valossa voimaan kesäkuussa.

Kun maksujärjestelypyyntö on käsitelty, yritys saa tiedon siitä, hyväksyttiinkö pyyntö. Jos yritys pyysi arvonlisäverojen palauttamista, verot palautetaan noin viikon kuluttua hyväksymispäivästä.

Vuokrien anteeksianto

Eräät vuokranantajat ovat antaneet vuokria anteeksi, kun yritystoimintaa ei ole ollut mahdollista harjoittaa rajoitusten vuoksi.

Kirjanpitoon ei tule vuokran anteeksi antamisesta kirjausta, mutta jos annettu vuokrien alennus / poistaminen on ollut oleellinen, tulee tästä antaa tieto liitetiedoissa. Kulut eivät ole vertailukelpoisia edelliseen / tulevaan kauteen.

Avustukset: yleistuki ja erityistuki

Yleistuki

– avustusmuotoista rahoitusta
– kehittämistoimintaa varten, tarkoitettu kattamaan kiinteitä kuluja
– ei arvonlisäverollista.

Kirjanpidossa

ELY-keskukset rahoittavat koronakriisissä yrityksiä, joissa työskentelee enintään viisi henkilöä. Rahoitus toteutetaan avustuksena, jota ei tarvitse maksaa takaisin. Yleistuki kirjataan useimmiten liiketoiminnan muihin tuottoihin. Yleistuki on tuloverotuksessa verotettavaa tukea. Jos erä aktivoidaan, se pienentää poistopohjaa, eli kirjaus taseeseen.

Business Finlandin tarjoama rahoitus on tarkoitettu Suomessa toimiville pk-yrityksille. Tuki koskee seuraavia yritysmuotoja: oy, oyj, ay, ky, osk, joilla on 6–250 työntekijää ja joiden liiketoiminta kärsii koronavirustilanteesta. Rahoituksen avulla yritys voi kehittää uusia tuotteita tai toimintatapoja.

Business Finland maksaa projektin rahoituksen raporttien ja kustannustilitysten perusteella. Rahoituksen saajan on pidettävä kirjaa projektin kustannuksista. Tarkista projektisi rahoitusehdoista, mitä edellytyksiä projektiseurannalle on asetettu. Projektin rahoitus maksetaan pääsääntöisesti vasta kustannusten toteutumisen jälkeen. Kirjaus tehdään kirjanpidossa liiketoiminnan muihin tuottoihin.

Joissakin rahoituspalveluissa osa de minimis -rahoituksesta sekä tutkimus- ja kehityslainan ensimmäinen erä voidaan maksaa ennakkona. Kirjaus tehdään kirjanpidossa saatuihin ennakoihin.


Erityistuki

– palveluiden jatkuvuuteen saatavaa tukea
– esimerkiksi hinnanalennus, hinnan suuruuteen vaikuttava
– arvonlisäverollista (AVL 79 §).

Kirjanpidossa kirjaus tehdään liiketoiminnan muihin tuottoihin. Erityistuki on tuloverotuksessa verotettavaa tukea.


Yrittäjän työttömyysturva

Yrittäjä voi saada työmarkkinatukea ajalta 16.3. – 30.6.2020, mikäli yritystoiminta on päättynyt joko kokonaan tai muuttunut sivutoimiseksi tai siitä saatavat kuukausitulot ovat laskeneet alle 1 089,67 euron. Yrittäjän on ilmoittuduttava TE-toimistoon.

Kirjanpito
Jos työmarkkinatuki on maksettu yrityksen pankkitilille, se kirjataan kirjanpidossa joko yksityissijoituksena oman pääoman lisäykseksi tai velaksi omistajayrittäjälle. Elinkeinonharjoittajalla se käsitellään aina yksityissijoituksena.
Tuloverotuksessa työmarkkinatuki on yrittäjän henkilökohtaista tuloa, josta Kela toimittaa ennakonpidätyksen maksuhetkellä.


Eläkevakuutusmaksut

TyEL-maksuja on alennettu väliaikaisesti 2,6 prosenttiyksiköllä ajalla 1.5.–31.12.2020.
Alennuksen vaikutus kompensoidaan kokonaan korottamalla työnantajan maksua tilapäisesti vuosina 2022–2025.
Kirjanpidossa eläkevakuutusmaksut kirjataan todellisen alennetun maksuprosentin mukaan.

Teija Kerbs
kirjanpidon asiantuntija
Helsingin seudun kauppakamari


New call-to-action

Lue myös

Suomi tarvitsee metropolipolitiikkaa – MetropoliAreenalla fokuksessa on Helsingin seudun menestys

Helsingin seudun maapinta-ala on vain reilun prosentin koko Suomesta, mutta täällä...

Viikon kysymys: kulujen aktivointi ja käsittely vuosikuluina kirjanpidossa

Viikon kysymys tuo vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Taloudellista tukea aineettoman omaisuuden hyödyntämiseen ja hallinnan kehittämiseen

PRH osallistuu tukiohjelman toteutukseen ja koordinoi IPR-esianalyysipalvelua Suomessa. Tukea voi saada tavaramerkki- ja mallioikeushakemuksiin ja...