Uudenmaan kokoontumisrajoituksia kiristetään 22.2.-14.3. väliseksi ajaksi - yli kuuden hengen kokoontumiset on kielletty, pienempiäkin tulisi välttää.

Luettelo koronavirukselle työssä altistuneista

Työturvallisuuslain 40 a §:n mukaan työnantajalla on velvollisuus pitää luetteloa niistä henkilöistä, jotka ovat työssään altistuneet vakavan vaaran tai vakavan sairauden ihmiselle aiheuttaville biologisille tekijöille.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus, joka tuli voimaan 15.11.2020, sisältää luettelon biologisista tekijöistä ja niiden luokittelusta vaaraluokkiin 2, 3 ja 4. Koronavirus luokiteltiin uutena tekijänä vaaraluokkaan 3.

Altistuksen on tullut todettavasti tapahtua nimenomaan työssä. Työntekijä tulee merkitä altistuneiden luetteloon, jos voidaan todeta, että hän on työssään ollut kontaktissa koronavirustartunnan saaneeseen henkilöön tai koronavirusta sisältävään materiaaliin. Pelkkä mahdollisuus altistumiselle työssä ei vielä velvoita luettelon pitämiseen.

Altistuneiden luetteloon on merkittävä

  • altistuneen työntekijän nimi ja ammatti,
  • työpaikan toimiala ja tehdyn työn laatu
  • tiedot altistumista aiheuttaneesta biologisesta tekijästä siltä osin, kun se on tiedossa
  • kuvaus siitä, miten ja milloin altistuminen tapahtui

Luetteloa on säilytettävä vähintään 10 vuotta altistumisen päättymisen jälkeen. Luettelon säilyttämisessä tulee huomioida tietosuoja ja rekisterin pitäjälle asetetut velvoitteet.

Työsuojeluviranomaisella, työterveyshuollolla, kunnan tartuntataudeista vastaavalla lääkärillä, sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalla lääkärillä ja työsuojeluhenkilöstöllä on oikeus saada luettelo nähtäväkseen.

Työntekijällä on oikeus saada nähtäväkseen itseään koskevat tiedot luettelosta.

Lue myös:

Sovittelu riidanratkaisun kruunaamaton kuningas

Koronakriisin ennustetaan tuovan mukanaan riita-aallon. Yritysten johdolla on vastuu ja ratkaisun avaimet käsissään – nyt tarvitaan vastuullisia ja huolella punnittuja ratkaisuja.
Edellinen artikkeli Hallitusmatkalla – Puolivälin etappi ja loppuliuku Seuraava artikkeli Naisjohtajaselvitys: Naisia ennätysmäärä pörssiyhtiöiden johtoryhmissä