Mikä on asemavaltuutus?

Yritystoiminnassa nousee usein esille kysymys, kenellä on oikeus tehdä sitovia oikeustoimia yrityksen puolesta, kuten ostaa tai myydä tuotteita ja palveluita.

Osakeyhtiöissä oikeus kirjoittaa yhtiön toiminimi on osakeyhtiölain mukaan yhtiön hallituksella, toimitusjohtajalla ja prokuristilla. Henkilöyhtiöissä se on yleensä vastuunalaisilla yhtiömiehillä. Toiminimessä sen kirjoittaa toiminimenhaltija (ammatinharjoittaja).

On myös mahdollista että tietty yrityksen työntekijä oikeutetaan tekemään sopimus tai sopimuksia erikseen valtakirjalla.

Oikeustoimien tekeminen yrityksen puolesta

Olennaista asemavaltuutuksessa on, että päämies, yleensä työnantaja, antaa tietylle työntekijälle sellaisen ulkoisesti havaittavan aseman, että siihen normaalisti liittyy tiettyjen oikeustoimien tekeminen yrityksen puolesta. Ulkoinen asema ilmenee yleensä valtuutetun työskentely- tai olinpaikan perusteella esimerkiksi kylteillä osoitettuna myyntipisteenä tai toisaalta pukeutumisen tai jonkin merkin, nimikkeen tai muulla sellai­sella perusteella.

Asemavaltuutus ei edellytä, että henkilö on yrityksessä tai muussa yhteisössä johtavassa asemassa. Riittää, että henkilöllä on toisen palveluksessa sellainen asema, johon lain tai yleisen tavan mukaan liittyy kelpoisuus toimia työnantajan puolesta. Myynti­mies voi myydä sitovasti yrityksen tuotteita tai pankkitoimihenkilö tehdä pankkia sitovia oikeustoimia.

Käytännössä tehdään päivittäin merkittävä määrä oikeustoimia asemavaltuutuksen perusteella.

Jos työnantaja on rajoittanut tätä valtaa sisäisillä määräyksillä, hän ei voi vedota siihen vilpittömässä mielessä olevaa ulkopuolista henkilöä kohtaan, ellei tämäkin henkilö tiennyt rajoituksesta.

Asemavaltuutus peruutetaan poistamalla valtuutettu siitä asemasta, jossa hän on toiminut – ratkaisevaa on ulkoisesti havaittavassa asemassa tapahtuvat muutokset.

Seuraa näitä!

Palkkatietojen moninkertainen raportointivelvollisuus poistuu

Tämä tapahtuu vaiheittain vuonna 2019 käyttöön otettavan tulorekisterin myötä. Nyt työnantajien on ilmoitettava tiedot maksamistaan palkoista monelle eri taholle erilaisissa teknisissä muodoissa ja eri tahdissa kulkevien aika­taulujen mukaan. Jatkossa työnantaja ilmoittaa tiedot keskitettyyn tulorekisteriin vain yhden kerran palkanmaksun yhteydessä. Tulorekisteri otetaan käyttöön vaiheittain.

Työnantajan ilmoitus- ja selvittämisvelvoitteet

Työlainsäädäntöön perustuvasta työnantajan velvollisuuksista ilmoittaa työntekijöiden irtisanomisesta työ- ja elinkeinotoimistolle sekä velvollisuudesta tiedottaa julkisista työvoimapalveluista taloudellisilla ja tuotannollisilla syillä irtisanotuille työntekijöille on luovuttu.

Maksupalvelulaki muuttuu

Maksutilejä pitävien palveluntarjoajien, kuten pankkien, olisi jatkossa sallittava pääsy maksutileille viimeksi mainittujen välityksellä. Laki koskisi myös entistä laajemmin sellaisia matka­puhelimella toteutettavia maksuja, jotka peritään liittymää koskevan laskun yhteydessä. Direktiivi korvaa aiemman maksupalveludirektiivin. Uusi direktiivi on saatettava voimaan 13. tammikuuta 2018 mennessä.


Lue myös:

Hankinta-asioiden julkisuus

Lue myös:

Koulutusten ja tapahtumien toteutus jatkuu toistaiseksi turvallisesti etänä

Asiakkaidemme ja henkilökuntamme terveys on meille ensiarvoisen tärkeää. Noudatamme ja seuraamme jatkuvasti THL:n ja Valtioneuvoston ohjeistuksia ja määräyksiä, ja tästä syystä järjestämme kaikki koulutuksemme ja muut tilaisuutemme 31.1.2021 asti vain etänä. Ajantasaisen koulutusvalikoimamme löydät aina KauppakamariKaupasta.
Edellinen artikkeli Menestys rakennetaan luottamushenkilöiden kanssa Seuraava artikkeli Aiesopimus – sitovuudesta ja sisällöstä