Marko Silen on Helsingin seudun kauppakamarin johtaja.

Missä mennään Brexitissä?

EU:n ja Iso-Britannian neuvottelut vuonna 2021 tarvittavasta taloussopimuksesta ovat jääneet koronaepidemian varjoon.

Neuvotteluja on kuitenkin käyty keväällä videoneuvotteluina ja 15.6.2020 niihin osallistuivat myös Britannian ja EU:n korkeimmat johtajat. Britannia vahvisti neuvotteluissa ettei se aio hakea jatkoa siirtymäajalle joka on parhaillaan käynnissä. EU on myös todennut tämän asian yhteisessä julkilausumassaan samana päivänä.

Onko Britannian sopimukseton ero EU:sta 1.1.2021 siten mahdollinen?

Sopimukseton ero tarkoittaisi sitä että Britanniasta tulisi EU:n suhteen niin sanottu kolmas maa. Suomen näkökulmasta se tarkoittaisi että kaupankäynnissä Britanniaan suhtauduttaisiin kuten Venäjään tai Kiinaan. Britannian rajalle tulisi WTO-sopimuksen mukainen tullimuuri ja esimerkiksi tuotteita ja palveluita koskevat EU-lainsäädäntö ei olisi enää voimassa Britanniassa.

Vuoden 2020 ajan jatkuu erosopimuksessa tammikuussa sovittu siirtymäaika Britannian EU-suhteelle. Pääsääntönä on, että siirtymäkauden aikana EU:n ja Britannian kansalaisia ja oikeushenkilöitä kohdellaan edelleen aivan kuin Britannia olisi yhä EU:n jäsen. Britannia on tämän vuoden edelleen EU:n sisämarkkinoilla ja tulliliitossa.

Ongelmana neuvotteluissa on ensinnäkin se että tulevan talous(kauppa)sopimuksen laajuudesta ei ole päästy sopimukseen. EU haluaa että sopimus kattaa kaiken yhteistoiminnan, ei pelkkää taloutta. EU:n mielestä siinä pitäisi sopia myös turvallisuudesta, diplomaattisuhteista, tutkimuksesta ja tiedonsiirrosta.

Britannia haluaisi suppeamman sopimuksen ja on puhunut Kanadan vapaakauppasopimuksesta mallina.

EU pelkää suppeassa sopimuksessa sitä että Britannia hakee kilpailuetuja heikentämällä EU:n vaatimaa tasoa ympäristönsuojelussa, työntekijöiden oikeuksissa ja tuotteiden hyväksymisessä. Rikkana rokassa on myös sopiminen esimerkiksi Britannian vesien kalastusoikeuksista.

Marko Silen
johtaja
Helsingin seudun kauppakamari

Osapuolet sopivat kesäkuussa neuvottelutahdin tiivistämisestä

On kuitenkin todennäköistä että sopimuksen synnyttämisessä mennään aivan kalkkiviivoille. EU:n näkökulmasta kalkkiviiva on lokakuun loppu koska sopimus pitäisi ehtiä ratifioimaan jäsenmaiden parlamenteissa. Britannia varautuu myös sopimuksettomaan eroon – se ilmoitti hiljan että täysimääräiset rajatarkastukset otettaisiin käyttöön heinäkuussa 2021. Yritysten näkökulmasta epävarmuus jatkuu. Kun alkuvuodesta kehotettiin yrityksiä tarkistamaan sopimusneuvotteluiden tilanne kesäkuussa 2020, siirtyy asia nyt lokakuuhun 2020.

Kannattaa kuitenkin muistaa että EU haluaa sopimuksen ja Britannialla on vielä enemmän pelissä kuin EU:lla. EU on Britannian tärkein kauppakumppani ja on arvioitu että sopimukseton ero maksaisi Britannialle talouskasvussa jopa 30 miljardia euroa vuodessa.

Lue myös

Myyntijohdon vastuu kasvaa – käytännön vinkkejä modernin myynnin johtamiseen

Olin puhumassa aiheesta vuoden 2023 Nordic Sales Enablement –tapahtumassa, jossa paikalla oli isojen suomalaisten yritysten...

Chambercast: Miten viedä lean käytäntöön, Tuomas Mikkonen?

Kirjakulman tämänkertaisen podcastjakson vieraana on Lean käytäntöön – opas tieto- ja palvelutyön kehittämiseen teoksen kirjoittaja Tuomas Mikkonen ja aiheena siis paljon puhuttu lean.

Twitterin kautta peilataan suomalaisen johtajuuden arvoja

Twiittejä vastakkainasettelusta toisten kunnioittamiseen Suomessa Twitterillä on ehkä joitain kymmeniä tuhansia aktiivisia käyttäjiä. Olen itse twiitannut yli...