Kirsi Parnila on Helsingin seudun kauppakamarin lakimies.

Miten lomautus tehdään alle 20 työntekijän yrityksessä?

Ohjeita lomautuksen tekemiseen alle 20 henkilön yrityksessä korona-aikana (1.4.2020 alkaen).

Ennakkoselvitys

Ennen lomautusilmoituksen antamista työnantajan tulee esittää työntekijälle suunniteltua lomautusta koskeva ennakkoselvitys. Se ei ole mitenkään määrämuotoinen asia ja sen voi antaa myös suullisesti.

Ennakkoselvityksestä on käytävä ilmi:

  • lomautuksen peruste
  • arvioitu laajuus
  • toteuttamistapa
  • alkamisajankohta
  • kesto tai arvioitu kesto

Tilaisuus tulla kuulluksi

Ennakkoselvityksen antamisen jälkeen, ennen lomautusilmoitusta, työnantajan on varattava työntekijöille tilaisuus tulla kuulluksi annetusta selvityksestä.

Lomautusilmoituksen antaminen

Lomautusilmoitus voidaan antaa heti ennakkoselvityksen ja kuulemisen jälkeen. Lomautuksesta ilmoitetaan työntekijälle lomautusilmoituksella viimeistään 5 päivää ennen lomautuksen alkamista (1.4.2020 alkaen).

Lomautusilmoitus annetaan kirjallisesti, koska työntekijä tarvitsee sen hakiessaan työttömyyspäivärahaa.

Lomautusilmoituksessa on mainittava lomautuksen peruste, sen alkamisaika ja kesto (määräaikainen lomautus) tai arvioitu kesto (toistaiseksi voimassa oleva lomautus).

Kirsi Parnila
lakimies
Helsingin seudun kauppakamari

Lue myös

Neuvontapalvelut: Yleisiä väärinkäsityksiä vuosiloma-asioissa (päivitetty)

Lomakausi lähestyy kovaa vauhtia, ja nyt onkin sopiva aika muistuttaa muutamasta yleisestä vuosilomiin liittyvästä väärinkäsityksestä. Tämän luettuasi tiedät, miten toimia jatkossa oikein.

Määräaikaiset muutokset työlainsäädäntöön päättyvät vuodenvaihteessa – ohessa muistilista siirtymäsäännöistä

Jokaisessa muutoksessa on omanlaisensa siirtymäsäännös eli määräys siitä, miten lakia sovelletaan...

Lomautuksen palkanlaskentakysymyksiä – PÄIVITETTY

Lomautus ja luontoisedut Luontoisedut kuten auto- ja puhelinetu ovat osa työntekijän palkkaa. Lomautuksen ajalta työnantajalla ei ole...