Kirsi Parnila on Helsingin seudun kauppakamarin lakimies. Kauppakamarin neuvontapalvelut.

Miten lomautus tehdään alle 20 työntekijän yrityksessä?

Ohjeita lomautuksen tekemiseen alle 20 henkilön yrityksessä korona-aikana (1.4.2020 alkaen).

Ennakkoselvitys

Ennen lomautusilmoituksen antamista työnantajan tulee esittää työntekijälle suunniteltua lomautusta koskeva ennakkoselvitys. Se ei ole mitenkään määrämuotoinen asia ja sen voi antaa myös suullisesti.

Ennakkoselvityksestä on käytävä ilmi:

  • lomautuksen peruste
  • arvioitu laajuus
  • toteuttamistapa
  • alkamisajankohta
  • kesto tai arvioitu kesto

Tilaisuus tulla kuulluksi

Ennakkoselvityksen antamisen jälkeen, ennen lomautusilmoitusta, työnantajan on varattava työntekijöille tilaisuus tulla kuulluksi annetusta selvityksestä.

Lomautusilmoituksen antaminen

Lomautusilmoitus voidaan antaa heti ennakkoselvityksen ja kuulemisen jälkeen. Lomautuksesta ilmoitetaan työntekijälle lomautusilmoituksella viimeistään 5 päivää ennen lomautuksen alkamista (1.4.2020 alkaen).

Lomautusilmoitus annetaan kirjallisesti, koska työntekijä tarvitsee sen hakiessaan työttömyyspäivärahaa.

Lomautusilmoituksessa on mainittava lomautuksen peruste, sen alkamisaika ja kesto (määräaikainen lomautus) tai arvioitu kesto (toistaiseksi voimassa oleva lomautus).

Lue myös:

Sovittelu riidanratkaisun kruunaamaton kuningas

Koronakriisin ennustetaan tuovan mukanaan riita-aallon. Yritysten johdolla on vastuu ja ratkaisun avaimet käsissään – nyt tarvitaan vastuullisia ja huolella punnittuja ratkaisuja.
Edellinen artikkeli Tilapäiset työlakien muutokset tulevat voimaan 1.4.2020 Seuraava artikkeli Miten lomautus tehdään vähintään 20 työntekijän yrityksessä?