Helsingin seudun kauppakamarin lakimies Joanna Ahokanto.

Muistilista työnantajalle koskien ulkomaalaisen työntekijän oleskelulupaprosessia

Kun työnantaja on palkkaamassa työntekijää, on varmistuttava työnteko-oikeuden olemassaolosta. Tämä tehdään joko työntekijän kansalaisuuden, oleskelulupakortin tai oleskelulupahakemuksen perusteella.

Artikkelissa käsitellään ainoastaan kolmannen maan kansalaisten oleskelulupaprosessia, sillä Pohjoismaiden, EU- tai ETA-maiden kansalaiset eivät tarvitse oleskelulupaa Suomessa työskentelyyn.

Kolmannen maan kansalaisen työperusteinen oleskelulupaprosessi voidaan vielä jakaa kahteen osaan:

Työntekijän oleskelulupaprosessi

Ennen oleskelulupaprosessin aloittamista, tulee työntekijän kanssa tehdä työsopimus. Työsopimuksesta on käytävä ilmi työsuhteen laatu, kesto sekä työntekijän palkkatiedot. Työntekijä laittaa hakemuksen vireille Suomen ulkomaanedustustossa, Maahanmuuttovirastossa tai sähköisesti Enter Finlandin kautta.

Työntekijän oleskelulupahakemukseen on liitettävä TE-toimiston liitelomake TEM054, jonka työnantaja allekirjoittaa, ja jossa työnantaja vakuuttaa ulkomaalaislain vaatimalla tavalla työsuhteen keskeiset ehdot.

Varsinainen hakemus tehdään Maahanmuuttoviraston TTOL-lomakkeella.


Varmista työnantajana, että työntekijä on liittänyt hakemukseen seuraavat dokumentit

 • Passikopion
 • Poliisin valokuvaohjeen mukaisen passikuvan,
 • Kopion passin henkilötietosivusta
 • Selvityksen laillisesta oleskelusta siinä valtiossa, jossa työntekijä jättää hakemuksen
 • Lomake MP_1, jos työntekijä on Suomessa ja hakee ensimmäistä oleskelulupaa

Lisäksi työnantajan kannattaa tarkistaa, että työntekijä on käännättänyt hakemuksen asiakirjat auktorisoidulla kääntäjällä tarvittaessa, mikäli dokumentit eivät ole suomen, ruotsin tai englannin kielellä.

Työntekijän tulee toimittaa hakemukseen tietyt työnantajaa koskevat dokumentit. Tämän sujuvoittavaksi työnantajan tulee lähettää työntekijälle vaadittavat dokumentit jo hyvissä ajoin, ettei lupaprosessi viivästy näiden dokumenttien puuttumisen vuoksi.

 • Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus (enintään 3 kuukautta vanha)
 • Todistukset työnantajan lakisääteisistä vakuutusmaksuista:
  1) vakuutusyhtiön todistus TyEL -vakuutuksesta ja tapaturmavakuutuksesta sekä
  2) työllisyysrahaston todistus työttömyysvakuutuksesta (enintään kolme kuukautta vanhat)
 • Selvitys yrityksen henkilöstömäärästä
  (myös kokoaikaisten ja osa-aikaisten työntekijöiden osuudet)
 • Selvitys työvoiman rekrytoinnista Suomen ja EU/ETA -alueen työmarkkinoilla

Kun hakemus on lähetetty, työntekijän tulee käydä tunnistautumassa joko Suomen suurlähetystössä omassa kotimaassaan tai Maahanmuuttovirastossa Suomessa. Samassa yhteydessä työntekijän tulee näyttää pyydetyt alkuperäiset asiakirjat. TE-toimisto tekee asiassa osapäätöksen, minkä jälkeen asian lopullinen ratkaisu siirtyy Maahanmuuttovirastolle.


Erityisasiantuntijan lupaprosessi

Erityisasiantuntijan lupaprosessi poikkeaa hieman työntekijän prosessista. Erityisasiantuntija ei tarvitse oleskelulupaa, mikäli työ kestää enintään kolme kuukautta. Mikäli työ kestää yli kolme kuukautta tulee aloittaa lupaprosessi.

Erityisasiantuntija voi työskennellä ennen luvan myöntämistä edellä mainitun kolme kuukautta, mutta oleskelulupa kannattaa kuitenkin hakea ennen työn aloittamista.

Oleskelulupaa tulee hakea hakemuksella OLE_TY2, ja työntekijän tulee käydä tunnistautumassa joko Suomen suurlähetystössä omassa kotimaassaan tai maistraatissa Suomessa. Edellä mainittujen yleisten ja työnantajaa koskevien liitteiden lisäksi työnantajan on varmistettava, että asiantuntija on liittänyt mukaan vaadittavat dokumentit:

 • Todistus työsuhteen keskeisistä ehdoista tai konsulttisopimus
 • Todistus luontoiseduista työnantajalta/toimeksiantajalta
 • Toimeksiantosopimus suomalaiselta toimeksiantajalta (liitettävä, jos työnantaja on ulkomainen yritys, jolla ei ole toimipaikkaa Suomessa)
 • Kuvaus työtehtävistä
 • Tutkintotodistus suoritetusta korkeakoulututkinnostaJoanna Ahokanto
lakimies

Oleskelulupaprosessista

Yleisesti on hyvä muistaa työnantajan mahdollisuus täydentää työntekijän hakemusta koskien tietoja ja yritystä Enter Finlandin kautta, mikäli työntekijä on hakemuksen tehnyt verkossa. 

Oleskeluprosessi kannattaa hoitaa yhteistyössä työntekijän tai asiantuntijan kanssa prosessin sujuvoittamiseksi.

Työntekijän oleskelulupahakemus

Työntekijän oleskeluluvan hakuprosessi

Eritysasiantuntijan oleskelulupa

Ohjeet TEM054 lomakkeen täyttämiseen

Lue myös

Arvioimme: pääkaupunkiseudulla lopetti viime vuonna ennätysmäärä yrityksiä

Suomessa lopetti arviolta 31 000 yritystä viime vuonna. Pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) lopettaneita yrityksiä...

Neuvontapalvelut: Yleisiä väärinkäsityksiä työsuhteen irtisanomisesta

Varoituksen antaminen Väite: Työntekijälle pitää antaa kolme varoitusta ennen kuin työsuhteen voi irtisanoa henkilökohtaisilla perusteilla....

Neuvontapalvelut: Muistettavaa erilaisista työpaikan poissaoloista

Työntekijän poissaolo-oikeus Osaan poissaoloista työntekijällä on oikeus laissa kerrottujen edellytysten täyttyessä ja osasta täytyy sopia...