Muutoksia työnantajan rooliin työperusteisessa oleskelulupaprosessissa

Lakimuutoksilla yhdenmukaistettiin työperusteisten oleskelulupahakemuksien käsittelyä sekä selkeytettiin työnantajan ja työntekijän vastuita. Työnantajalla on jatkossa suurempi rooli oleskelulupaprosessissa. Oikean oleskelulupahakemuksen valinta … Jatka artikkelin Muutoksia työnantajan rooliin työperusteisessa oleskelulupaprosessissa lukemista