Helsingin seudun kauppakamari, Korona-info, KauppakamariNYT

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Keräämme tälle sivuille lyhyitä vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.
Koronainfoa yrityksille -sivultamme löydät aihealueittain koottuna laajempia neuvonta-artikkeleita sekä muuta koronatilanteeseen liittyvää informaatiota.

Onko työnantajille tulossa mitään helpotuksia tässä vaikeassa tilanteessa?

Ministeriöiden, viranomaisten ja työelämän osapuolista koostuva korkean tason työryhmä on asetettu arvioimaan koronaviruksen vaikutuksia työmarkkinoiden toimintaan. Työryhmän tarkoituksena on tehdä esityksiä työmarkkinoiden toiminnan turvaamiseksi, työpaikkojen säilyttämiseksi ja elinkelpoisten yritysten konkurssien välttämiseksi sekä palkansaajien aseman turvaamiseksi. Työmarkkinajärjestöt valmistelevat esityksiä yhteistoimintalain soveltamisesta koronavirustilanteessa ja työehtosopimusten kriisilausekkeiden käyttömahdollisuuksista. Lisäksi on käynnistetty virkatyönä työoikeudellisia lainsäädäntötoimia. Näiden etenemistä voi seurata täältä https://tem.fi/etusivu. Myös verotusmenettelyn puolelle on tulossa helpotuksia, joista päivitetään lisätietoa tänne: https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/uutiset/uutiset/2020/korona/

Työntekijällä on kouluikäinen lapsi. Onko hänellä oikeus työstä poissaoloon, kun koulut on suljettu?

Koulujen ollessa suljettu, työntekijällä voi olla oikeus poissaoloon pakottavasta perhesyystä. Tämä tulee kuitenkin kyseeseen lähinnä pienten koululaisten vanhempien osalta. Olennaista on, että työntekijän välitön läsnäolo kotona on tarpeen. Työnantajalla ei ole lain nojalla palkanmaksuvelvoitetta pakottavasta perhesyystä johtuvan poissaolon osalta, mutta työehtosopimuksen määräykset on syytä tarkistaa. Mahdollisuuksien mukaan voidaan sopia etätyöskentelystä, jolloin maksetaan palkkaa tehdyn työajan perusteella.

Koulussa järjestettävä esiopetus ja perusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetus kuitenkin järjestetään sitä tarvitseville. Aluksi oikeus lähiopetukseen oli rajattu vain kriittisellä alalla työskentelevien työntekijöiden lapsille. Vastaavasti lähiopetus järjestetään myös erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden osalta sitä tarvitseville. Suositus kuitenkin on, että opetukseen osallistutaan etäopetuksen välityksellä, mikäli mahdollista. Työntekijällä ei ole yksipuolista oikeutta työstä poissaoloon koulu- tai esikouluikäisen lapsen huollon järjestämiseksi, koska pienille koululaisille on järjestetty lähiopetus.

Onko työntekijällä oikeus työstä poissaoloon, jos hänellä on päiväkoti-ikäinen lapsi ja hän päättää hoitaa lasta epidemian aikana kotona?

Päiväkoteja ei ole suljettu, vaan vanhempia on suositeltu hoitamaan lapsia kotona, jos tämä on mahdollista. Niin kauan kuin päiväkodit ovat auki ja lapsi on mahdollista viedä päivähoitoon, ei työntekijällä ole lähtökohtaisesti yksipuolista oikeutta jäädä pois työstä hoitamaan tervettä lasta. Työntekijä ja työnantaja voivat kuitenkin sopia esimerkiksi vuosiloman tai saldovapaiden pitämisestä, tai palkattomasta poissaolosta.

Työntekijän kanssa oli jo sovittu talvilomasta, mutta lomamatkan peruunnuttua työntekijä haluaakin siirtää loman ajankohtaa. Onko työnantajan suostuttava tähän?

Työnantajan ei tarvitse siirtää jo sovittua vuosilomaa, vaan siirtäminen edellyttää työnantajan ja työntekijän yhteistä sopimista asiasta. Työntekijällä on oikeus siirtää sovittua vuosilomaa vain työkyvyttömyyden vuoksi tietyin edellytyksin.