Kellotaulu, jossa värikäs kartta taustalla.

Päivitetty 28.6.2024: Ukrainan sodan vaikutukset yrityksiin

EU on ylläpitänyt Venäjää koskevia talouspakotteita jo elokuusta 2014 alkaen Krimin miehityksen johdosta. Ne ovat kohdistuneet pääomamarkkinoihin, puolustustarviketeollisuuteen, kaksikäyttötuotteisiin ja sensitiiviseen teknologiaan kohdistuvista rajoituksista. Henkilö- ja yhteisöpakotteita on myös ollut voimassa. Juttu päivittyy.

Olemme koonneet pakotteisiin liittyvää tietoa, tietolähteitä ja toimintaohjeita tähän artikkeliin. Venäjän aloitettua täysimittaisen hyökkäyssodan ja Ukrainan sodan laajennettua uusia pakotteita on tullut voimaan.


Miten tarkistaa onko asiakasyritys tai
tuotteet pakotteiden alaisia?

Eri maita (ml. Venäjä) koskevat pakotteet päivittyvät jatkuvasti, erityisesti Ukrainan sodan tapauksessa ja asiasta olisi syytä tehdä jatkuvaa seurantaa. Ulkoministeriön kotisivuilla kannattaa seurata uutisointia

Maihin kohdistetut pakotteet on Ulkoministeriön sivuilla koostettu kohtaan ”Pakotteet maittain” jossa ovat myös Venäjään kohdistuvat pakotteet

Maakohtaisissa pakotteissa on yleensä linkit EU:n asetuksiin ja ne voivat olla hyvinkin pitkiä ja teknisiä sisällöltään. Pakotteita on koostettu yhteen kohdassa. Tämän kohdan tiedot voivat kuitenkin päivittyä hitaammin kuin EU:n virallisen lehden tiedot mutta niistä saa hyvän yleiskuvan.

Pakotteiden alaisia tavaroita voi tarkistaa tullin Finntaricista

Jos yritys tekee jatkuvaa kauppaa maihin, jotka voivat olla pakotteiden kohteena tai asiakasyritysten omistaja tai ostetut tuotteet voivat olla sellaisia, voi harkita kaupallisten ”pakoteohjelmien” käyttöä.

Niiden lisenssimaksut alkavat muutamista tuhansista euroista. Nimeltä mainiten tuotteita ovat esimerkiksi:

  • Refinitiv /World Check1, Bureau van Dijk/ Orbis ,World Compliance, AEB GmbH, Blue Jay Solutions, LexisNexis, AmberRoad, SAP.

Myös ilmaisohjelma (ainakin aluksi) namescan.io/FreeSanctionsCheck löytyy.


Pikaohje yrityksille uusimpiin Venäjä-pakotteisiin

Koskettavatko pakotteet meidän toimintaa – tunnista sopimuskumppani ja sen taustahenkilöt sekä mihin maahan tuote tai palvelu toimitetaan. Pakotteet voivat kohdistua nimettyihin henkilöihin tai yrityksiin, toimialaan tai tuotteisiin.

Tietoa pakotteista tulee vielä lisää – kaikista julkisuudessa olleista pakotteista ei ole vielä valmiita säädöstekstejä tai niitä ei ole julkaistu EU:n virallisessa lehdessä. Pakotteita voi olla myös tulossa lisää.

Paitsi EU-pakotteita, ovat myös USA ja Iso-Britannia asettaneet omia pakotteitaan. USA soveltaa omia pakotteitaan globaalisti. Tunnista onko tuotteissa merkittävästi amerikkalaisia osia tai komponentteja.
EU ja USA pyrkivät yhdenmukaistamaan pakotteitaan.

Yritykset joutuvat itse tulkitsemaan pakotekstejä ja arvioimaan omien tuotteiden sopivuutta niihin. Hankaluutena on että erilaisia pakoteasetuksia on useita ja niiden laajuus on satoja sivuja. Tuotteet eivät ole myöskään luokiteltu tullikoodien perusteella. Tietoa Venäjä-pakotteista on Ulkoministeriön kotisivuilla maakohtaisissa pakotteista. Ulkoministeriö pyrkii lisäämään sivujen käytettävyyttä.

Tulli valvoo omalta osaltaan pakotteiden noudattamista. Valmistaudu tullin kysymyksiin tuotteiden nimikkeistä ja alkuperästä.

Rahoitusmarkkinoihin ja maksunvälitykseen kohdistuvista pakotteista on vielä vähän kokemuksia. Ne voivat vaikeuttaa tai estää maksun välittämistä myös pakotteiden ulkopuolisessa toiminnassa.


EU:n 14. pakotepaketti tuli voimaan 25.6.2024

Vientikieltojen ja -rajoitusten listalle lisättiin nyt mm.

  • työstökoneet ja mönkijät,
  • tietyt kemikaalit ja muovit,
  • kaivinkoneet sekä
  • monitorit ja tietyt muut sähkölaitteet.

Henkilö- ja yhteisöpakotelistaa laajennettiin niin ikään. Pakotteiden kiertämiseen kiinnitettiin myös huomiota.

EU-maissa toimivien yritysten tulee varmistaa sopimusehdoin, etteivät heidän tai heidän tytäryhtiöidensä EU:n ulkopuolelle viemät tai EU:n ulkopuolisille toimijoille myymät tavarat päädy jälleenvientinä Venäjälle. Tarkemmat tiedot pakotepaketista löytyy EU:n neuvoston asetuksesta (EU) 2024/1745 sekä Ulkoministeriön ja Tullin tiedotteista.

EU:n 13. pakotepaketti tuli voimaan 23.2.2024

Päivitetty 29.2.2024: Vientikieltojen piiriin tuli lisää tuotteita ja teknologioita, jotka hyödyttävät Venäjän sotilaallista ja teknologista kehitystä tai puolustus- ja turvallisuussektorin kehitystä. Näihin kuuluu erilaisia elektroniikka- ja tehoelektroniikkakomponentteja. Henkilöpakotelistalle tuli lähes 200 uutta nimeä, näin pakotteiden kohteena olevien tahojen määrä on jo yli 2000. Listalla on nyt myös kolmansissa maissa toimivia yrityksiä, joiden on havaittu osallistuneen pakotteiden kiertämiseen. Lisätietoja pakotepaketin sisällöstä EU:n virallisesta lehdestä (23.2.2024) sekä Ulkoministeriön ja Tullin tiedotteista.

EU:n 12. pakotepaketti tuli voimaan 19.12.2023

Päivitetty 19.12.2023: Pakotteiden alaisten tuotteiden kauttakulkukieltoa Venäjän läpi laajennetaan edelleen, nyt listalle tuli mm. dieselmoottoreiden osia, kaivinkoneita, kannettavia tietokoneita, hydrauliikka- ja pneumatiikkakomponentteja sekä nosturiautoja.

Jatkossa myös tiettyjen tuotteiden viejien pitää sisällyttää kauppasopimuksiinsa ostajalle velvoite estää tuotteiden päätyminen jälleenvientinä Venäjälle.

Vientikieltoihin lisättiin kemikaaleja, litiumakkuja, termostaatteja ja moottoreita, joita voidaan käyttää miehittämättömissä lennokeissa, sekä työstökoneita ja koneiden osia.

Ohjelmistopalveluiden tarjoamisen kieltoon lisättiin liikkeenjohdon tai teollisen suunnittelun ja valmistuksen ohjelmistot.

Tuontikieltoihin Venäjältä lisättiin mm. nestemäinen propaanikaasu, harkkoraudat, kuparilangat, tietyt alumiinituotteet sekä venäläiset timantit.

Myös henkilö- ja yhteisöpakotteita laajennettiin.

Lisätietoja pakotepaketin sisällöstä EU:n virallisesta lehdestä (18.12.2023) sekä Ulkoministeriön ja Tullin tiedotteista.

EU:n 11. pakotepaketti tuli voimaan 24.6.2023

Päivitetty 27.6.2023: Uusin pakotepaketti laajensi erityisesti vientirajoitusten piiriin kuuluvien tuotteiden kauttakulkukieltoa Venäjän läpi. Kauttakulkukieltoon lisättiin kaikki pakoteasetuksen mukaiset korkean teknologian tuotteet sekä ilmailu- ja avaruusteollisuuden tuotteita ja teknologioita, lentopolttoaineita ja niiden lisäaineita.

Henkilöpakotteiden kohteeksi voidaan jatkossa asettaa tahoja, jotka edistävät pakotteiden kiertämiskiellon rikkomista tai jotka muulla tavoin toimivat järjestelmällisesti pakotteiden tarkoituksen vastaisesti.

Vientikieltojen piiriin lisättiin entistä laajemmin ajoneuvoja, erilaisia koneita, mittaus- ja tarkkailulaitteita, kameroita ja optisia laitteita sekä raskaan liikenteen renkaita. Lisäksi Venäjän rekisterikilvissä olevien perävaunujen ja puoliperävaunujen liikennöinti EU:n alueella kiellettiin. 

Lisätietoja pakotepaketin sisällöstä EUVL L 159I, 23.6.2023 sekä Ulkoministeriön ja Tullin tiedotteista.


EU:n kymmenes uusi pakotepaketti tuli voimaan pääosin 26.2.2023

Päivitetty 28.2.2023: Vientikieltojen piiriin lisättiin uusia terästuotteita, teollisuustuotteita, komponentteja, sähköisiä ohjauslaitteita, entistä laajemmin kameroita ja optisia laitteita, teollisuuden laitteita ja elektroniikkaa. Myös moottorikelkkojen vienti Venäjälle kiellettiin kokonaan. Henkilö- ja yhteisölistauksia laajennettiin edelleen.

Pakotteiden kiertämistä pyritään estämään kieltämällä aseiden, ammusten ja kaksikäyttötuotteiden kauttakulku Venäjän läpi kolmansiin maihin.

Öljytuotteiden ja jalosteiden tuontikieltoja Venäjältä laajennettiin, nyt ne koskevat muun muassa bitumia ja synteettistä kumia.

Lisätietoja pakotepaketin sisällöstä EUVL L 059I, 25.2.2023 ja Tullin tiedotteesta, jossa huomioidaan erityisesti pakotteiden kiertäminen.


EU:n yhdeksäs uusi pakotepaketti astui voimaan 16.12.2022

Päivitetty 20.12.2022: Vientikiellon piiriin lisätään Venäjän sotakoneistoa ja teollista kapasiteettia tukevia yrityksiä ja teknologiaa. Laajennetut kiellot koskevat kemiallisia ja biologisia laitteistoja, moottoreita, generaattoreita, sekä elektroniikkaa ja tietotekniikkaa. Pakotteilla kielletään myös erilaisten palvelujen tarjoaminen sekä henkilö- ja yhteisölistauksia laajennetaan. Tarkemmat tiedot pakotepaketista löytyvät EUVL L322I, 16.12.2022 sekä Ulkoministeriön tiedotteesta.

EU:n meritse tuotavan venäläisen raakaöljyn tuontikielto astui voimaan 5.12.2022 ja öljytuotteiden osalta tuontikielto astuu voimaan 5.2.2023. EU ja G7-maat ovat lisäksi sopineet 60 USD:n hintakatosta venäläiselle öljylle ja öljytuotteille. Lisätietoja EUVL L311I, 3.12.2022.


EU:n kahdeksas pakotepaketti julkaistiin 6.10.2022

Päivitetty 7.10.2022: EU:n kahdeksas pakotepaketti julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä L259I, 6.10.2022 Uusilla pakotteilla laajennetaan ja tarkennetaan aikaisemmin asetettuja pakotteita sekä täsmennetään niiden toimeenpanoa. Lisäksi otetaan käyttöön uusi pakotelistauskriteeri, joka mahdollistaa EU:n pakotteiden kiertämistä helpottavien henkilöiden ja tahojen pakotelistaamisen. Vientikieltoja laajennettiin koskemaan kaikkia Ukrainan alueita, jotka eivät ole hallituksen valvomia ja sijaitsevat Donetskin, Hersonin, Luhanskin ja Zaporižžjan alueilla. EU kieltää kivihiilen, koksihiilen, tiettyjen elektronisten komponenttien, ilmailualalla käytettyjen teknisten tuotteiden sekä tiettyjen kemikaalien viennin Venäjälle. Tuontikiellot Venäjältä EU:hun koskevat nyt uusina tuotteina valmiita ja puolivalmiita terästuotteita, koneita, laitteita, muoveja, ajoneuvoja, tekstiilejä, jalkineita, nahkaa, keramiikkaa ja ei-kultaisia koruja. Lisätietoja EU:n neuvoston lehdistötiedotteesta ja yllä mainitusta EU:n virallisesta lehdestä.

EU:n seitsemäs pakotepaketti tuli voimaan 21.7.2022

EU tehosti voimassa olevia pakotteita 21.7.2022 seitsemännessä pakotepaketissa annetuilla asetuksilla (EUVL L193, 21.7.2022). Vientikieltoja laajennettiin mm. kemikaalien, komponenttien, työkalujen ja ohjelmistojen osalta, kuten myös henkilö- ja yhteisöpakotteita, muun muassa Sberbank lisättiin mukaan pakotelistalle. Lisäksi kullan ja kultajalosteiden tuonti Venäjältä kiellettiin. Lisätietoja EU:n neuvoston lehdistötiedotteista 21.7.2022 ja 22.7.2022.

EU:n kuudes pakotepaketti julkaistiin 3.6.2022

Päivitetty 7.6.2022: EU:n kuudes uusi pakotepaketti julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä L 153, 3.6.2022. Pakotteiden piiriin tuli nyt muun muassa raakaöljyn että öljytuotteiden tuonti Venäjältä, SWIFT-järjestelmästä suljettiin kolme pankkia lisää, henkilö- ja yhteisöpakotteita laajennettiin edelleen sekä asetettiin tiettyjä uusia vientirajoituksia. Päätösten toimeenpanossa on siirtymäaikoja ja tiettyjä poikkeuksia.


Ukrainan tilanne – pakoteinfo yrityksille

Päivitetty 12.4.2022: EU:n viides uusi pakotepaketti tuli voimaan pääosin 9.4.2022. Vientirajoitukset Venäjälle laajenevat ja ne koskevat monia erilaisia tuotteita ja niihin liittyvää osaamista, mm. elektroniikan valmistukseen käytettäviä tuotteita, paperi-, pahvi- ja selluloosatuotteita, kasveja ja näiden sipuleita, puutuotteita, kankaita, lankoja ja muita tekstiilejä, nostolaitteita ja työkoneita sekä hyötyajoneuvoja ja näiden perävaunuja sekä sähkömoottoreita, generaattoreita ja muuntajia.

Tarkempi tuotelista löytyy UM:n vientivalvontauutisesta ja EU:n virallisesta lehdestä (EUVL L110 ja L111, 8.4.2022). Vientirajoitusten ohella asetettiin tiettyjä tuontirajoituksia sekä kiellettiin tietyin poikkeuksin venäläisten kuljetusyritysten maantiekuljetukset EU:n alueella ja Venäjän lipun alla purjehtivien alusten pääsy EU-maiden satamiin.

Järjestimme 15.3. tilaisuuden pakotteista yritysten näkökulmasta. Puhujina infossa oli Suomen johtava trade compliance -asiantuntija Aleksi Pursiainen. Johtava asiantuntija Mika Linna Finanssiala ry:stä kertoi pakotteista pankkien näkökannalta.

Katso tallenne pakoteinfosta


Päivitetty 16.3.2022: EU:n neljäs uusi pakotepaketti tuli voimaan 16.3 (EUVL L087I, 15.3.2022). Vientikieltolistalle on nyt lisätty ylellisyystavaroiksi laskettavien tuotteiden vienti Venäjälle. Kieltoa sovelletaan ylellisyystuotteisiin, jos niiden arvo on yli 300 euroa tavaraa kohti. Tuotteiden lista on siis laaja, sisältäen mm. erilaisia ajoneuvoja, kodinkoneita ja koruja. Henkilö- ja yhteisöpakotteita lisättiin edelleen sekä asetettiin investointikieltoja energiasektorille ja kiellettiin rauta- ja terästuotteiden tuontia Venäjältä Euroopan unioniin. EU on myös yhteistyössä Maailman kauppajärjestön (WTO) kanssa poistamassa venäläisiltä tuotteilta yleistä suosituimmuuskohtelua (Most Favoured Nation) tuonnissa Euroopan unioniin.

Lue lisää EU:n komission lehdistötiedotteesta sekä UM:n vientivalvontatiedotteesta.

Päivitetty 4.3.2022: EU on kuluvan viikon aikana laajentanut Venäjään kohdistuneita pakotteita entisestään, muun muassa seitsemän venäläispankkia (Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Bank Rossiya, Sovcombank, VNESHECONOMBANK (VEB) ja VTB BANK) suljetaan Swift-tietoverkkojärjestelmästä ja eurokäteiselle tulee vientikielto 10 päivän siirtymäajan jälkeen.

Vientiyritysten onkin syytä varmistaa omasta pankistaan maksusiirtojen onnistuminen. Ulkoministeriö on kuluvalla viikolla peruuttanut aiemmin myönnetyt kaksikäyttötuotteiden vientiluvat Venäjälle.

Yrityksillä on oikeus hakea vientilupaa uudelleen 1.5.2022 saakka, mutta lupa myönnettäneen vain poikkeustapauksissa. EU on laajentanut niin ikään Valko-Venäjään kohdistuvia pakotteitaan ja UM on peruuttanut myös sinne myönnetyt kaksikäyttötuotteiden vientiluvat. Sovcombank, VNESHECONOMBANK (VEB) ja VTB BANK) suljetaan Swift-tietoverkkojärjestelmästä ja eurokäteiselle tulee vientikielto 10 päivän siirtymäajan jälkeen.

Vientiyritysten onkin syytä varmistaa omasta pankistaan maksusiirtojen onnistuminen. Ulkoministeriö on kuluvalla viikolla peruuttanut aiemmin myönnetyt kaksikäyttötuotteiden vientiluvat Venäjälle.

Yrityksillä on oikeus hakea vientilupaa uudelleen 1.5.2022 saakka, mutta lupa myönnettäneen vain poikkeustapauksissa. EU on laajentanut niin ikään Valko-Venäjään kohdistuvia pakotteitaan ja UM on peruuttanut myös sinne myönnetyt kaksikäyttötuotteiden vientiluvat.

Ukrainan kriisin laajennettua EU ilmoitti 23.2.2022 uusista Venäjään kohdistuvista toimista (EUVL L 42 I, 23.2.2022). Nämä sisälsivät henkilö- ja yhteisöpakotteita, mukana on nyt myös pankkeja, jotka rahoittavat Venäjän operaatioita Donetskin ja Luhanskin alueilla. Niin ikään Venäjän mahdollisuuksia päästä EU:n pääoma- ja rahoitusmarkkinoille rajoitettiin. Myös USA ja Iso-Britannia asettivat vastaavanlaisia pakotteita.

Päivitetty 10.3. Venäjän sotilaallinen hyökkäys Ukrainaan: EU sopi uusista Valko-Venäjää ja Venäjää koskevista alakohtaisista toimenpiteistä

Henkilöihin ja yhteisöihin suunnattuja pakotteita laajennettiin edelleen (EUVL L 80, 9.3.2022) sekä kiellettiin merenkulussa käytettävien tuotteiden ja radioviestintäteknologian vientiä Venäjälle (EUVL L81, 9.3.2022). Myös Valko-Venäjän rahoitusalaa koskevia uusia alakohtaisia toimenpiteitä tuli voimaan (EUVL L82, 9.3.2022).

Venäjä on vastannut näihin länsimaiden asettamiin rajoittaviin toimenpiteisiin vastapakotteilla, jotka koskevat elintarvikkeiden tuontia Venäjälle. Länsimaiden asettamien uusien pakotteiden myötä Venäjän odotetaan laajentavan myös omia vastapakotteitaan.

Venäjän liiketoimintaa harjoittavien suomalaisten yritysten on siis syytä varautua kasvaviin ongelmiin. Venäläiseen pankkisektoriin kohdistuvat pakotteet voivat aiheuttaa maksuliikenteen katkeamisen. Tärkeää on varmistaa venäläisten kauppakumppaneiden ja niiden omistajatahojen taustat. EU:n asettamien rajoittavien toimenpiteiden ohella erityisesti USA:n asettamat pakotteet on otettava huomioon, jos tuotannossa käytetään yhdysvaltalaista alkuperää olevia komponentteja tai ohjelmistoja. USA:n vientivalvontalakeja rikkova yritys voi itse joutua mukaan pakotelistalle, mikä vaikeuttaa liiketoimintaa hyvin merkittävästi.

Koko tuotanto- ja toimitusketju aina rahoitusta myöten olisi siis syytä ottaa tarkasteluun ja kartoittaa vaihtoehtoisia toimintatapoja, mikäli pakotteet tulevat kohdistumaan venäläisiin yhteistyökumppaneihin. Myös kauppasopimusten force majeure-lausekkeessa kauppapakotteet olisi hyvä lisätä mukaan, ellei näitä ole jo aiemmin huomioitu.

26.2.2022 alkaen pakotteita laajennettiin elektroniikkaan ja tietoliikennetekniikkaan, sensori-, meri-, ja ilmailutekniikkaan sekä moottoreihin ja raskaisiin laitteisiin. Myös henkilö- ja yhteisöpakotteita lisättiin. Pakotteisiin on sisällytetty tiettyjä poikkeuksia ja siirtymäaikoja. Kriisin edelleen syventyessä uusia pakotteita on yhä odotettavissa. Niiden voimaantuloa on hyvä seurata alla olevien lisätietolinkkien kautta. (päivitetty 28.2.2022)


Pakotetietojen virallisia lähteitä

Ulkoministeriön vientivalvontauutiset

Ajankohtaista tietoa vientivalvonnasta.
Lue lisää

Ulkoministeriön Venäjä-pakotteet

Viimeisimpien muutosten yhteenveto Venäjän pakotteista.
Lue lisää

Euroopan Unionin virallinen lehti

Virallisessa lehdessä julkaistaan kaikki EU:n asettamat pakotteet.
Lue lisää

USA:n asettamat Venäjän pakotteet

Ajankohtaista tietoa USA:n asettamista pakotteista.
Lue lisää

Ison-Britannian asettamat Venäjän pakotteet

Ajankohtaista pakotteista.
Lue lisää

Tulli: Tietoa Venäjän pakotteista

Tulli valvoo vientipakotteita toimeenpanevana viranomaisena.
Lue lisää

Miten Ukrainaa voi auttaa?

Jukka Koivumäki on Helsingin seudun kauppakamarin veroasiantuntija. Verotus, arpajaisverolaki.

Yritysten ja yksityishenkilöiden Ukrainan lahjoitusten verotus

Veroasiantuntija Jukka Koivumäki vastaa lahjoituksista Ukrainaan tulleisiin verotus-kysymyksiin?

Rahalahjoituksia voi osoittaa esimerkiksi vakiintuneiden järjestöjen kautta. Kotimaisten ja kansainvälisten avustusjärjestöjen kautta voi lahjoittaa nopeasti ja helposti.

Suomen Punainen Risti
Lahjoittaa voi verkkopankin kautta, tekstiviestillä,
Mobilepaylla tai puhelimitse.

Unicef auttaa perheitä ja lapsia paikan päällä. Lahjoittaa voi verkkopankissa, maksukortilla
tai Mobilepaylla.

Kirkon Ulkomaanapu toimittaa ruokaa, lämpimiä varusteita ja perustarpeita hädänalaisille Ukrainassa.

Lääkärit ilman rajoja on kansainvälinen sairaanhoitoon erikoistunut avustusjärjestö. Voit olla kuukausilahjoittaja tai tehdä kertalahjoituksen. Auta ja lahjoita!

KauppakamariTiedon Viennin maatieto -teos

KauppakamariTiedon Viennin maatieto -teoksessa seurataan aktiivisesti EU:n asettamia talouspakotteita sekä viennissä vaadittavia asiakirjavaatimuksia maakohtaisesti.

Venäjään kohdistuvista pakotteista

Lisätietoja Venäjään kohdistuvista pakotteista löytyy myös Ulkoministeriön nettisivulta, Suomalais-Venäläisen kauppakamarin sivuilta ja Elinkeinoelämän keskusliiton sivuilta.

Lue myös

Lausunto: Helsingin ydinkeskustan liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnos

YLJS:n vaikutuksia on arvioitu olennaisella tavalla puutteellisesti, mikä tekee arvioinneista harhaanjohtavia. Elinvoimavaikutuksia ja liikenteellisiä vaikutuksia...

Suomalaisyritysten toivotaan tiivistävän yhteyksiään Ukrainaan

Suomi osallistuu Ukrainan tukemiseen muun muassa luomalla ja parantamalla edellytyksiä suomalaisyritysten liiketoiminnalle Ukrainassa. Kansainväliset yritykset...

Ukraina voi tarjota pk-yrityksille miljoonamahdollisuuksia

Miltä näyttää Ukraina sodan päätyttyä ja millaisia ovat jälleenrakennukseen liittyvät odotukset, mahdollisuudet ja riskit? Entä milloin ja...