Artikkelikuva

Palkkaisinko ulkomaalaisen?

Mitä työnantajan on tiedettävä palkatessaan ulkomaalaisen työntekijän?

Ulkomaalaisen työntekijän palkkaaminen ei ­loppujen lopuksi eroa suuresti suomalaisen työntekijän palkkaamisesta. Suomen lait ja alakohtaiset työehtosopimukset sitovat työnantajaa, vaikka työntekijä olisi ulkomaalainen. Näin ollen ulkomaalaiselle työntekijälle maksettavan palkan on oltava vähintään noudatettavan työehtosopimuksen mukainen tai työehtosopimuksen puuttuessa tavanomainen ja kohtuullinen, kuitenkin vastattava tasoa, jota noudatetaan vastaavissa tehtävissä toimiviin työntekijöihin.

Ennen ulkomaalaisen työntekijän palkkaamista työnantajan on varmistuttava, että henkilöllä on vaadittava oleskelulupa Suomessa oleskeluun ja työskentelyyn tai että hän ei tarvitse oleskelu­lupaa. EU- ja ETA-maiden kansalaiset voivat työskennellä Suomessa ilman oleskelulupaa kolmen kuukauden ajan, minkä jälkeen heidän on rekisteröitävä oleskeluoikeutensa Maahanmuuttovirastossa.

Pohjoismaiden kansalaiset rekisteröivät oleskeluoikeutensa maistraatissa. Muiden maiden kansalaiset tarvitsevat pääsääntöisesti työntekoon oikeuttavan oleskeluluvan. Oleskelu­oikeuden voi tarkistaa pyytämällä työntekijää näyttämään voimassa olevan oleskelulupakortin tai oleskelulupatarran passissa.

Oleskeluluvasta ilmenee, millaista työtä työn­tekijä voi tehdä ja montako tuntia hän voi viikossa työskennellä. Työnantaja ei voi hakea työntekijän puolesta oleskelulupaa, mutta esimerkiksi työntekoon oikeuttavan oleskeluluvan hakemiseksi työntekijä tarvitsee työnantajalta työsopimuksen tai sitovan työtarjouksen.

Jos työnantaja työllistää laittomasti maassa oleskelevan henkilön, työnantajalle voidaan määrätä 1 000–30 000 euron suuruinen seuraamusmaksu.

Työnantajan on ilmoitettava työnteon keskeiset ehdot viivytyksettä työntekijän palkkaamisesta työ- ja elinkeinotoimistolle, kun palkattava on muun kuin EU/ETA-maan kansalainen. Työn­antajan on ilmoitettava luottamusmiehelle, luottamusvaltuutetulle ja työsuojeluvaltuutetulle muun kuin EU/ETA-maan kansalaisen työn­tekijän nimi sekä sovellettava työehtosopimus.

Tiedot ulkomaalaisesta työntekijöistä ja heidän työnteko-oikeutensa perusteista tulee säilyttää neljä vuotta työsuhteen päättymisestä niin, että ne ovat helposti työsuojeluviranomaisen tarkistettavissa.

Kirsi Parnila
lakimies
Helsingin seudun kauppakamari

Lue myös

Kysymyksiä ja vastauksia koronasta ja ulkomaalaisen työntekijän kausityöstä

Tämä on aiheuttanut työnantajille erilaisia ongelmatilanteita liittyen kausityöntekijöiden oleskelulupiin, työntekijöiden kanssa tehtyihin työsopimuksiin sekä tarvittavaan...

Suomeen uudestaan – ulkomaalaisen tutkijan tarina

Italialainen tutkija Adriano Mazziotta asuu Suomessa jo toista kertaa. Hän kertoo, millaista oli muuttaa uudelleen Suomeen ja miten tutkijana työskentely täällä eroaa muista maista.

Ulkomaalaisesta työntekijästä säilytettävät asiakirjat

Työnantajan on säilytettävä työpaikalla tiedot entisistä ja nykyisistä ulkomaalaisista työntekijöistä ja heidän työnteko-oikeutensa perusteista siten,...