Artikkelikuva

Ennakointikamari: Kysyntä ja tarjonta eivät ole kohdallaan kysytyimmissä ammateissa Uudellamaalla

Yhdenkään Uudenmaan 15 kysytyimmän ammatin kysyntä ja tarjonta ei ole tasapainossa. Kysytyimmät ammatit ovat niitä, joissa on eniten avoimia työpaikkoja. Kuorma-auton ja erikoisajoneuvon kuljettajille on Uudellamaalla samaan aikaan tarjolla paljon avoimia työpaikkoja, toisaalta työttömiä kuljettajia on paljon. Pula on lähihoitajista, sairaanhoitajista, kodinhoitajista, lastentarhanopettajista ja vartijoista. Sen sijaan ylitarjontaa on esimerkiksi myyjistä, lastenhoitotyöntekijöistä ja tarjoilijoista. Tiedot käyvät ilmi työ- ja elinkeinoministeriön tilastosta. ”Tilanne on huolestuttava, sillä arvioiden mukaan kysyntä ja tarjonta eivät ole tasapainossa merkittävässä osassa listan ammateissa vuoteen 2028 mennessä”, sanoo Ennakointikamarin projektipäällikkö Olli Oja. Helsingin seudun kauppakamarin koordinoima Ennakointikamari arvioi kaksi kertaa vuodessa työllisyystilannetta Uudellamaalla.

Yhdenkään Uudenmaan kysytyimmän ammatin (top 15) kohdalla kysynnän ja tarjonnan suhde ei ole tasapainossa. Kysytyimmät ammatit ovat niitä, joissa on eniten avoimia työpaikkoja. Työ- ja elinkeinoministeriön taulukon tiedot ovat helmikuulta 2024.

”Tilanne on huolestuttava, sillä arvioiden mukaan kysyntä ja tarjonta eivät ole tasapainossa merkittävässä osassa listan ammateissa vuoteen 2028 mennessä. Tilanne asettaa myös lisäpainetta TE-palveluille, jotka siirtyvät ensi vuoden alusta kuntien hoidettavaksi. Tarvitsemme ketteryyttä koulutuspolitiikkaan ja työmarkkinoille lisää joustoa”, sanoo Ennakointikamarin projektipäällikkö Olli Oja Helsingin seudun kauppakamarista.

Ylitarjonnasta on kyse, kun avoinna olevien työpaikkojen määrä suhteessa työvoimaan, eli niin sanottu vakanssiaste, on suhteellisen matala ja työttömyysaste korkea. Keväällä 2024 Uudenmaan kysytyimmistä ammateista (top 15) peräti yhdeksän kuului tähän kategoriaan. Ylitarjontaa on esimerkiksi myyjistä, lastenhoitotyöntekijöistä ja tarjoilijoista.

”Osassa ylitarjonta-ammateissa voidaan olettaa taloustilanteen paranemisen helpotta­van tilannetta nopeasti. Mutta jos taloustilanne ei nopeasti korjaannu, työttömien tulisi päästä kouluttautumaan työvoimapula-aloille”, sanoo Ennakointikamarin projektipäällikkö Olli Oja Helsingin seudun kauppakamarista.

Ammatin tilanteeksi luokitellaan työvoimapula, kun sen vakanssiaste on korkea ja työttö­myys ammatissa vähäistä. Uudenmaan kysytyimmistä ammateista (top 15) lähi- ja sairaanhoitajat, vartijat, kodinhoita­jat sekä lastentarhanopettajat kuuluivat Uudenmaan työvoimapula-ammatteihin alkuvuonna 2024. Näihin ammattei­hin saadaan lisää tekijöitä esimerkiksi muuntokouluttamalla. 

Kohtaanto-ongelma-ammateissa sekä kysyntä ja tar­jonta ovat suurta. Uudenmaan top 15 -kysytyimmissä ammateissa vain kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen käsittelijät ovat suuren kysynnän ja tarjonnan ammatteja. Kohtaanto-ongelma-ammattien tilannetta voi auttaa eritoten työn­välityksen tehostaminen, toisaalta työnteon kannusteiden parantaminen.

Mikä on Ennakointikamari?

Helsingin seudun kauppakamarin koordinoima Ennakointikamari kokoaa työssään yhteen työ- ja elinkeinohallinnon, yritykset, oppilaitokset ja aluehallinnon. Verkostoon kuuluvat Stadin AO, Vantaan ammattiopisto Varia, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Taitotalo, Mercuria kauppaoppilaitos Oy, Helsinki Business College Oy, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda, Careeria, STEP-koulutus, Suomen Diakoniaopisto Oy, Laurea, Haaga-Helia, Metropolia, Helsingin yliopisto, Uudenmaan liitto, Uudenmaan ELY-keskus, Uudenmaan TE-toimisto ja Helsingin seudun kauppakamari. Ennakointikamariverkosto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja etsii konkreettisia ratkaisuja ja toimenpiteitä Uudenmaan työllisyyden kysymyksiin. Ennakointikamari tuottaa vuosittain kaksi tilannekatsausta Uudenmaan alueelta.

Ennakointikamarin tilannekatsaus Työvoiman kysyntä Uudellamaalla julkaistaan tiistaina 18.6. kello 7.00 osoitteessa www.helsinki.chamber.fi. Asiaa käsittelevän jutun saa julkaista aamun painetuissa lehdissä.

Lisätiedot:

Olli Oja, Ennakointikamarin projektipäällikkö, Helsingin seudun kauppakamari, olli.oja@helsinki.chamber.fi, +358 50 564 7586

Lisätiedot, julkaisun ennakkopyynnöt: Heini Larros, viestintäjohtaja, Helsingin seudun kauppakamari, heini.larros@helsinki.chamber.fi, +358 40 526 9728

Lue myös

Pulaa sairaanhoitajista, ylitarjontaa myyjistä – Ennakointikamarin katsauksessa tarkastellaan työvoiman kohtaantoa Uudellamaalla

Maaliskuussa 2024 Uudellamaalla ilmoitettiin 18 088 uutta työpaikkaa. Työvoiman kysyntä on...

Ennakointikamarin katsauksessa marraskuisen harmaita työvoimanäkymiä

Marraskuinen harmaus on sanapari, joka kuvaa yleisiä työvoima- ja talousnäkymiä Suomessa ja Helsingin seudulla harmillisen...

Ennakointikamarin tilannekatsaus tarkastelee Uudenmaan työllisyyttä ja osaamistarpeita

Koronapandemia on iskenyt kovaa Uudellemaalle ja vaikutukset työllisyyteen ovat täällä selvästi muuta maata suurempia. Työvoiman...