Artikkelikuva

Helsingin kaupungin on sitouduttava matkustaja-autolauttaliikenteen jatkumiseen kantakaupungissa

Helsingin Satama on julkistanut pormestari Vapaavuoren toimeksiannon mukaisen selvityksen satamanosien kehittämisskenaarioista vuoteen 2040. Selvitys osoittaa selkeästi, että matkustajaliikenteen säilyttäminen kantakaupungin satamissa on tulevaisuudessakin tarkoituksenmukaisin ratkaisu. Tallinnan matkustaja-autolauttaliikenteen siirtäminen Vuosaareen edellyttäisi mittavia investointeja ja veisi matkailijat kauas Helsingin keskusta-alueelta, millä olisi huomattava negatiivinen vaikutus keskustan yrityksiin ja elinvoimaan. Lisäksi se heikentäisi kansainvälisen rahtiliikenteen sujuvuutta.

– Julkisuudessa ehdotetaan aika ajoin satamatoimintojen siirtämistä kantakaupungista Vuosaareen ratkaisuna Jätkäsaaren liikenneongelmiin. Viimeksi asia nousi esille kävelykeskustan laajentamisen ja maanalaisen kokoojakadun poliittisen kädenväännön yhteydessä viime syksynä. Tuore selvitys osoittaa, että Tallinnan matkustaja-autolauttaliikenteen siirtäminen Vuosaareen tulisi huomattavasti kalliimmaksi kuin Länsisataman liikenneyhteyksien parantaminen. Samalla Helsingin vetovoima matkailukaupunkina heikkenisi merkittävästi, toteaa maankäyttö- ja liikenneasioiden päällikkö Tiina Pasuri Helsingin seudun kauppakamarista.

Helsingin Satama on viimeisen kymmenen vuoden aikana investoinut 140 miljoonaa euroa Länsisataman kehittämiseen ja varustamot useita satoja miljoonia euroja Länsisataman käyttöön liittyvään liiketoimintaan. Tavara- ja henkilöliikenteen yhdistämiseen perustuva toimintakonsepti takaa Suomelle kustannustehokkaat merikuljetukset ja elinkeinoelämälle tärkeät tiheät laivayhteydet. Samalla se on ympäristöystävällistä. Kantakaupungin satamia käytti viime vuonna 12 miljoonaa matkustajaa, joiden tuoma tulovirta keskustan palveluihin oli huomattava.

– Helsingin Satama on Euroopan vilkkain matkustajasatama ja Suomen merkittävin tuontisatama. Asema on saavutettu määrätietoisella ja pitkäjänteisellä kehitystyöllä. Turvatakseen Suomelle toimivat merikuljetukset Helsingin Satama tarvitsee työrauhaa ja poliittisten päättäjien sitoutumista tehtyihin ratkaisuihin. Helsingin Sataman kautta liikennöivät logistiikkayritykset, ulkomaankauppaa käyvät yritykset sekä ulkomaisesta työvoimasta ja matkailijoista riippuvaiset yritykset kaipaavat ennakoitavaa ja vakaata toimintaympäristöä. Kaupungin tulee nyt selkeästi sitoutua matkustaja-autolauttaliikenteen jatkumiseen kantakaupungin satamissa pitkälle tulevaisuuteen sekä Länsisataman liikenneyhteyksien kehittämiseen, vaatii Pasuri.

Lisätiedot:

Tiina Pasuri
maankäyttö- ja liikenneasioiden päällikkö,
Helsingin seudun kauppakamari

+358 50 62 905, tiina.pasuri@chamber.fi

Lue myös

Lausunto: Länsiväylän ympäristön osayleiskaava/ osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Yleistä Helsingin kaupunki valmistelee osayleiskaavaa Länsiväylän ympäristöön. Kaavoitus koskee Länsiväylää ja...

Lausunto: Elinkeinopoliittiset tavoitteet maankäytölle (ELMA) -työstä

Helsingin seudun kauppakamari on 10.11.2021 antanut lausunnon Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osastolle Elinkeinopoliittiset tavoitteet maankäytölle (ELMA) -työstä.

Lausunto: Helsingin pysäköintipolitiikka 2022 – raporttiluonnos

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala on pyytänyt Helsingin seudun kauppakamarin lausuntoa Helsingin pysäköintipolitiikka 2022 -raporttiluonnoksesta. Kauppakamari esittää...