Helsingin seudun kauppakamari, tiedote, mediatiedote

Helsingin seudun työmarkkinat on pidettävä käynnissä niin hyvin kuin se on mahdollista

Korona-epidemia on laittanut yhteiskunnassa lähes kaiken huomion välittömiin ihmisten terveyden ja talouden pelastustoimiin. Kriisistä huolimatta ne toimialat, joilla se onnistuu, on pidettävä käynnissä niin hyvin kuin se on näissä oloissa mahdollista. Tulevaisuuden rakentamisen mittatikkuna on tärkeää olla käytettävissä vertailukelpoista yritys- ja työmarkkinatietoa, jota on tarjolla Kauppakamarin toimialakatsauksessa 1/2020. 

Isoja seudun työllistäjiä ovat rakennusala (55 300 työntekijää), teollisuus (69 500) ja logistiikka (53 400).  Nämä alat on pidettävä käynnissä parhaalla mahdollisella tavalla kuin se näissä oloissa on mahdollista, jotta Suomella on elpymisen eväitä poikkeustilan jälkeen.

– Rakennusala ja monet teollisuuden alat ympäri Suomea ovat hyvin riippuvaisia ulkomaalaisesta työvoimasta, jota ilman esimerkiksi monet Helsingin seudun rakennustyömaat hiljenevät. Valtion tulisi etsiä keinoja siihen, miten rahti- ja työmatkaliikenne Viron kautta voidaan järjestää yhteistyössä yritysten kanssa siten, että terveysriskeihin liittyvät huolet tulevat varmistettua ja työlupa-asiat hoidettua, sanoo johtaja Markku Lahtinen Helsingin seudun kauppakamarista.

Alueen muista isoista toimialoista korona-kriisin vaikutukset rajuimmin kohdannut majoitus- ja ravitsemisala työllisti viime vuoden lopulla suoraan 33 600 työntekijää.  Kaupan ala työllisti 104 800 työntekijää ja palvelut ja liike-elämän ala 135 000 työntekijää. Kaiken kaikkiaan seudulla on noin 810 000 työpaikkaa.

– Helsingin seudun elinkeinorakenne on muuhun maahan verrattuna erittäin palveluvaltainen, joten seudulla tarvitaan kaikki toimet, joilla palvelusektorin työpaikkoja voidaan tukea ja yrityksiin kohdistuvaa palvelukysyntää pitää yllä yli välittömän kriisin, toteaa Lahtinen.

Lue myös

Toimitusjohtajalta: Helsingin seudun erityistarpeet ansaitsevat huomion hallitusohjelmassa

Helsingin seudulla sekä mahdollisuudet että monet haasteet ovat moninkertaiset. Helsingin seudun...

Lausunto: Valtion väyläverkoston investointiohjelma vuosille 2024-2031

Kauppakamari on antanut lausunnon Väylävirastolle valtion väyläverkon investointiohjelmasta vuosille 2024-2031.

Lausunto: Elinkeinopoliittiset tavoitteet maankäytölle (ELMA) -työstä

Helsingin seudun kauppakamari on 10.11.2021 antanut lausunnon Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osastolle Elinkeinopoliittiset tavoitteet maankäytölle (ELMA) -työstä.