Helsingin seudun yrityksiltä vahva vaatimus selkeämmille koronatoimille

Pandemian selättämiseen tarvitaan pikaisesti selkeämpiä koronatoimia. Pääkaupunkiseudun yritykset vaativat selkeyttä koronakriisin johtamiseen ja joustavuutta rokotuksiin ilmenee kauppakamarien yrityskyselystä.

Korona synkentää Helsingin seudun yritysten talousnäkymiä. Helsingin seudulla liikevaihtonäkymät ja ennusteet koronapandemian vaikutuksesta liiketoimintaan näyttävät muuta maata synkemmiltä. Henkilömäärien arvioidaan vähenevän yrityksissä lomautusten ja irtisanomisten myötä aiempaa enemmän. Yrityksistä 26,8 prosenttia arvioi konkurssiriskin kasvaneen merkittävästi.

– Helsingin seudun yrityksissä liikevaihto on vähentynyt muuta maata selkeämmin. Osalla yrityksistä menee palveluvaltaisella pääkaupunkiseudulla nyt todella heikosti. Kyselyyn vastanneista yrityksistä yli 50 prosenttia arvioi, että niiden liikevaihto pieneni viime vuonna. Pääkaupunkiseudulla on koronan kurittamia kriisiyrityksiä muuta maata enemmän, luonnehtii johtaja Markku Lahtinen Helsingin seudun kauppakamarista.

Yritysten ahdingon helpottamiseksi tarvitaan tehokkaita, tilanteeseen tehoavia tukikeinoja.

– Yritysten vastauksissa näkyy esimerkiksi huoli verottajan tekemistä liian tiukoista verojen maksuohjelmista. Ohjelma tehdään vain kerran ja jos ohjelmassa ei pysytä, yritysten verot menevät suoraan ulosottoon. Kun koronatilanne on pitkittynyt, maksuohjelmien tulisi olla huomattavasti nykyistä joustavampia ja kestoltaan pidempiä, Lahtinen linjaa.

Selkeyttä pandemiakriisin johtamiseen

Kauppakamarien yrityskyselyyn vastanneet yritykset vaativat selkeyttä ja ennakoivuutta koronatoimiin. Viranomaisten kriisinhoitokyky, johtaminen ja epävarmuutta lietsova viestintä saavat kyselyyn vastanneiden avoimissa palautteissa vahvaa arvostelua.

– Yrityksissä vaaditaan kriisijohtamiseen selkeyttä ja ennakoitavuutta. Koronakriisiä on viime aikoina johdettu epäselvästi ja epäjohdonmukaisesti. Yritysten liiketoiminnassa liian hätäiset sulkutoimet tai epäselvät linjaukset aiheuttavat levottomuutta ja harmia, Lahtinen kuvailee yritysvastaajien tuntoja.

Työterveyshuolto tulee ottaa
mukaan vauhdittamaan
työntekijöiden rokotuksia

Helsingin seudulla tulee varmistaa, että keskeiset työikäiset ammattiryhmät nostetaan rokotusjonon kärkeen ja varmistetaan näin yritysten ja yhteiskunnan toimintakyky. Selkeät viranomaisten rokotejakelupäätökset työterveyshuollon kautta hoidettavista rokotuksista vahvistaisivat yritysten kriisinsietokykyä ja helpottaisivat julkisen terveyshuollon paineita.

– Yksityisen työterveyshuollon toimijat on otettava mukaan jo olemassa oleviin rokotteiden keskitettyihin jakelukanaviin. Näin rokotusten piiriin saataisiin nopeasti erityisesti asiakasrajapinnassa työskentelevää ja suuressa tartuntavaarassa olevaa henkilöstöä, esimerkiksi kaupoissa ja liikennepalveluissa, vaatii Lahtinen.

Kauppakamarien 12:s kysely koronaviruksen vaikutuksista yrityksiin

Kauppakamarien yrityskyselyyn vastasi 687 Helsingin seudun kauppakamarin jäsenyritystä 16.3.2021.

Vastauksia kertyi kaikilta toimialoilta ja kaiken kokoisista yrityksistä. Vastaavanlaiset kyselyt toteutettiin viime vuonna 16.–17.3., 30.3., 20.4., 4.5., 18.5., 1.6., 23.6., 2.9., 8.10., 1.12. ja 2.2.2021.

Lue myös:
Edellinen artikkeli Korona ei ole poistanut osaajapulaa Seuraava artikkeli Radikaali uudistuminen – miten johtaa murroksessa?