Joukkoliikenneyhteyksien kehittäminen tärkeää Itä-Uudenmaan yrityksille

Yritykset kaipaavat työ- ja opiskelumatkoja helpottavia parannuksia julkiseen liikenteeseen Itä-Uudellamaalla. Yhteyksien kehittäminen tulee nostaa kesäkuussa valittavien uusien kunnanvaltuustojen agendalle.