Sirpa Huuskonen Tokmannista ja Riikka Vataja Helsingin seudun kauppakamarista.

Kauppakamarikysely: Ammatillisen koulutuksen kyky vastata osaajatarpeisiin vaatii panostuksia

Helsingin seudun kauppakamarin jäsenkyselyn mukaan yli puolet yrityksistä kokee, että ammatilliset oppilaitokset eivät tuota riittävästi osaajia työelämän tarpeisiin. Yritykset arvioivat, että yhteistyö yritysten ja ammatillisen koulutuksen välillä on tärkeä keino parantaa osaavan työvoiman saatavuutta.

Helsingin seudun kauppakamarin jäsenkysely osoittaa, että yli 30 prosenttia yrityksistä katsoo vastavalmistuneiden ammattiosaamisen heikentyneen viime vuosina. Hieman alle 30 prosenttia kokee tilanteen säilyneen ennallaan ja vain noin 15 prosenttia katsoo tilanteen parantuneen. 

Yritysten rekrytointihaasteet ovat kasvaneet ja kroonistuneet, sillä jo yli 70 prosenttia Helsingin seudun yrityksistä kokee pulaa osaavasta työvoimasta.  

“Osaajien löytäminen on ollut vaikea jo pitkään. Kysely osoittaa, että ammatillisen koulutuksen kyvystä tuottaa osaavaa työvoimaa yritysten tarpeisiin on pidettävä nykyistä selvästi parempaa huolta. Se, että yritykset katsovat, että ammatillinen koulutus ei tuota riittävästi osaajia ja että koulutuksen sisältö ei vastaa niiden tarpeisiin, on erittäin huolestuttavaa”, sanoo johtava asiantuntija Riikka Vataja Helsingin seudun kauppakamarista.  

”Meillä ei ole varaa siihen, että ammatillisen koulutuksen potentiaali jätetään käyttämättä. Peräänkuulutan tulevalta hallitukselta aktiivisia toimia ammatillisen koulutuksen työelämäyhteyksien vahvistamiseksi”, Vataja jatkaa.   

Yrityksille yhteistyö oppilaitosten kanssa on tärkeää

Kyselyn mukaan yksi tärkeimmistä keinoista osaavan työvoiman turvaamiseksi on se, että koulutuksen sisältö vastaa yritysten tarpeita.  

Ammatilliset oppilaitokset ovat meille tärkeitä kumppaneita. Ammatillisen koulutuksen kyky vastata yritysten osaavan työvoiman tarpeisiin on olennainen tekijä alueen yritysten kasvulle ja sitä kautta koko maan hyvinvoinnille”, kertoo Tokmanni Oy:n henkilöstö- ja vastuullisuusjohtaja Sirpa Huuskonen.   

“Kysely osoittaa myös sen, että Helsingin seudulla yritykset tuntevat ammatillisen koulutuksen tarjoamia mahdollisuuksia muuta maata huonommin. Haastan alueemme oppilaitokset rohkeasti ottamaan aktiivisesti yhteyttä alueen yrityksiin ja käymään yhteistä keskustelua”, Huuskonen jatkaa. 

Vieraskielisen tutkintokoulutuksen säätelyä väljennettävä

Kyselystä voi päätellä, että ammatilliseen koulutukseen kaivataan lisää volyymia. Yksi konkreettinen tapa on helpottaa vieraskielisen ammatillisen koulutuksen järjestämislupamenettelyä.  

”Nykyistä laajempi vieraskielinen tutkintotarjonta ammatillisessa koulutuksessa helpottaisi täällä jo olevien maahanmuuttajien kouluttautumista”, Vataja arvioi. ”Vaikka opetusta on mahdollista järjestää vieraalla kielellä myös ilman erillistä järjestämislupaa, osaaminen tulee osoittaa näytössä suomen tai ruotsin kielellä. Monessa tapauksessa se vaikeuttaa ja hidastaa valmistumista ja työllistymistä”, toteaa Vataja. 

Kauppakamarien osaajakysely tehtiin syyskuussa 2022 ja kyselyyn vastasi 369 Helsingin seudun kauppakamarien jäsenyritystä eri toimialoilta. 

Kauppakamarikysely: Yritysten rekrytointi- ja osaamistarpeet syksy 2022 oppilaitokset

 

Lisätietoja:

Riikka Vataja, Helsingin seudun kauppakamari,
johtava asiantuntija
riikka.vataja@helsinki.chamber.fi, p. 040 536 0954

Sirpa Huuskonen, Tokmanni Oy,
johtaja, henkilöstö- ja vastuullisuus,
sirpa.huuskonen@tokmanni.fi, p. 040 504 5223

Lue myös

Mielipidekirjoitus: Suomalaisesta ammatillisesta koulutuksesta on moneksi

On lyhytnäköistä tehdä vastakkainasettelua ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulutuksen välillä.

Hallituksen on huolehdittava ammatillisen koulutuksen kyvystä vastata yritysten tarpeisiin

Leimallista tilanteelle on, että yritysten pula osaavista tekijöistä koskee korkeakoulutettujen ohella...

Ammatillisesta koulutuksesta ratkaisuja osaajapulaan

Ammatillisen koulutuksen työkalupakki esimerkiksi jatkuvan oppimisen tarpeisiin on laaja, mutta yritykset eivät kuitenkaan tunne mahdollisuuksia kovinkaan hyvin....