Johtaja Markku Lahtinen Helsingin seudun kauppakamarista.

Kauppakamarikysely: Etätyö ja digitalisaatio sävyttävät yritysten uutta normaalia koronan jälkeen

Helsingin seudun kauppakamarin jäsenyritykset arvioivat, että koronapandemia on muuttanut pysyvästi yritystoimintaa ja työntekemisen malleja. Etätyön ja -kokousten lisääntyminen on saanut yritykset uudenlaisten tilatarpeiden ja johtamishaasteiden eteen. Työvoimapula kiristyy yhä pääkaupunkiseudulla.

Yritysten näkymät ovat parantuneet selvästi alkukesän tilanteesta pääkaupunkiseudulla. Kauppakamarikyselyyn vastanneista Helsingin seudun kauppakamarin jäsenyrityksistä 62,5 prosenttia ennakoi, että niiden liikevaihto pysyy ennallaan tai kasvaa seuraavan kahden kuukauden aikana. Neljä prosenttia yrityksistä katsoo, että niiden liikevaihto vähenee yli 50 prosenttia. Kesäkuun alussa vastaavaa liikevaihdon laskua ennusti jopa kahdeksan prosenttia vastaajayrityksistä.

– Tilanne on yrityksissä kohentunut lähes kaikilla mittareilla. Helsingin seudulla konkurssiriski pysyy edelleen muuta maata korkeammalla tasolla. Kohonnut riski koskettaa erityisesti kongressi- ja tapahtuma-alan sekä matkailu-, majoitus- ja ravitsemisalojen yrityksiä. Niissä liikevaihdot pysyvät lähellä nollaa ja kannattavuus on edelleen hyvin heikkoa. Ankarat rajoitustoimet ovat kurittaneet kyseisten yritysten liiketoimintaa muuta maata kovemmin, arvioi johtaja Markku Lahtinen Helsingin seudun kauppakamarista.

Osaajapula tuntuu yrityksissä

Kauppakamarien yrityskyselyyn vastanneet Helsingin seudun kauppakamarin jäsenyritykset katsovat, että yritykset tarvitsevat nyt kipeästi uusia osaajia.

– Jopa 84 prosenttia yrityksistä arvioi, että niiden henkilöstömäärä pysyy ennallaan tai kasvaa. Työvoimapula on kärjistynyt Helsingin seudulla kaikilla toimialoilla, Lahtinen painottaa. – Pula työvoimasta on nyt pahin kahteen vuosikymmeneen. Työntekijöitä ei saada edes tehtäviin, joihin yritys on valmis hoitamaan koulutuksen alusta loppuun, Lahtinen sanoo.

Vahvasta talouskasvusta ja parantuneista suhdannenäkymistä huolimatta yritysten toimintaympäristössä riittää haasteita. Osaajapula, tuotannontekijäkustannusten nousu ja paluu koronan jälkeiseen normaaliin hankaloittavat yritysten arkea.

– Lisähuolta suomalaisille yrityksille aiheutuu kohonneista raaka-aine- ja rahtikustannuksista sekä komponenttien saatavuusongelmista, Lahtinen lisää.

Etätyö ja digitalisaatio muuttavat yritystoimintaa

Pääkaupunkiseudulla vastaajayritykset arvioivat, että etätyö lisääntyy uudessa, koronan jälkeisessä tilanteessa voimakkaasti. Jopa 80 prosenttia kauppakamarien kyselyyn vastanneista yrityksistä on sitä mieltä. Pääkaupunkiseudun yritykset painottavat myös teknologisen murroksen merkitystä: lähes 70 prosenttia yrityksistä sanoo, että digitalisaatio muuttaa yritystoimintaa ja työntekemisen malleja vahvasti tulevaisuudessa.

– Helsingin seudulla toimitilatarve säilyy muuta maata selvemmin. Noin 43 prosenttia vastaajista arvioi, että lähitulevaisuudessa niiden toimitilatarpeet eivät muutu. Viihtyisän työympäristön merkitys kuitenkin korostuu. Näin ennakoi noin 31 prosenttia yrityksistä, Lahtinen kertoo. Hänen mukaansa yritykset antavat kyselyssä vahvan signaalin uudenlaisen johtamisen tarpeesta. Pandemia on muuttanut työntekemisen tapoja.

– Jatkossa yrityksissä harkitaan entistä tarkemmin, kuinka paljon esimerkiksi kansainväliseen työmatkailuun on todellisuudessa tarvetta. Korona on auttanut ja osin myös pakottanut yrityksiä ymmärtämään etätyöskentely-ympäristössä entistä paremmin sen, miten liiketoiminnan eri toiminnot ja tehtävät liittyvät toisiinsa, Lahtinen sanoo.

Helsingin seudun kauppakamarin koronakysely 16.9.2021


Lisätietoja:

Markku Lahtinen, Helsingin seudun kauppakamari, johtaja, p. 050 571 3564, markku.lahtinen@helsinki.chamber.fi
Tiina Tikander, Helsingin seudun kauppakamari, viestintäpäällikkö, p. 046 878 7540, tiina.tikander@helsinki.chamber.fi


Kauppakamarien kysely tehtiin 14.9.2021. Kyselyyn vastasi 525 Helsingin seudun kauppakamarin jäsenyritystä. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoilta sekä kaiken kokoisista yrityksistä. Aiemmat vastaavanlaiset kyselyt on toteutettu 2.2., 16.3., 27.4. ja 16.6. vuonna 2021 ja 16.–17.3., 30.3., 20.4., 4.5., 18.5., 1.6., 23.6., 2.9., 8.10., 1.12. vuonna 2020.


Lue myös

Kannanotto: Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelma MAL 2023 -luonnos

Helsingin seudun kauppakamarin kannanottona esitetään seuraavaa: Yleistä MAL 2023 on strateginen...

Lausunto: Elinkeinopoliittiset tavoitteet maankäytölle (ELMA) -työstä

Helsingin seudun kauppakamari on 10.11.2021 antanut lausunnon Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osastolle Elinkeinopoliittiset tavoitteet maankäytölle (ELMA) -työstä.

Liiketoimintamahdollisuuksia Latinalaisesta Amerikasta

Brasilia – mahdollisuuksien maa Brasilia on maailman kahdeksanneksi suurin talous, ja pinta-alaltaan ja asukasluvultaan se on maailman...