Riikka Vataja on asiantuntija Helsingin seudun kauppakamarissa.

Kauppakamarikysely: Yritykset kaipaavat sujuvuutta julkisiin työllisyyspalveluihin

Helsingin seudun yritykset eivät tunne alueensa julkisia työllisyyspalveluja tai koe niitä riittävän hyödyllisiksi osaavan työvoiman saatavuuden kannalta, osoittaa Helsingin seudun kauppakamarin seudullisia työllisyys- ja elinkeinopalveluja selvittänyt kysely. Yritykset toivovat palveluihin parempaa saavutettavuutta ja lisää joustoa.

Helsingin seudulla sijaitsevista yrityksistä suuri osa ei koe, että alueen työllisyyspalvelut auttavat osaavan työvoiman saatavuudessa. Noin 40 prosenttia yrityksistä katsoo, että työllisyyspalveluista on ollut työvoimapulan ratkaisussa vain vähän hyötyä ja yhtä suurelle osalle yrityksiä palvelut ovat jääneet tuntemattomiksi.   

”Yritykset kaipaavat seudullisilta työllisyys- ja elinkeinopalveluilta parempaa saavutettavuutta ja joustavuutta. Nykyisiä palveluja luonnehditaan jäykiksi ja byrokraattisiksi”, toteaa Helsingin seudun kauppakamarin johtava asiantuntija Riikka Vataja.   

Työssäkäyntialueet eivät noudata kuntarajoja

Kauppakamarin kyselyn mukaan lähes puolet yrityksistä kokee paljon tai erittäin paljon pulaa osaavasta työvoimasta. Hallituksen esitys julkisten työllisyys- ja elinkeinopalveluiden uudelleen järjestämisestä on parhaillaan valmistelussa. Esityksen mukaan vastuu palveluiden järjestämisestä siirtyy kunnille vuonna 2024.  

”On erittäin tärkeää varmistaa, että työvoimapalvelujen siirto kunnille parantaa, eikä vaikeuta entisestään yritysten työvoiman saatavuutta. Vaikka vastuu siirtyy kunnille, se ei saa tarkoittaa sitä, että jatkossa yritykset joutuvat erikseen asioimaan jokaisen Helsingin seudun kunnan kanssa. Kuntien työllisyyspalveluiden tulee tehdä tiivistä yhteistyötä, jotta yrityksillä on käytettävissään Helsingin seudun koko työssäkäyntialueen paras potentiaali työnhakijan kotikunnasta tai yrityksen sijaintipaikasta riippumatta joustavasti ja nopeasti. Myös yhteistyön hyvinvointialueiden kanssa on oltava saumatonta, jotta palvelut eivät jää vajaakäytölle”, Vataja painottaa. 

Yritysten tiedot julkisista hankinnoista puutteelliset

Kauppakamarin kysely selvitti myös yritysten tietoisuutta sijaintikuntansa julkisista hankinnoista. Lähes 30 prosenttia vastaajayrityksistä ei koe saavansa tietoa julkisista hankinnoista riittävästi etukäteen ja noin 40 prosenttia vastanneista ei osaa ottaa lainkaan kantaa sijaintikuntansa julkisten hankintojen käytäntöihin. Luvut osoittavat, että yritysten osaamista voitaisiin hyödyntää palvelutuotannossa nykyistä huomattavasti laajemmin.   

”Yritykset voivat tarjota kunnille paljon erilaisia palveluja ja ratkaisuja kustannustehokkaasti ja laadukkaasti ja vapauttaa näin kuntien omia resursseja tuottavampaan käyttöön. Julkisten hankintojen tuottajiksi on saatava nykyistä enemmän pieniä ja keskisuuria yrityksiä palvelutarjonnan laajentamiseksi”, sanoo Vataja.  


Helsingin seudun kauppakamarin yrityskysely tehtiin kesällä 2022 ja siihen vastasi 311 yritystä. 

Helsingin seudun kauppakamarin yrityskysely seudullisista työllisyyspalveluista: tulokset


Lisätietoja:
Riikka Vataja, johtava asiantuntija,
p. 040 536 0954, riikka.vataja@helsinki.chamber.fi

Tiina Tikander, viestintäpäällikkö,
p. 046 878 7540, tiina.tikander@helsinki.chamber.fi

Lue myös

Julkisten hankintojen vastuullisuuskriteerit kiristyvät – oletko valmis?

Espoon, Helsingin ja Vantaan hankintayksiköiden edustajat kertoivat muuttuvista vastuullisuuskriteereistä Helsingin seudun kauppakamarin ja Enterprisen Europe...

Kauppakamarikysely: Yritykset pitävät perusväylänpitoa kaikista tärkeimpänä tekijänä rahtiliikenteen toimintaedellytyksille ja työvoiman liikkuvuudelle

Huoli tieverkoston rapautumisesta toistui yritysten vastauksissa läpi Suomen ja perusväylänpidon tärkeys...