Helsingin seudun kauppakamari, tiedote, mediatiedote

Kauppakamarin koronakysely: paljon puhetta yritystuista, liian vähän tekoja

Kymmenesosalla yrityksistä liikevaihto on tippunut 75–100 %. Suhteellisesti eniten tähän joukkoon kuuluvia yrityksiä on rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- sekä informaatio- ja viestintäaloilla. Näkymät ovat heikkenemässä seuraavan kahden kuukauden aikana, ainoastaan enää 15 % uskoo liikevaihtonsa säilyvän ennallaan. Poliittisen päätöksenteon hitaus turhauttaa yrityksiä, selviää Helsingin seudun kauppakamarin koronakyselystä.

Vaikka kokonaistilanne näyttää pysyneen parin viikon aikana vakaana, avoimista vastauksista löytyy aikaisempia kyselyjä kovasanaisempia ja turhaantuneempia äänenpainoja. Näillä vastaajilla epäluottamus ja tyytymättömyys hallituksen toimia kohtaan on kasvussa. Erityistä huolta yritykset kantavat eri toimialojen asettamisesta eriarvoiseen asemaan, poliittisen päätöksenteon hitaudesta sekä mahdollisista epäselvistä rajoitusten purkuun liittyvistä ohjeistuksista ja niiden käytännön toteutuksista työpaikoilla.

Hallituksen on pikaisesti vakuutettava vaikeuksissa olevat elinkelpoiset yritykset ja investoijat siitä, että yleiset ja riittävät yritystuet otetaan käyttöön mahdollisimman nopeasti ja niitä voidaan soveltaa kaikille toimialoille ja yrityskokoluokille.

Vaikka yritystuilla ja rajoitusten puruilla ei kaikkia ongelmia ratkaista, niillä on valtava vaikutus siihen, miten yritykset suunnittelevat syksyn ja ensi vuoden liiketoimintaansa, sanoo johtaja Markku Lahtinen Helsingin seudun kauppakamarista.

Elvytyskeinoista yrityksiltä kysyttiin näkemystä ansiotuloveron laskemisesta, nopeista tiekorjaushankkeista, raideliikenneinvestoinneista, ravintola-alan arvonlisäveron väliaikaisesta pienentämisestä ja kotitalousvähennyksen korvaussumman nostamisesta.

Kauppakamarien esittävät elvytystoimet saavat kyselyssä erittäin vahvan tuen.

– Kotitalousvähennyksen kasvattaminen nousee kyselyssä elvytyslistan kärkeen. Ehdotus ravintola-alan arvonlisäveron alentamisesta väliaikaisesti 10 %:lla saa tasaisesti kannatusta yli toimialojen, sanoo Lahtinen.

Talouden elpymisen ja exit-suunnitelman nopeuttamiseksi akuutin kriisin hoitoon tarkoitetut tuet ja tulevaisuuden liiketoiminnan kehittämistuilla, kuten Business Finland-rahoituksilla, on poikkeustilan selättämisessä eri roolit.

– Eri tarkoituksiin myönnettävät yritystuet eivät saa olla automaattisesti toisensa poissulkevia, mikäli niiden yhdistelmillä voidaan nopeuttaa elpymistä ja työpaikkojen syntymistä, korostaa Lahtinen.

Kauppakamarien kysely koronaviruksen vaikutuksista yrityksille

Liite: Helsingin seudun kauppakamarin alueen tulosten yhteenveto 20.5.2020.

Kysely toteutettiin 17.5.2020. Helsingin seudun kauppakamarin alueella kyselyyn vastasi noin 1000 yritystä.

Lue myös

Asiantuntija-apua henkilöstöhallinnon kiemuroihin Kauppakamarista

Tanskalaisen DSV-konsernin Suomen yhtiöt on yksi maamme suurimmista logistiikka-alan yritysryhmistä. Se tekee 363 miljoonan euron...

Turvallisuus-teema kiinnosti Espoon syysseminaarissa

Espoon perinteisessä syysseminaarissa Metropolian auditoriossa Karakalliossa pureuduttiin tällä kertaa turvallisuus-teemaan. Aihe oli ajankohtainen ja myös kiinnostava, sillä...

Kaukalovalmistaja taklasi fuusioriskit Kauppakamarin neuvoilla

Vepe Oy Peltosen toimitusjohtaja Jarmo Poukkula sai viettää elokuussa jo kohtuullisen huolettomia lomapäiviä. Keväällä ennen...