Artikkelikuva

Kauppakamarin toimialakatsaus: Helsingin seudun kasvu sakkaa – asunto- ja toimitilarakentaminen hidastuu vuonna 2023

Helsingin seudun tuotannon trendi pysyi ennakkoarvion mukaan kuluneella kolmannella vuosineljänneksellä heinä-syyskuussa samalla tasolla kuin vuosi sitten. Kustannusten voimakas nousu hidasti merkittävästi tuotannon reaalisen arvon kehitystä erityisesti teollisuudessa, rakentamisessa ja kaupan alalla. Asunto- ja toimitilarakentamisen arvioidaan hidastuvan vuonna 2023, selviää 28. joulukuuta 2022 julkistetusta Helsingin seudun kauppakamarin toimialakatsauksesta.

Helsingin seudun yritysten yhteenlaskettu liikevaihto nousi vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä edelliseen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna 16 %. Eniten kasvua oli majoitus- ja ravitsemisalalla sekä kuljetus- ja varastointialalla. Kuluttajahinnat ja rakennuskustannukset nousivat vuoden takaiseen nähden 8 %, tukkuhinnat 21 % ja teollisuuden tuottajahinnat 27 %.

Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto oli viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin 28 % korkeammalla tasolla kuin vuonna 2017. Eniten kasvua on ollut teollisuudessa, rakentamisessa sekä informaatio- ja viestintäalalla.

”Helsingin seudun tuotanto ehti saavuttaa vuoden 2019 lopun hyvän tason, mutta nyt näyttää trendi kääntyvän toiseen suuntaan niin tuotannon kuin työllisyyden kasvun suhteen. Yritysten kannattavuuden odotetaan heikkenevän kaikilla toimialoilla, mutta eniten kaupan alalla ja rakentamisessa”, toteaa johtaja Markku Lahtinen Helsingin seudun kauppakamarista.

Kasvu jatkui vuonna 2022 erityisen vahvana pandemian aikana jyrkästi laskeneilla majoitus- ja ravitsemistoiminnan sekä kuljetuksen ja varastoinnin aloilla.

”Kuluneen vuoden positiivinen kehitys majoitus- ja ravitsemistoiminnassa, kuljetuksessa ja varastoinnissa sekä myös kotitalouksien palveluissa on tervetullutta. Valitettavasti kirittävää vielä on, sillä näiden toimialojen liikevaihto ei ole kasvanut verrattuna vuoteen 2017 juuri lainkaan”, Lahtinen toteaa.

Asuntojen ja toimitilojen määrät laskussa vuonna 2023

Edellisvuoteen verrattuna rakennusalan liikevaihto oli heinä-syyskuussa 10 % korkeammalla tasolla. Rakennuskustannukset nousivat vuoden takaisesta 8 %. Asuinrakennusten aloitusten ja rakennuslupien volyymit ovat kääntyneet selvään laskuun vuonna 2022. Valmistuneen kerrosalan määrä on pysynyt suunnilleen samalla tasolla vuodesta 2019 alkaen. Asuinrakennuksille myönnettyjen rakennuslupien kerrosala kääntyi laskuun jo vuoden 2021 jälkipuolella. Myös toimitilarakentamisessa voidaan rakennushankkeiden aloitusten ja rakennuslupien perusteella ennakoida, että volyymi tulee laskemaan vuonna 2023.

“Rakennuskustannukset ovat kasvaneet rajusti viimeisen vuoden aikana, ja samaan aikaan korkotaso sekä asumisen energia- ja hoitokustannukset ovat nousseet, mikä näkyy monien kuluttajien ja sijoittajien varovaisuutena markkinassa. Vaikka vuosi 2023 tulee olemaan haastava, uskomme markkinan kääntyvän positiiviseen suuntaan, mikäli korko- ja inflaatiotaso tasaantuvat ja työllisyys säilyy hyvänä. Riittävän asuntotuotannon varmistamisella helpotetaan työvoimapulasta kärsivien alojen työllisyyttä ja turvataan työllisyysaste rakennusalalla”, kertoo toimitusjohtaja Tuomas Särkilahti Skanskasta.

Helsingin seudulla valmistuneiden asuinrakennusten volyymi oli 1,5 miljoonaa kerrosneliömetriä eli lähes 18 000 uutta asuntoa. Toimitiloja valmistui 1,2 miljoonaa kerrosneliötä samalla ajanjaksolla. Asuntojen keksikoot ovat pienentyneet 2010-luvun alun 80 neliöstä viime vuosien alle 60 neliöön. Toimitilarakentamisesta 40 % oli logistiikkaan ja liikenteeseen liittyviä rakennuksia.

Helsingin seutu on maan suurin ja kansainvälisin yritystoiminnan keskittymä, jossa sijaitsee 33 % maan työpaikoista ja tuotetaan 37 % maan bruttokansantuotteesta. Seudun yritystoiminta on erikoistunut informaatioaloihin, tukkukauppaan ja logistiikkaan sekä liike-elämän ja rahoituksen palveluihin.

Toimialakatsauksen voi lukea linkistä Helsingin seudun toimialakatsaus 4 | 2022
tai PDF-tiedostona: Helsingin seudun toimialakatsaus

Lisätietoja: 

Markku Lahtinen, johtaja, Helsingin seudun kauppakamari, p. 050 571 3564,
markku.lahtinen@helsinki.chamber.fi

Tuomas Särkilahti, toimitusjohtaja, Skanska Oy, puh. 040 560 2103 tuomas.sarkilahti@skanska.fi

Heidi Honkamaa, viestintäasiantuntija, Helsingin seudun kauppakamari, p. 050 527 4700,
heidi.honkamaa@helsinki.chamber.fi

Lue myös

Lausunto: Luonnos Helsingin asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmaksi 2024 (AM-ohjelma)

Helsingin kaupunginkanslia on pyytänyt kauppakamarin lausuntoa luonnoksesta Helsingin asumisen ja siihen...

Kannanotto: Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelma MAL 2023 -luonnos

Helsingin seudun kauppakamarin kannanottona esitetään seuraavaa: Yleistä MAL 2023 on strateginen...

Asumisen laatu ja asuntosuunnittelu keskiössä alue- ja asuntoasiain valiokunnassa

Miten asumisen laatuun vaikuttavat sääntelyn asettamat reunaehdot, kuten esimerkiksi asuntotyyppijakauman ohjaaminen tai yksityiskohtaiset kaavamääräykset? Näihin...