Näkymä Espoosta, Länsiväylä, Helsingin seudun toimialakatsaus 2 | 2022.

Kauppakamarin toimialakatsaus: Väkeä muuttaa nyt vilkkaasti Helsingin seudun kuntien välillä, opiskelijat valuvat alueelta pois

Helsingin seudun yritysten suhdanneodotukset ovat heikentyneet Ukrainassa käytävän sodan vaikutuksesta erityisesti teollisuudessa, rakentamisessa ja palvelualoilla. Seudun tuotannossa näkyy pientä kasvua, mutta kustannusten voimakas nousu painaa liiketoimintaa. Seudun kuntien välinen muutto käy vilkkaana. Väkeä muuttaa myös aiempaa enemmän pois Helsingin seudulta, selviää 29. kesäkuuta 2022 julkistetusta Helsingin seudun kauppakamarin toimialakatsauksesta.

Helsingin seudun väestö kasvoi ennakkoarvioiden mukaan noin 11 000 henkeä (0,7 %) vuoden 2021 toisesta neljänneksestä vuoden 2022 ensimmäiseen neljännekseen. Ennen korona-aikaa vuosittainen väestönkasvu oli noin 20 000 hengen tasolla (1,3 %). Helsingin seudulla oli vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen lopulla ennakkotiedon mukaan 1,54 miljoonaa asukasta.

”Väestönmuutos on erkaantunut Helsingin seudun alueiden välillä vuodesta 2020 alkaen. Helsingissä väestönkasvu supistui jyrkästi. Myös Espoossa ja Vantaalla väestönkasvu hidastui, sen sijaan KUUMA-seudun kasvu (Hyvinkää, Järvenpää, Kirkkonummi, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti) vahvistui erityisesti pääkaupunkiseudulta tulleen muuttovirran vaikutuksesta”, arvioi toimitusjohtaja Pia Pakarinen Helsingin seudun kauppakamarista. ”Poikkeuksellista kehityksessä on aiempaan verrattuna se, että ihmiset muuttavat nyt vilkkaasti seudun kuntien välillä ja että muuttovirta suuntautuu myös Helsingin seudun ulkopuolelle. Erityisesti opiskelijoita on muuttanut paljon pois”; jatkaa Pakarinen. Kauppakamari julkisti vuoden 2022 toisen toimialakatsauksen keskiviikkona 29. kesäkuuta. Toimialakatsaus tarkasteli suhdanteiden lisäksi seudun väestökehitystä.

Suhdanneodotuksissa heikkenemistä

Liiketoiminta nousi lähes kaikilla Helsingin seudun palvelualoilla vuotta aiemmasta. Kasvu oli erityisen vahvaa myös pandemian aikana jyrkästi laskeneilla kuljetuksen ja varastoinnin sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnan aloilla.

”Viimeaikaisesta kasvusta huolimatta liiketoiminnan taso on kuitenkin näillä aloilla vielä huomattavasti pandemiaa edeltänyttä tasoa alempana”, Pakarinen muistuttaa.

Kauppakamarin kesäkuussa 2022 tekemän yrityskyselyn mukaan Helsingin seudun yrityksien liikevaihtoennusteet ovat yhä varsin hyvät. Kyselyyn vastanneista yrityksistä noin 43 prosenttia arvioi, että liikevaihto kasvaa seuraavan kuuden kuukauden aikana. ”Kauppakamarikyselyssä 52 prosenttia vastaajayrityksistä arvioi liikevaihtonsa kasvavan tänä vuonna viime vuoteen verrattuna. Hintojen nopea nousu ja tarvikkeiden saatavuuden epävarmuus lisää synkkyyttä näkymiin. Syksyn näkymiä on todella hankala arvioida”, Pakarinen sanoo. Kyselyyn vastasi 466 eri alojen yritysten edustajaa kesäkuussa 2022.

Helsingin seutu on maan suurin ja kansainvälisin yritystoiminnan keskittymä, jossa sijaitsee 32 prosenttia maan työpaikoista ja tuotetaan 37 prosenttia maan bruttokansantuotteesta. Seudun yritystoiminta on erikoistunut informaatioaloihin, tukkukauppaan ja logistiikkaan sekä liike-elämän ja rahoituksen palveluihin. Helsingin seudun kauppakamarin toimialakatsaukset selvittävät alueen kilpailukykyä ja kehitystä säännöllisesti.

Helsingin seudun kauppakamarin toimialakatsaus 2 | 22 (PDF)

Helsingin seudun kauppakamarin toimialakatsaus 2 | 22 (selailtava digiversio)


Lisätietoja:

Pia Pakarinen, Helsingin seudun kauppakamari, toimitusjohtaja,
pia.pakarinen@helsinki.chamber.fi, p. 040 529 4989 

Tiina Tikander, Helsingin seudun kauppakamari, viestintäpäällikkö,
tiina.tikander@helsinki.chamber.fi, p. 046 878 7540

Lue myös

Esitys hallitusohjelmaan: Kiihdyttämöpalvelu auttamaan yrityksiä tavoittamaan kansainväliset opiskelijat

Helsingin seudun kauppakamari ehdottaa hallitusohjelmaan kansainvälisille opiskelijoille sekä yrityksille ja oppilaitoksille...

Toimitusjohtajalta: Helsingin seudun erityistarpeet ansaitsevat huomion hallitusohjelmassa

Helsingin seudulla sekä mahdollisuudet että monet haasteet ovat moninkertaiset. Helsingin seudun...

Lausunto: Valtion väyläverkoston investointiohjelma vuosille 2024-2031

Kauppakamari on antanut lausunnon Väylävirastolle valtion väyläverkon investointiohjelmasta vuosille 2024-2031.