Kauppakamarin visio 2050: Polttavan osaajapulan ratkaisut avaavat tulevaisuuden

Helsingin seutu on vuonna 2050 Itämeren alueen kilpailukykyisin ja kiinnostavin metropolialue. Vetovoiman varmistamisessa avainrooliin nousevat osaava työvoima sekä seudulliset maankäytön, asumisen ja liikenteen ratkaisut. Helsingin seudun kauppakamari julkisti 7. kesäkuuta 2022 vuoteen 2050 ulottuvan tulevaisuusvision.