Artikkelikuva

Toimialakatsaus: Korona romahdutti liikenteen matkustajamäärät Helsingin seudulla

Joukkoliikenteen matkustajamäärät laskivat romahdusmaisesti Helsingin seudulla vuonna 2020. Myös ajoneuvoliikenne väheni merkittävästi. Satamien ja lentoasemien liikennemäärät jäivät poikkeusoloissa ennätysalhaalle. Suhdannenäkymät jatkuivat heikkoina useilla aloilla pääkaupunkiseudulla.

Koronapandemia on heikentänyt suhdannetilannetta nopeasti maaliskuusta 2020 alkaen ja kehitys on jatkunut heikkona useilla päätoimialaoilla. Liiketoiminta laski edelleen useilla Helsingin seudun palvelualoilla vuotta aiemmasta, mutta edelliseen neljännekseen verrattuna lasku kuitenkin pysähtyi monilla aloilla. Seudun työllisten ja työpaikkojen määrät olivat viimeisellä neljänneksellä edellisvuoden tasolla, liiketoiminta kasvoi edellisvuoteen verrattuna palvelualoista ainoastaan informaatio- ja viestintäalalla.

Synkintä oli majoitus- ja ravitsemisalalla, jossa liikevaihto sukelsi viime vuoden lopulla 36 prosenttia alemmalle tasolle kuin vuotta aiemmin. Samoin liikennetoimialan tiputus oli rajua: liikevaihto supistui 33 prosenttia ja henkilöstömäärä 17 prosenttia.

– Yritysten mahdollisuuksia selvitä koronan jälkeiseen aikaan ei tule romuttaa väärin kohdennetuilla ja hankalasti tulkittavilla liikkuvuusrajoituksilla, jotka käytännössä uhkaavat pysäyttää monen jo vuoden kanveesissa olleen pk-seudun majoitus- ja ravitsemisalan, palvelualan ja liikennealan yrityksen liiketoiminnan, korostaa Helsingin seudun kauppakamarin johtaja Markku Lahtinen.

Liikenne väheni poikkeusoloissa merkittävästi

Helsingin seudun kauppakamarin vuoden ensimmäisen toimialakatsauksen erityisteemana on liikenne. Liikenteen volyymi Helsingin seudulla on yhteydessä talouden ja väestön kasvuun. Tuotannon ja työllisyyden heikentyminen vähensi liikkumista, mutta erityisen paljon siihen vaikuttivat poikkeusolojen rajoitukset sekä etätyön ja -opiskelun yleistyminen. Koronaepidemia vaikutti erittäin voimakkaasti henkilöliikenteeseen maaliskuusta 2020 alkaen. Helsingin seudun joukkoliikenteen matkustajamäärä väheni viime vuonna 36 prosenttia vuoden 2019 ennätykselliseen tasoon verrattuna.

– Joukkoliikenne on palvellut koronapandemian aikaan lähes normaalisti ja varmistanut osaltaan yhteiskunnan toimivuuden. Lähivuosien kehitys näyttää, missä määrin liikkumiskäyttäytymisen muutos on pysyvää. Etätyökäytännöt näkyvät toimihenkilöiden työmatkatarpeissa, mutta palvelualojen työlliset tarvitsevat edelleen joukkoliikennepalveluja. Kaupungistumiskehitys jatkuu edelleen, seudun kasvu ja yhdyskuntarakenne vaikuttavat liikenteen määrien taustalla, sanoo HSL:n osaston johtaja Sini Puntanen.

Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta kulki ennätysmäärä matkustajia – lähes 22 miljoonaa – vielä vuonna 2019. Matkustajamäärät laskivat vuoden 2020 poikkeusoloissa dramaattisesti: Helsinki-Vantaan lentoasemalla yli 75 prosenttia ja Helsingin satamassa lähes 60 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Sähköistyminen vaikuttaa liikenteen päästöihin pääkaupunkiseudulla

Ajoneuvoliikenteen volyymi Uudenmaan teillä supistui yli kymmenyksellä. Eurooppalaisten kaupunkien liikenneruuhkavertailussa Helsingin seudun ruuhkat ovat pieni ongelma. Helsinki sijoittui vuonna 2019 ruuhkavertailussa vasta sijalle 191. Valtioneuvosto valmistelee parhaillaan alueellisen ruuhkamaksun mahdollistamaa lainsäädäntöä Helsingin seudulle. Sen tavoitteena on rajoittaa kumipyöräliikennettä ja ruuhkia. Liikenteen päästövähennystavoitteiden saavuttamiseen vaikuttaa keskeisesti se, miten raskaan liikenteen ja henkilöautoliikenteen sähköistyminen etenee.

– Henkilöauto- ja linja-autoliikenteessä sähköistyminen ehtii apuun vuoden 2030 päästötavoitteen saavuttamisessa. Myös jakeluliikenteessä sähköistyminen etenee suhteellisen nopeasti, mutta raskaassa kuorma-autoliikenteessä uusiutuvat polttoaineet ja logistiikan digitalisaatio ovat vielä tällä vuosikymmenellä tärkeimmät päästövähennyskeinot. Korona jarruttaa osaltaan myös autokannan uusiutumista, sillä ajoneuvojen tuotanto kärsii vielä tänä vuonna pandemian aiheuttamista ongelmista, ja markkinanäkymät ovat epävarmoja, kertoo Volvo Finlandin toimitusjohtaja Magnus Björklund.


 

Helsingin seudun toimialakatsaus 1|2021

Kaikki Helsingin seudun toimialakatsaukset

Helsingin seutu

Helsingin seutu on maan suurin ja kansainvälisin yritystoiminnan keskittymä, jossa sijaitsee 32 prosenttia maan työpaikoista ja tuotetaan 37 prosenttia maan bruttokansantuotteesta. Seudun yritystoiminta on erikoistunut informaatioaloihin, tukkukauppaan ja logistiikkaan sekä liike-elämän ja rahoituksen palveluihin. Helsingin seudun kauppakamarin toimialakatsaukset selvittävät alueen kilpailukykyä ja kehitystä säännöllisesti.

Seuraava toimialakatsaus julkaistaan kesällä 2021.

Lue myös

Kannanotto: Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelma MAL 2023 -luonnos

Helsingin seudun kauppakamarin kannanottona esitetään seuraavaa: Yleistä MAL 2023 on strateginen...

Lausunto: Luonnos kansalliseksi tieliikenteen uusien polttoaineiden jakeluinfraohjelmaksi

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoja luonnoksesta kansalliseksi tieliikenteen uusien polttoaineiden jakeluinfraohjelmaksi. Kauppakamari esittää lausuntonaan...

Lausunto: Valtion väyläverkoston investointiohjelma vuosille 2024-2031

Kauppakamari on antanut lausunnon Väylävirastolle valtion väyläverkon investointiohjelmasta vuosille 2024-2031.