Vastuullisesti hoidettu kuntatalous on tärkeä myös yrityksille

Kestävällä kuntataloudella on myönteisiä suoria ja välillisiä vaikutuksia elinkeinoelämään. Luoteis-Uudenmaan yritykset painottavat kasvusta ja elinvoimasta huolehtimista. Alueelle tärkeiden liikennehankkeiden edistäminen vaatii kuntien hyvää yhteistyötä.