Helsingin seudun kauppakamari, tiedote, mediatiedote

Yritykset haluavat vauhtia oleskelu- ja työlupien käsittelyyn

Yrityksillä on valmiuksia lisätä työperäistä maahanmuuttoa ja vieraskielisten rekrytointia, mikäli oleskelu- ja työlupaprosessia saadaan nopeutettua ja selkeytettyä. Yritykset kokevat, että eri viranomaisten yhteistyössä on parannettavaa. Edelleen yrityksillä on haasteita, miten ja mistä löydetään jo Suomessa olevia ulkomaalaistaustaisia osaajia, selviää Helsingin seudun kauppakamarin kyselystä.

Jotta lupaprosesseja voidaan merkittävästi nopeuttaa, tulisi viranomaisten yhteistyötä tiivistää ja niissä olevaa asiantuntemusta hyödyntää nykyistä paremmin. Koko lupaprosessi tulisi avata ja uudistamistyöhön tulisi käydä yli perinteisten ministeriö- ja hallintosiilojen. Hallitus voisi asettaa selvityshenkilön, jonka tehtävä on rakentaa ehdotus, joilla päästään tavoiteltuun yhden kuukauden käsittelyaikaan.

– Olennaista on, että lupaprosessin uudistusta tehdään kokonaisuutena, ei osaoptimoiden yksittäisten viranomaisten prosesseja. Samalla tulisi arvioida puhtaalta pöydältä lupakäsittelyä ohjaavan lainsäädännön ja normiston uudistamistarpeet, sanoo Helsingin seudun kauppakamarin johtaja Markku Lahtinen.              

Lupaprosessin hitauden osalta selvästi eniten kyselyssä mainintoja kohdistuu Maahanmuuttovirasto, Migrin, toimintaan. Lisäksi kolmansista maista tulevia ammattiosaajia koskeva saatavuusharkintajärjestelmä saa kovaa kritiikkiä. Tällä hetkellä työntekijän ja asiantuntijan lupaprosessi kestää 4-6 kuukautta. Hallituksen tavoitteena on päästä yhden kuukauden käsittelyaikoihin.

Kyselyn mukaan eniten ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä työskentelee ammattiosaajan ja asiantuntijan ammateissa. Koulutustaustan mukaan suurimmat ryhmät ovat ammatillinen toinen aste, ammattikorkeakoulu tai yliopisto.    

Yritykset ovat nimenneet tiettyjä keinoja löytää ja tunnistaa Suomessa olevia kansainvälisiä osaajia. Näitä ovat rekrytointi-matching-tilaisuuksien järjestäminen, yhteistyön lisääminen erityisesti korkeakoulujen kanssa, osaamisen tunnistamiseen liittyvien palveluiden kehittäminen ja mentorointiohjelmien hyödyntäminen.  

Helsingin seudun kauppakamarin kyselyyn vastasi viime vuoden lopussa noin 170 kauppakamarin jäsenyritystä.  

Liite: Yritysten kokemukset kansainvälisestä työvoimasta

Lue myös

Neuvontapalvelut: Ulkomaalaisen työntekijän työnteko-oikeus

Kolmannen maan kansalaisten työnteko-oikeus perustuu joko työntekoon oikeuttavaan oleskelulupaan tai oikeuteen työskennellä tilapäisesti ilman oleskelulupaa....

Neuvontapalvelut: Ulkomaalaislakiin esitetään työperusteista oleskelulupaprosessia selkeyttäviä muutoksia

Hallituksen esitys on ollut eduskuntakäsittelyssä 12.10.2022 ja lakiuudistusten on tarkoitus tulla...