Korona

Koronakriisin vaikutus liikehuoneistojen vuokrauksessa

Koronakriisi on luonut uusia ja ennakoimattomia tilanteita liikehuoneistojen vuokramarkkinoille. Vuokrasopimusten ehdoissa ei juurikaan ole sovittu pandemian kaltaisiin tilanteisiin liittyvästä vastuunjaosta vuokranantajan ja vuokralaisen välillä.

Keskuskauppakamarin EU-katsaus: Elpymispaketti tuo vauhtia Suomen taloudelle

Suomikin häviää, jos EU:n elpymistoimet epäonnistuvat tai menevät vanhojen velkojen maksuun talouden uudistamisen sijasta. Keskuskauppakamarin johtaja Timo Vuori korostaa, että Suomi kärsisi EU:n elpymispaketin ja samalla EU:n budjetin kaatumisesta. Oikein toteutettuna EU:n paketti tuo vauhtia Suomenkin talouteen, sillä kauppakamarin selvityksen mukaan lähes 50 prosenttia vientiyrityksistä uskoo sen tuovan uusia vientikauppoja EU-maista.

Puoliväliriihen tulokset, suhdanteet ja Helsingin keskustan vetovoima puhuttivat kaupan ja palvelujen valiokunnassa

Helsingin seudun kauppakamarin kaupan ja palvelujen valiokunnan kokouksessa 5. toukokuuta aiheina olivat suhdanteet, puoliväliriihen tulokset ja pettymykset sekä kaupan ja palvelualojen koronasta elpyminen ja erityisesti Helsingin keskustan vetovoiman varmistaminen. Aiheista alustivat Keskuskauppakamarin pääekonomisti Mauri Kotamäki ja Helsingin kaupungin elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva.

Hyödynnä tarjolla olevia julkisia rahoituslähteitä yritystoiminnan eri vaiheisiin

Maailmanlaajuisen koronapandemian pitkittyminen on aiheuttanut yrityksille monenlaisia haasteita, mutta samalla se on tuonut myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Yritysten kannattaa hyödyntää tarjolla olevia julkisia rahoituslähteitä ja palveluita, joiden avulla pyritään turvaamaan yritysten toiminta koronapandemian aikana ja tuetaan yritysten tuotteiden, palveluiden ja toiminnan kehittämistä.

Kauppakamarikysely: Yritysten näköpiirissä ei ole uutta normaalia lähiaikoina, mutta toiveikkuus viriää

Uudenmaan yritysten liikevaihto- ja rekrytointiodotukset ovat useilla toimialoilla pitkästä aikaa vahvassa kasvussa. Helsingin seudun tilannetta vetävät alas erityisesti palvelu- sekä matkailu- ja ravitsemisalan yritysten yli vuoden jatkunut ahdinko. Näissä kriisiyrityksissä toipuminen uuteen normaaliin vie vielä pitkään, vaikka rokotukset etenisivät ja rajoitukset lievenisivät asteittain. Helsingin seudun yrityksistä edelleen 27 prosenttia arvioi, että niiden konkurssiriski on noussut merkittävästi – luku on huomattavasti suurempi kuin muualla maassa.

Aluehallintoviraston määräys liikunta- ja virkistystilojen sulkemisesta päättyy 28.4. jälkeen Uudellamaalla

Etelä-Suomen aluehallintovirasto ei jatka päätöstä, jolla myös yksityisiä liikunta- ja virkistystiloja määrättiin suljettavaksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Tilat voi avata asiakkaille heti torstaina 29.4., mutta tilojen käytössä on noudatettava hygieniavaatimuksia ja varmistettava, että osallistujilla tai asiakkailla on mahdollisuus säilyttää turvavälit.

Koronasta ulos kansainvälisten osaajien voimin

Koronapandemian aallokoissa ja loppukaarteissa yritykset etsivät ketteriä reittejä kohti kasvua ja kestävää tulevaisuutta. Kansainvälisillä osaajilla on vahva rooli tulevaisuuden työvoimapulan ratkaisussa.

Toiselle puoliajalle

Pääministeri Marinin hallitus kokoontuu näinä päivinä päättämään poikkeuksellisen merkittävistä koko kansakunnan hyvinvointiin vaikuttavista asioista. Hallituksen tulisi päättää julkisen talouden suunnitelmasta ja valtion budjettikehyksistä seuraaville vuosille, talouden ja työllisyyden parantamiseksi tarvittavista rakenteellisista toimista, koronarajoitusten purkamisen aikataulusta ja rokotusjärjestyksen muuttamisesta. Samaan aikaan eduskunnassa on käsiteltävänä erityisen suuria hankkeita, kuten sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus.