Artikkelit

Tulokset:

Vastaa kyselyyn yksityisen sektorin suhteesta YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin

Maailmanlaajuisessa kyselytutkimuksessa selvitetään, miten SDG-tavoitteiden saavuttamista voidaan parhaiten vauhdittaa tulevina vuosina. Tulokset julkistetaan YK:n SDG Summit -huippukokouksessa syyskuussa 2023.

Maksuviivästykset – vastaa ja vaikuta

Kuuleminen on suunnattu pienille ja keskisuurille yrityksille kaikilla talouden toimialoilla. Siinä keskitytään vain yritysten välisiin...