Artikkelit

Tulokset:

Yhteistoimintaneuvottelut ja yritystoiminnan muutoksista johtuvat muut kuin henkilöstön vähentämiseen liittyvät henkilöstövaikutukset

Yhteistoimintalain kuudennessa luvussa säädetään yhteistoimintamenettelystä silloin, kun työnantaja harkitsee sellaisia yritystoiminnan muutoksia tai töiden järjestelyjä,...

Miten lomautus tehdään vähintään 20 työntekijän yrityksessä?

Yrityksissä, joissa työskentelee säännöllisesti vähintään 20 työntekijää, sovelletaan yhteistoimintalaissa säädettyjä menettelytapoja.