Controllerin syventävä valmennuspäivä 19.12.2024

Tarvitsetko syvällisempää ymmärrystä yrityksen toimintalogiikasta ja talouden näkökulmista?

Controllerin tärkeä tehtävä on auttaa päätöksentekijöitä ymmärtämään ja hyödyntämään talousinformaatiota päätöksenteossaan. Yrityksen ja organisaation eri tasoilla päätöksentekijöillä saattaa olla kovin erilaisia tarpeita. Jotta controller voi kunnolla olla auttamassa, hänen täytyy itse hallita yrityksen talouden eri osa-alueita riittävän syvällisesti ja laajasti. Usein operatiivisten päätöksentekijöiden keskeinen tavoite on varmistaa toiminnan kannattavuus, mutta controllerin tehtävänä on varmistaa mm., että myös kassavirta ja maksuvalmius säilyvät positiivisina. Lisäksi controllerin olisi hyvä ymmärtää yrityksen toimintaa pidemmälläkin tähtäimellä ja osata arvioida toimintaa strategisen suunnittelun näkökulmasta.

Controllerin rooli on hyvin moninainen ja se vaatii syvällistä ymmärrystä liiketoiminnasta ja talouden logiikasta. Yrityksen operatiivisessa päätöksenteossa ei aina välttämättä muisteta huomioida päätösten vaikutuksia laajemmin. Controller toimii usein yhdyshenkilönä talouden ja eri päätöksentekijöiden välillä, joten laaja ymmärrys kuuluu controllerin perusosaamiseen.

Ohjelman tavoitteena on antaa osallistujille valmiuksia:

  1. ymmärtää erilaisten yritysten toimintalogiikoita ja eri toimialojen yritysten talouden rakennetta
  2. oppia tuottamaan talousinformaatiota monipuolisilla menetelmillä
  3. oppia tulkitsemaan talousinformaatiota, jotta voi auttaa päätöksentekijöitä erilaisissa päätöstilanteissa
  4. oppia ohjaamaan yrityksen toimintaa myös strategisen suunnittelun tasolla

Laajenna ja syvennä osaamistasi, niin onnistut erilaisissa controllerin ja päätöksentekijän välisissä keskusteluissa entistä paremmin!

Lue myös

Ajankohtaiskatsaus pakotteisiin – Mitä yrityksen on hyvä tietää juuri nyt?

Ukrainassa käynnissä oleva sota on johtanut ennennäkemättömiin pakotteisiin Venäjää kohtaan. Venäjä on vastatoimena käynnistänyt elinkeinoelämään...

Toimitusjohtajalta: Suomi tarvitsee metropolipolitiikkaa

Helsingin seudulla, jonka maapinta-ala on vain 1,2 % koko maasta, asuu 28 % Suomen väestöstä, sijaitsee 33...

Viikon kysymys: lomien yhdenjaksoisuus

Viikon kysymys tuo vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.