Haavoittuvassa asemassa oleva henkilö asiakkaana 7.10.2024

Ikääntyneiden henkilöiden määrä kasvaa voimakkaasti muodostaen suuren, ostovoimaisen ja tärkeän asiakasryhmän yrityksille. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan 65 vuotta täyttäneiden ryhmä tulee olemaan lähes 26 % väestöstä vuoteen 2030 mennessä.

Vastuullinen yritys osaa toiminnassaan huomioida sekä ikääntyneiden että muiden haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden aseman, noudattaa lakia ja toimia eettisesti kestävällä ja hyväksyttävällä tavalla. Myös työntekijöiden on tärkeää tuntea voimassa olevaa sääntelyä, joka tulee huomioida asioitaessa ikääntyneiden, alaikäisten tai edunvalvonnassa olevien asiakkaiden kanssa. Mitä siis huomioida ja miten toimia käytännön tilanteissa, kun asiakkaana on esimerkiksi alaikäinen, varsinkin jos kyseessä on isompi hankinta? Tai silloin, kun asiakkaana on ikääntynyt ja syntyy epäily, ettei ikääntynyt välttämättä täysin hallitse asiointitilannetta? Toisaalta tulee taas osata huomioida asiakkaiden syrjimättömyyteen liittyvät seikat.

Mitä seuraa, jos palveluntarjoaja tekee esimerkiksi sopimuksen haavoittuvassa asemassa olevan henkilön kanssa tai yritys myy tuotteen, ja onko sopimus tai kauppa tällöin osapuolia sitova? Voiko tehty kauppa peruuntua ja millä edellytyksillä? Muun muassa näitä asioita käsitellään koulutuksessa.

Lue myös

Yhteistyömahdollisuuksia Ukrainassa

Ukrainalaiset yritykset etsivät aktiivisesti yhteistyömahdollisuuksia ulkomailta.

Vihreä siirtymä tarjoaa Suomelle taloudellista kasvua

Vihreä siirtymä ja erityisesti siinä onnistuminen on keskeisessä roolissa Suomen taloudellisessa kehittymisessä lähivuosikymmenen aikana.

Kauppakamarilehti: Kaiken keskiössä on osaamisen kehittäminen

Tänään ilmestyneen Helsingin seudun kauppakamarin Kauppakamarilehden teemana on osaava työvoima. Aiheeseen tartutaan kuntakokeilujen, Ennakointikamarin ja työperäisen maahanmuuton kautta.