HR-tiedolla johtaminen: Tiedosta toimintaan 21.11.2024

Tiedolla johtamisessa tiedon tuottaminen käyttäjille – HR, johto, esihenkilöt, henkilöstö – on vasta ensimmäinen askel. Sen jälkeen on tärkeää varmistaa, että tieto todella johtaisi toimintaan. Vähintään yhtä tärkeää on tunnistaa, miten voidaan varmistaa, että tuotetun tiedon perusteella osataan tehdä tarvittavia päätöksiä ja toimenpiteitä.

Miten tämä tehdään? 

  • Miten tietoa tulkitaan oikein, jotta se johtaa haluttuun toimintaan?
  • Millä keinoilla HR voi viestiä tehokkaasti tiedosta?

Koulutuksessa perehdytään:

  • Miten voit tukea tiedon hyödyntämistä ja toimintaa sen perusteella.
  • Tutustut tiedon lukutaidon käsitteeseen: mitä muuta se on kuin mittareiden tai kuvaajien tulkintaa?
  • Perehdyt myös ajatusvinoumien vaikutukseen tiedon hyödyntämisessä.
  • Mihin tiedon visualisoinnissa ja tarinankerronnassa tulisi kiinnittää huomiota. Miten nostat esiin tärkeimmät löydökset datasta?
  • Miten varmistat, että viestisi ymmärretään oikein ja muistetaan?

Koulutus on jatkoa Henkilöstötiedolla johtamisen mahdollisuudet -koulutukseen keväältä 2024.

Asiantuntijana Jaana Saramies, henkilöstöanalytiikan sanansaattaja, Saratiikka

Lue myös

Neuvontapalvelut: Vuosiloman siirtopyyntö sairastumistilanteessa

Loma ei siis siirry automaattisesti, vaan työntekijän on pyydettävä työnantajalta vuosiloman siirtoa. Työnantajan ei tarvitse...

Kauppakamarin uusi Suhdannepulssi tarjoaa ajankohtaisen tilannekuvan Helsingin seudulta

Minkälaiset näkymät yritysten suhdanteissa on tällä hetkellä? Entä miltä suhdanteet näyttävät kolmen kuukauden päästä? Helsingin...

Kaisantunneli ja Grönqvistin talon julkisivuremontti palkittiin Vuoden katutyömaina

Vuoden kaivutyömaana palkittiin Kaisantunnelin työmaa, jonka urakoitsijana on Destia ja tilaajana Helsingin kaupunki. Arviointiraati kiitteli...