Tilinpäätös, veroilmoitus ja verotuksen toimittaminen 10.12.2024

Tulojen, menojen, varallisuuden ja tulolähteiden käsittelyn erot kirjanpidossa ja verotuksessa ovat joissakin tapauksissa merkittäviä. Jo kirjanpitoa tehtäessä on otettava huomioon tilinpäätökseen ja verotukseen vaikuttavat asiat.

Tilinpäätöksen valmistuttua käymme läpi osakeyhtiön verotettavan tulon laskemista ja veroilmoituksen täyttämisen ongelmakohtia. Veroilmoitusta käydään läpi todellisten lukujen kanssa esimerkkiyritystä käyttäen. 
Verotusmenettelyä seuraamme verotuksen päättymiseen saakka. Myös mahdolliset muutoksenhaut ja verotuksen oikaisut käydään läpi.

Ohjelmassa mm.:

  • käytännön kirjanpidossa huomioitavat verosäännökset
  • tilinpäätöksen laatiminen
  • tuloslaskelman erät veroilmoituksessa
  • tase-erät kirjanpidossa ja verotuksessa
  • verotettavan tulon laskelma
  • 6B-lomake ja yleisimmät liitelomakkeet
  • verotuksen toimittaminen.

Tervetuloa päivittämään tietosi koulutukseen!

 

Lue myös

Toimitusjohtajalta: Saavutettavuus sakkaa myös joukkoliikenteessä

Liikkumistottumusten muutokset näkyvät HSL:n matkustajamäärissä, erityisesti raitiovaunuliikenteessä. HSL:n kyselyn mukaan 30 prosenttia oli vähentänyt raitiovaunulla...

Toimitusjohtajalta: Valtion rahoitusta Helsingin seudun liikennejärjestelmään on lisättävä huomattavasti

Väyläviraston investointiohjelma vuosille 2024–2031 on päätöksenteossa. Ohjelmaluonnoksessa myönnetään, että hyöty–kustannus -suhteeltaan...

Vantaan innovaatiokilpailusta näkyvyyttä ja rahoitusta parhaille kaupunkikehittämisen ideoille!

Kilpailussa tarjoutuu aito mahdollisuus toteuttaa idea, johon ei ole käytettävissä omaa...