Varmista tekoälypalveluiden turvallinen käyttö yrityksessä 26.9.2024

Tekoälypalveluiden käyttö on lisääntynyt merkittävästi monissa yrityksissä viime aikoina. Uusia sovelluksia tulee koko ajan lisää ja niitä voidaan hyödyntää monissa eri tehtävissä. Erilaisten sovellusten käytön yleistyessä on yrityksissä syytä kiinnittää huomiota myös riskeihin, mitä eri palveluiden käyttöönottoon ja käyttöön voi liittyä. 

Lainsäädännön näkökulmasta tekoälypalveluiden käyttöön voi liittyä tietosuojaan, tekijänoikeuksiin, työoikeuteen sekä myös kuluttajansuojasäädäntöön liittyviä riskejä. Sen takia onkin tärkeää osata tunnistaa ja hallita näitä riskejä, jotta välttyy ikäviltä yllätyksiltä.

Koulutuksen jälkeen tiedät, mihin yrityksen kannattaa kiinnittää huomiota uusien tekoälypalveluiden käyttöönotossa ja käytössä, jotta mahdolliset lainsäädännölliset riskit osataan minimoida. 

Koulutuksessa keskitytään sekä yksittäisen käyttäjän aiheuttamiin riskeihin että yrityksessä laajempaan käyttöön tulevien tekoälypalveluiden valintaan ja käyttöön liittyviin riskeihin.

Lue myös

Neuvontapalvelut: Toimeksiantajan velvollisuudet ja ulkomaalaiset työntekijät

Ulkomaalaislaissa säädetään työnantajan velvollisuuksista ulkomaalaisia työntekijöitä palkattaessa. Laissa asetetaan lisäksi velvollisuuksia toimeksiantajalle.

Viikon kysymys: vuokralaisen sähkölaskun verokanta

Viikon kysymys tuo vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Työelämässä tarvitaan osuvaa osaamista – 6Aika ja osaava Vantaa

Terveys- ja hyvinvointiteknologia on yksi vauhdilla kehittyvistä osaamisalueista. Vantaalla erityisesti hyvinvointiteknologiaan keskittyneessä 6Aika: Roboboost -hankkeessa...