Ennakointikamari – katse tulevaisuuteen

Ennakointikamari – katse tulevaisuuteen

Elinkeinoelämän ja Uudellamaalla toimivien koulutuksen järjestäjien tavoitteena on varmistaa, että tulevaisuuden osaaminen vastaa työelämän tarpeisiin. Ennakointikamari-yhteistyön kautta vahvistetaan koulutuksen työelämävastaavuutta, yritysten ja oppilaitosten välistä vuorovaikutusta sekä toimitaan aktiivisena työvoimatarpeiden ja koulutuksen ennakoinnin edelläkävijänä ja suunnannäyttäjänä.

Miten Ennakointikamari toimii?

Ennakointikamari on Helsingin seudun kauppakamarin, Uudenmaan liiton sekä Uudellamaalla toimivien ammatillisten koulutuksen järjestäjien sekä ammattikorkeakoulujen ennakointiyhteistyötä.

Ennakointikamari on foorumi, jossa osallistujien välistä tiedonvaihtoa tuetaan avoimella keskustelulla, joka liittyy eri aloilla ja työpaikoilla tarvittavaan osaamiseen.

Ennakointikamari tarkastelee asioita usein toimialakohtaisesti osallistujajoukon koostuessa kulloinkin käsiteltävän toimialan yritysedustajista, alan oppilaitosten edustajista ja muista toimialaa lähellä olevista tahoista.

Tänä päivänä entistä vahvemmin korostuu myös yli toimialarajojen menevän osaamisen tarve, ja siten monet Ennakointikamarit rakennetaankin klusteri- tai muusta laajemmasta näkökulmasta katsoen.

Ennakointikamarin keskeiset työkalut ovat verkostoitumista vahvistavat tilaisuudet, yritysten osaamistarveselvitykset, yritys- ja oppilaitosvetoiset työryhmät sekä yhteistyö ennakointityötä tekevien verkostojen kanssa. Tällä hetkellä ennakointityö painottuu työelämän murrokseen ja ammatillisen koulutuksen reformin tuomiin mahdollisuuksiin.

Ennakointikamari-toimintaa suunnittelee ja ohjaa ohjausryhmä, joka koostuu monipuolisesta edustuksesta niin yrityksistä kuin oppilaitoksista. Ohjausryhmässä ovat edustajat myös Uudenmaan liitosta sekä Helsingin seudun kauppakamarista. 

Lisätietoja

Oja Olli projektipäällikkö 050 5647586
Ennakointikamari

Toiminnassa mukana olevat sopimuskumppanit ovat: