fiiliskuvafiiliskuva

Yritysturvallisuus

Yritystoiminnan digitalisoitumisen myötä kyber- ja verkkoturvallisuudesta on tullut merkittävä yritysten kilpailutekijä. EU:n tietosuoja-asetuksen myötä myös Suomessa on yritysten otettava vastuu tietoturvan varmistamisesta.

Järjestämme yrityksille

•  yritysturvallisuusseminaareja ajankohtaisista aiheista,
•  jaamme hyviä käytänteitä sähköisestä liiketoiminnasta,
•  kehitämme yritysten valmiuksia kyber- ja verkkoturvallisuusasioissa,
•  vaikutamme yrityksiin kohdistuvan rikollisuuden torjunnan tehostamiseksi.

Helsingin seudun kauppakamari pitää tärkeänä synnyttää ja ylläpitää keskustelua kyber- ja verkkoturvallisuudesta yritysten tietoisuuden parantamiseksi.


Yritysturvallisuus: Pidä yritystiedot turvassa!

Yrityksistä urkitaan tietoja yleisesti jututtamalla. Urkkimista voi estää varautumalla jututtamiseen ja tiedon keräämiseen. Lue kootut vinkit yritystietojen turvassa pitämisestä


Yritysvakoilu 2021 selvitys

Helsingin seudun kauppakamarin yritysturvallisuuteen liittyvien selvitysten tavoitteena on saada tietoa yritysten turvallisuuden tilanteesta. Selvitysten on tarkoitus auttaa yrityksiä sekä yritysturvallisuuden nykytilan kartoittamisessa että yritysten riskienhallinnan tukemisessa.

Selvityksen tulokset antavat yritysjohtajille eväitä toimivaan riskienhallintaan. Selvityksen avulla voi vertailla, millaisia yritysvakoilu-uhkia yrityksiin kohdistuu, mitä riskienhallinnan keinoja yritykset käyttävät ja kehittää tämän tiedon avulla oman kriittisen tiedon suojaamisen tasoa.

Vastaukset antavat arvokasta tietoa aiheesta, josta ei käydä riittävästi julkista keskustelua. Suuri avoimien vastausten määrä kertoo miten tärkeänä yritysten edustajat aihetta pitävät ja millaista tukea he tarvitsevat tästä merkittävästä uhasta.


Liikenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus on julkaissut yritysten hallituksille suunnatun kyberturvallisuutta käsittelevän oppaan. Kyberturvallisuus ja yrityksen hallituksen vastuu -opas antaa työkaluja ja tukea organisaation kyberturvallisuuden parantamiseen.