Yritysturvallisuus

Yritysturvallisuus

Yritystoiminnan digitalisoitumisen myötä kyber- ja verkkoturvallisuudesta on tullut merkittävä yritysten kilpailutekijä. EU:n tietosuoja-asetuksen myötä myös Suomessa on yritysten otettava vastuu tietoturvan varmistamisesta.

Järjestämme yrityksille

•  yritysturvallisuusseminaareja ajankohtaisista aiheista,

•  jaamme hyviä käytänteitä sähköisestä liiketoiminnasta,

•  kehitämme yritysten valmiuksia kyber- ja verkkoturvallisuusasioissa,

•  vaikutamme yrityksiin kohdistuvan rikollisuuden torjunnan tehostamiseksi.

Helsingin seudun kauppakamari pitää tärkeänä synnyttää ja ylläpitää keskustelua kyber- ja verkkoturvallisuudesta yritysten tietoisuuden parantamiseksi.

”Yrityksiin kohdistuvat kyberuhat 2019”-selvitys on järjestyksessä kolmas aiheesta tehty selvitys ja painottuu yritystentietoverkkoon kohdistuviin tunkeutumisiin.

Liikenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus on julkaissut yritysten hallituksille suunnatun kyberturvallisuutta käsittelevän oppaan. Kyberturvallisuus ja yrityksen hallituksen vastuu -opas antaa työkaluja ja tukea organisaation kyberturvallisuuden parantamiseen.