Kirsi Parnila on Helsingin seudun kauppakamarin lakimies.

Tartuntatautilakiin väliaikainen lisäys ns. rokotuspakosta

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen tartuntatautilakiin tehtävästä väliaikaisesta lisäyksestä (48 a §), jonka mukaan kaikilta riskiryhmien parissa sosiaali- ja terveydenhoidossa työskenteleviltä edellytetään suojaa koronavirusta vastaan.

Laki velvoittaa työnantajaa huolehtimaan siitä, että kaikissa sote-palvelujen tehtävissä, joissa ollaan lähikontaktissa koronan vakaville seurauksille alttiiden asiakkaiden ja potilaiden kanssa, saa vain erityisestä syystä käyttää työntekijöitä, joilla ei ole lain edellyttämää suojaa koronaa vastaan.

Työntekijän on osoitettava, että hänellä on joko rokotuksen tai enintään kuusi kuukautta aikaisemmin sairastetun laboratoriovarmistetun koronataudin antama suoja. Jos työntekijä ei lääketieteellisistä syistä voisi ottaa rokotetta, voisi hän osoittaa suojan enintään 72 tuntia ennen työvuoron alkua otetulla negatiivisella testituloksella. Tällaisille henkilöille testaus on säädetty maksuttomaksi.

Jos työntekijällä ei ole em. suojaa eikä lääketieteellistä syytä olla ottamatta rokotusta, on työnantajan ensisijaisesti tarjottava työntekijälle muuta työtä. Työn tarjoamisvelvoite on laaja, mutta jos muuta työtä ei ole tarjolla tai työntekijä ei suostu sitä vastaanottamaan, työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta työnteon estymisen ajalta, jollei toisin ole sovittu. Työntekijällä ei ole oikeutta myöskään työttömyysturvaan. Rokottamattomuus ei kuitenkaan muodosta työnantajalle irtisanomisperustetta.

Lisäksi työnantajalle annetaan oikeus saada tietoa työntekijän koronarokotuksesta ja sairastettua koronaa koskevista terveystiedoista. Tietojen käsittelyssä noudatetaan yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 5 §:n 2 momenttia. Työnantajan on säilytettävä hallussaan olevat työntekijän terveydentilaa koskevat tiedot erillään muista keräämistään henkilötiedoista. Säilytysaika on lähtökohtaisesti enintään kolme vuotta.

Muutoksen ehdotetaan tulevan voimaan mahdollisimman pian ja olemaan voimassa 31.12.2022 saakka. Säännökseen sisältyy kuukauden siirtymäaika, jonka aikana rokottamaton henkilökunta saa mahdollisuuden rokotteiden ottamiseen. Siirtymäaika ei koske työnantaja oikeutta käsitellä työntekijöiden terveystietoja, joten siltä osin lakia sovelletaan heti sen voimaantulosta alkaen.

Kirsi Parnila
lakimies
Helsingin seudun kauppakamari

Lue myös

Viikon kysymys: Osa-aikaisesti lomautettu työntekijä ja vuosilomapalkka

Viikon kysymyksessä juristimme ja asiantuntijamme vastaavat usein kysyttyihin kysymyksiin.

Neuvontapalvelut: Yhteenvetoa ja poimintoja yritysverotuksen viimeaikaisista muutoksista

Uuden hallitusohjelman kynnyksellä on hyvä hetki katsoa taaksepäin ja käydä läpi niitä veromuutoksia, joita on tehty edellisellä hallituskaudella.

Vastuullisuusruuvi kiristyy ja ohjaa myös yritysrahoitusta

Kaikki olennainen EU-rahoituksesta ja sen painopisteistä kahdessa tunnissa. Siinä haaste, johon tartuttiin Helsingin seudun kauppakamarin, Business Finlandin...