Kirsi Parnila on Helsingin seudun kauppakamarin lakimies.

Tartuntatautilakiin väliaikainen lisäys ns. rokotuspakosta

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen tartuntatautilakiin tehtävästä väliaikaisesta lisäyksestä (48 a §), jonka mukaan kaikilta riskiryhmien parissa sosiaali- ja terveydenhoidossa työskenteleviltä edellytetään suojaa koronavirusta vastaan.

Laki velvoittaa työnantajaa huolehtimaan siitä, että kaikissa sote-palvelujen tehtävissä, joissa ollaan lähikontaktissa koronan vakaville seurauksille alttiiden asiakkaiden ja potilaiden kanssa, saa vain erityisestä syystä käyttää työntekijöitä, joilla ei ole lain edellyttämää suojaa koronaa vastaan.

Työntekijän on osoitettava, että hänellä on joko rokotuksen tai enintään kuusi kuukautta aikaisemmin sairastetun laboratoriovarmistetun koronataudin antama suoja. Jos työntekijä ei lääketieteellisistä syistä voisi ottaa rokotetta, voisi hän osoittaa suojan enintään 72 tuntia ennen työvuoron alkua otetulla negatiivisella testituloksella. Tällaisille henkilöille testaus on säädetty maksuttomaksi.

Jos työntekijällä ei ole em. suojaa eikä lääketieteellistä syytä olla ottamatta rokotusta, on työnantajan ensisijaisesti tarjottava työntekijälle muuta työtä. Työn tarjoamisvelvoite on laaja, mutta jos muuta työtä ei ole tarjolla tai työntekijä ei suostu sitä vastaanottamaan, työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta työnteon estymisen ajalta, jollei toisin ole sovittu. Työntekijällä ei ole oikeutta myöskään työttömyysturvaan. Rokottamattomuus ei kuitenkaan muodosta työnantajalle irtisanomisperustetta.

Lisäksi työnantajalle annetaan oikeus saada tietoa työntekijän koronarokotuksesta ja sairastettua koronaa koskevista terveystiedoista. Tietojen käsittelyssä noudatetaan yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 5 §:n 2 momenttia. Työnantajan on säilytettävä hallussaan olevat työntekijän terveydentilaa koskevat tiedot erillään muista keräämistään henkilötiedoista. Säilytysaika on lähtökohtaisesti enintään kolme vuotta.

Muutoksen ehdotetaan tulevan voimaan mahdollisimman pian ja olemaan voimassa 31.12.2022 saakka. Säännökseen sisältyy kuukauden siirtymäaika, jonka aikana rokottamaton henkilökunta saa mahdollisuuden rokotteiden ottamiseen. Siirtymäaika ei koske työnantaja oikeutta käsitellä työntekijöiden terveystietoja, joten siltä osin lakia sovelletaan heti sen voimaantulosta alkaen.

Kirsi Parnila
lakimies
Helsingin seudun kauppakamari

Lue myös

Uudenmaan korkeakouluihin tarvitaan kipeästi lisää aloituspaikkoja

Helsingin seudun kauppakamarin koordinoima Ennakointikamari julkaisi helmikuussa 2022 selvityksen Korkeakoulujen aloituspaikat ja hakijat Uudellamaalla ja...

Lausunto: Elinkeinopoliittiset tavoitteet maankäytölle (ELMA) -työstä

Helsingin seudun kauppakamari on 10.11.2021 antanut lausunnon Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osastolle Elinkeinopoliittiset tavoitteet maankäytölle (ELMA) -työstä.

Korona, brexit ja perintäasiat värittävät yritysten kevättä

Koronapandemia kuristaa Uudellamaalla etenkin palvelualoja, mutta alueen yritykset kärsivät edelleen myös osaajapuolesta. Tämä kaksijakoinen tilanne...