Itä-Uudenmaan kauppakamariyksikkö

Itä-Uudenmaan kauppakamariyksikkö

Itä-Uudenmaan kauppakamariyksikkö parantaa alueen elinkeinoelämän ja teollisuuden toimintaedellytyksiä edunvalvonnalla yhtäältä Helsingin seudun kauppakamarin osana ja toisaalta yhteistyöllä suoraan alueen kuntien kanssa. Edunvalvonnassa tuodaan esille elinkeinoelämän ja teollisuuden merkitys alueen kunnille, monipuolisen elinkeinoelämän tärkeys erityisesti alueelta tapahtuvan vientitoiminnan kasvattamiseksi sekä Itä-Uudellamaalla tapahtuvan koulutuksen merkitys ammattitaitoisen työvoiman turvaamiseksi. Keinoina ovat esimerkiksi kuntien ja elinkeinoelämän välistä yhteistyötä ja ymmärrystä lisäävät tilaisuudet, lausuntojen antaminen sekä kuntien elinkeinon kehittämistyöhön osallistuminen. Vuoden teemaksi on valittu digitaalisuuden edistäminen alueen yritysten keskuudessa.

Yksikkö edistää alueen houkuttelevuutta edistäen Helsinki-Porvoo-Loviisa joukkoliikenneyhteyksien parantamista lyhyellä aikajänteellä linja-autoliikenteenä ja pitkällä aikavälillä ns. itäratana, eli Helsinki-Pietari-välisen nopean raideyhteyden linjaamisena ja toteuttamisena. Tässä kaavavarausten säilyttäminen on tulevan vuoden avainasia. Lisäksi nostetaan esille alueen sopivuus Helsinkiläisten tietotyöläisten asuinpaikkana hyvien etätyömahdollisuuksien ansiosta.

Itä-Uudenmaan alueella kauppakamari:

  • järjestää Itä-Uudenmaan yrityspalkinto -kilpailun
  • järjestää kaksi jäsentilaisuutta; keväällä ns. Elinkeinoaamun ja syksyllä Talouden ja verotuksen ajankohtaiskatsauksen sekä
  • järjestää alueen yrityksille tilaisuuden digitaalisuudesta, painottaen digitaalisuuden mahdollisuuksia ja tärkeyttä jokaiselle yritykselle.

Itä-Uudenmaan yrityspalkinto -kilpailu 2023
Helsingin seudun kauppakamarin Itä-Uudenmaan kauppakamariyksikön vuoden 2023 yrityspalkinnon teemana oli ”Energiatehokkuus – osana kestävää kehitystä”. Kilpailuaika päättyi 14.4.2023. Lue lisää yrityspalkintokilpailusta.

Östra Nylands företagspristävling 2023 lanseras – med temat energieffektivitet – som en del av hållbar utveckling
Helsingforsregionens handelskammares Östra Nylands handelskammarenhet har sökt vinnare till företagspriset 2023. Årets tema har varit ”Energieffektivitet – som en del av hållbar utveckling”. Östnyländska företag kunde delta i tävlingen fram till den 14 april 2023. Läs mera.

Itä-Uudenmaan kauppakamariyksikön hallitus

Puheenjohtaja:

Enholm, Katarina, toimitusjohtaja, Brunberg Oy

Varapuheenjohtaja:

Kivikoski, Mathias, toimitusjohtaja, Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag

Muut jäsenet:

Aarttila, Marko, talousjohtaja, Ensto Oy

Areva, Reijo, toimitusjohtaja, Meltex Oy Plastics

Buddas, Thomas, apulaisjohtaja, Fortum Power and Heat Oy, Loviisan voimalaitos

Forsström, Lena, johtaja, Nordea Bank Abp

Grannas, Mikael, kunnanjohtaja, Sipoon kunta

Holmberg, Måns, toimitusjohtaja, Porvoon Energia Oy

Kankare, Pasi, rehtori, Careeria Oy

Kosonen-Kaija, Satu, toimitusjohtaja, Borealis Polymers Oy

Mähönen, Juha, toimitusjohtaja, Vuoristo-yhtiöt Oy

Oker-Blom, Jan D., kaupunginjohtaja, Loviisan kaupunki

Rissanen, Laura, aluejohtaja, Kesko Oyj

Salomaa, Thomas, liiketoimintajohtaja, OP Uusimaa

Ujula, Jukka-Pekka, kaupunginjohtaja, Porvoon kaupunki

Vepsäläinen, Tiina, toimitusjohtaja, Loviisan Satama Oy

Volanen, Risto, toimitusjohtaja, Pasi Volanen Oy

Wilkman, Kari, toimitusjohtaja, Porvoon Autotarvike Oy Ab

Hallituksen sihteeri:

Orava, Hilkka-Leena, asiamies, Helsingin seudun kauppakamari