Kauppakamarin kokoushuoneen pöydällä Kauppakamari-kynä ja kokousnuija.Kauppakamarin kokoushuoneen pöydällä Kauppakamari-kynä ja kokousnuija.

Itä-Uudenmaan kauppakamariyksikkö

Parannamme Itä-Uudenmaan kauppakamariyksikössä alueen elinkeinoelämän ja teollisuuden toimintaedellytyksiä edunvalvonnalla yhtäältä Helsingin seudun kauppakamarin osana ja toisaalta yhteistyöllä suoraan alueen kuntien kanssa. Edunvalvonnassa tuomme esille elinkeinoelämän ja teollisuuden merkitystä alueen kunnille, monipuolisen elinkeinoelämän tärkeyttä erityisesti alueelta tapahtuvan vientitoiminnan kasvattamiseksi sekä Itä-Uudellamaalla tapahtuvan koulutuksen merkitystä ammattitaitoisen työvoiman turvaamiseksi.

Keinoina ovat esimerkiksi kuntien ja elinkeinoelämän välistä yhteistyötä ja ymmärrystä lisäävät tilaisuudet, lausuntojen antaminen sekä kuntien elinkeinon kehittämistyöhön osallistuminen. Vuoden teemaksi on valittu digitaalisuuden edistäminen alueen yritysten keskuudessa.

Itä-Uudenmaan kauppakamariyksikössä edistämme alueen houkuttelevuutta edistäen Helsinki-Porvoo-Loviisa joukkoliikenneyhteyksien parantamista lyhyellä aikajänteellä linja-autoliikenteenä ja pitkällä aikavälillä niin sanottuna itäratana, eli Helsinki-Pietari -välisen nopean raideyhteyden linjaamisena ja toteuttamisena. Tässä kaavavarausten säilyttäminen on tulevan vuoden avainasia. Lisäksi nostamme esille alueen sopivuuden helsinkiläisten tietotyöläisten asuinpaikkana hyvien etätyömahdollisuuksien ansiosta.

Itä-Uudenmaan yrityspalkintokilpailu 2022

Lue tiedote Itä-Uudenmaan Yrityspalkintokilpailusta 2022

Itä-Uudenmaan yrityspalkintokilpailun voitto Borealis Polymers Oy:lle
Itä-Uusimaa Itä-Uudenmaan yrityspalkintokilpailun voitto Borealis Polymers Oy:lle Lue artikkeli

Itä-Uudenmaan alueella kauppakamariyksikössä:

  • järjestämme kaksi jäsentilaisuutta; keväällä niin sanotun Elinkeinoaamun ja syksyllä Talouden ja verotuksen ajankohtaiskatsauksen sekä
  • järjestämme alueen yrityksille tilaisuuden digitaalisuudesta, painottaen digitaalisuuden mahdollisuuksia ja tärkeyttä jokaiselle yritykselle.


Itä-Uudenmaan kauppakamariyksikön hallitus

Puheenjohtaja:
Enholm, Katarina, toimitusjohtaja, Brunberg Oy 

Varapuheenjohtaja:
Kivikoski, Mathias, toimitusjohtaja, Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag 

Muut jäsenet:
Aarttila, Marko, talousjohtaja, Ensto Oy 
Anttila, Jukka, kauppapaikkajohtaja, Kesko Oyj 
Areva, Reijo, toimitusjohtaja, Meltex Oy Plastics 
Buddas, Thomas, apulaisjohtaja, Fortum Power and Heat Oy, Loviisan voimalaitos 
Forsström, Lena, johtaja, Nordea Bank Abp 
Grannas, Mikael, kunnanjohtaja, Sipoon kunta 
Holmberg, Måns, toimitusjohtaja, Porvoon Energia Oy 
Kankare, Pasi, toimitusjohtaja rehtori, Careeria Oy
Molander, Mauri, Special Advisor, Uudenmaan Osuuspankki 
Mähönen, Juha, toimitusjohtaja, Vuoristo-yhtiöt Oy 
Oker-Blom, Jan D., kaupunginjohtaja, Loviisan kaupunki 
Roni-Poranen, Salla, toimitusjohtaja, Borealis Polymers Oy 
Ujula, Jukka-Pekka, kaupunginjohtaja, Porvoon kaupunki 
Vepsäläinen, Tiina, toimitusjohtaja, Loviisan Satama Oy 
Volanen, Risto, toimitusjohtaja, Pasi Volanen Oy 
Wilkman, Kari, toimitusjohtaja, Porvoon Autotarvike Oy Ab 

Hallituksen sihteeri:
Hilkka-Leena, Orava, asiamies, Helsingin seudun kauppakamari