Itä-Uudenmaan kauppakamariyksikkö

Itä-Uudenmaan kauppakamariyksikkö

Itä-Uudenmaan kauppakamariyksikkö parantaa alueen elinkeinoelämän ja teollisuuden toimintaedellytyksiä edunvalvonnalla yhtäältä Helsingin seudun kauppakamarin osana ja toisaalta yhteistyöllä suoraan alueen kuntien kanssa. Edunvalvonnassa tuodaan esille elinkeinoelämän ja teollisuuden merkitys alueen kunnille, monipuolisen elinkeinoelämän tärkeys erityisesti alueelta tapahtuvan vientitoiminnan kasvattamiseksi sekä Itä-Uudellamaalla tapahtuvan koulutuksen merkitys ammattitaitoisen työvoiman turvaamiseksi. Keinoina ovat esimerkiksi kuntien ja elinkeinoelämän välistä yhteistyötä ja ymmärrystä lisäävät tilaisuudet, lausuntojen antaminen sekä kuntien elinkeinon kehittämistyöhön osallistuminen. Vuoden teemaksi on valittu digitaalisuuden edistäminen alueen yritysten keskuudessa.

Yksikkö edistää alueen houkuttelevuutta edistäen Helsinki-Porvoo-Loviisa joukkoliikenneyhteyksien parantamista lyhyellä aikajänteellä linja-autoliikenteenä ja pitkällä aikavälillä ns. itäratana, eli Helsinki-Pietari-välisen nopean raideyhteyden linjaamisena ja toteuttamisena. Tässä kaavavarausten säilyttäminen on tulevan vuoden avainasia. Lisäksi nostetaan esille alueen sopivuus Helsinkiläisten tietotyöläisten asuinpaikkana hyvien etätyömahdollisuuksien ansiosta.

Itä-Uudenmaan alueella kauppakamari:

  • järjestää Itä-Uudenmaan yrityspalkinto -kilpailun
  • järjestää kaksi jäsentilaisuutta; keväällä ns. Elinkeinoaamun ja syksyllä Talouden ja verotuksen ajankohtaiskatsauksen sekä
  • järjestää alueen yrityksille tilaisuuden digitaalisuudesta, painottaen digitaalisuuden mahdollisuuksia ja tärkeyttä jokaiselle yritykselle.


Itä-Uudenmaan kauppakamariyksikön hallitus

Puheenjohtaja:
Molander, Mauri, toimitusjohtaja, Itä-Uudenmaan Osuuspankki

Varapuheenjohtaja:
Enholm, Katarina, toimitusjohtaja, Brunberg Oy

Muut jäsenet:
Aarttila, Marko, talousjohtaja, Ensto Oy
Anttila, Jukka, rakennuttamis- ja ylläpitojohtaja, Kesko Oyj
Areva, Reijo, toimitusjohtaja, Meltex Oy Plastics
Buddas, Thomas, apulaisjohtaja, Fortum Power and Heat Oy, Loviisan voimalaitos
Forsström, Lena, johtaja, Nordea Bank Abp
Grannas, Mikael, kunnanjohtaja, Sipoon kunta
Kankare, Pasi, rehtori, Careeria Oy
Mähönen, Juha, toimitusjohtaja, Vuoristo-yhtiöt Oy
Oker-Blom, Jan D., kaupunginjohtaja, Loviisan kaupunki
Roni-Poranen, Salla, toimitusjohtaja, Borealis Polymers Oy
Ujula, Jukka-Pekka, kaupunginjohtaja, Porvoon kaupunki
Wackström, Patrick, toimitusjohtaja, Porvoon Energia Oy
Vepsäläinen, Tiina, toimitusjohtaja, Loviisan Satama Oy
Wilkman, Kari, toimitusjohtaja, Porvoon Autotarvike Oy Ab
Volanen, Risto, toimitusjohtaja, Pasi Volanen Oy

Hallituksen sihteeri:
Forsberg, Gustaf, asiamies, Helsingin seudun kauppakamari