Teija Kerbs on kirjanpidon asiantuntijana Helsingin seudun kauppakamarissa.

Tilinpäätös ja veroilmoitus koronaviruksen aikana – PÄIVITETTY

Tilinpäätös tulee laatia kirjanpitolain mukaan neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Tilinpäätös

Kirjanpitolautakunta voi myöntää kuukauden lisäaikaa erityisen syyn perusteella. Erityiseksi syyksi lasketaan esimerkiksi sairastuminen.

Kirjanpitolautakunta on antanut lausunnon 25.3.2020

Omaehtoinen poikkeuslupa tilinpäätöksen laatimisajan pidentämiseksi yksittäisessä kirjanpitovelvollisessa. Tässä lausunnossaan annetaan poikkeuslupa tilinpäätöksen laatimisen pidentämiselle. Selvyyden vuoksi lautakunta toteaa, että erityisenä syynä pidettävän koronavirusepidemian vuoksi poikkeuslupa olisi voitu myöntää erikseen kullekin sitä pyytäneelle kirjanpitovelvolliselle edellä mainituilla edellytyksillä.

Tämän poikkeusluvan myötä yksittäisen kirjanpitovelvollisen ei siten ole tarpeen tehdä itse hakemusta lautakunnalle.

Kirjanpitolautakunnan toimivalta ei ulotu osakeyhtiölain, osuuskuntalain ja tilintarkastuslain määräaikojen pidentämiseen eikä myöskään poikkeamiseen kirjanpitovelvollisen omien sääntöjen, kuten osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen, mahdollisista tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevista määräyksistä. Niiden mukaisten määräaikojen noudattaminen on asianomaisen kirjanpitovelvollisen vastuulla tästä poikkeusluvasta huolimatta.

Sama toimivallan rajoitus koskee myös verolainsäädäntöä.
Tämä poikkeuslupa koskee ennen 25.3.2020 päättyneitä tilikausia.

Veroilmoitus

Kirjanpitolautakunta ei voi vaikuttaa veroilmoituksen jättöaikaan. Verohallinto on myös vallitsevan tilanteen takia antanut poikkeavan ohjeen.

Yrityksen veroilmoitukselle voi hakea lisäaikaa ja ilmoituksen myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä perustellusta erityisestä syystä. Erityiseksi syyksi lasketaan esimerkiksi sairastuminen.

Maksuvaikeuksia verojen kanssa

Jos yrityksellä on maksuvaikeuksia, veroille voi hakea maksujärjestelyä. Maksun viivästyskorot voidaan jättää perimättä erityisestä syystä.

Ennakkoveroon voi hakea muutosta OmaVerossa, jos yrityksen tulos näyttää muodostuvan arvoitua pienemmäksi.


Teija Kerbs
kirjanpidon asiantuntija
Helsingin seudun kauppakamari

Alkuperäinen teksti julkaistu 17.3.2020


New call-to-action

Lue myös

Suomi tarvitsee metropolipolitiikkaa – MetropoliAreenalla fokuksessa on Helsingin seudun menestys

Helsingin seudun maapinta-ala on vain reilun prosentin koko Suomesta, mutta täällä...

Neuvontapalvelut: Muistettavaa erilaisista työpaikan poissaoloista

Työntekijän poissaolo-oikeus Osaan poissaoloista työntekijällä on oikeus laissa kerrottujen edellytysten täyttyessä ja osasta täytyy sopia...

Päivitetty 27.6.2023: Ukrainan tilanteen vaikutukset yrityksiin

Olemme koonneet pakotteisiin liittyvää tietoa, tietolähteitä ja toimintaohjeita tähän artikkeliin. Ukrainan kriisin laajennettua uusia pakotteita...