Tukea menestykseen

Kauppakamarin palveluita yri­tyksille kehitetään yritysten tilanteiden ja ajan vaatimusten mukaisesti. Tällä tavoin kauppakamari auttaa yrityksiä menestymään myös tänä vuonna 2018.

Talouden tilanne näyttää nyt paremmalta kuin pitkään aikaan. Maailman kaikki markkinat näyttävät olevan kasvussa, mikä tietää tilauksia myös suomalaisyrityksille. Koettu kymmenen hukatun vuoden jakso alkaa olla vihdoin päättymässä, kun pääsemme brutto­kansantuotteessa finanssikriisiä edeltävälle tasolle.

Yritysten parantuneet suhdanne­näkymät näkyvät myös kauppakamarissa. Kasvua haetaan nyt aktiivisesti uusilta markkinoilta ja markkinatiedon tarve on suuri. Tähän kysyntään olemme vastanneet parhaan kykymme mukaan. Yhdessä Enterprise Europe Network -verkoston ja muiden Team Finland -toimijoiden kanssa olemme järjestäneet paljon tilaisuuksia maailmanmarkkinoiden mahdollisuuksista. Ensi vuonna tiivistämme kahden­välisten kauppa­kamareiden muodostaman FinnCham-verkoston yhteyksiä, mikä auttaa uusia yrityksiä solmimaan kontakteja uusille markkinoille.

Kauppakamarin palveluita yrityksille kehitetään yritysten tilanteiden ja ajan vaatimusten mukaisesti.

Myös koulutus- ja neuvontapalveluiden tarve on selvästi kasvussa. Kauppakamarin juristit sekä verotuksen ja kirjanpidon asian­tuntijat auttavat yrityksiä toteuttamaan suunnitelmiaan ja ratkaisemaan nopeasti kasvun pullonkauloja. Palvelut saavat asiakkailtaan varsin hyvän palautteen. Ensi vuonna kauppakamarin palvelut paranevat, kun lisäämme välillisen verotuksen osaamista. Tähän on nyt tilausta siksikin, että maahantuonnin arvonlisä­verotuksen menettelyt muuttuvat.

Uusia markkinoita ja tilauksia haettaessa turvallisuuden merkitys korostuu. Kauppakamarin ensi vuoden painopisteitä on yritysten tietosuojavalmiuksien parantaminen. Moni yritys tarvitsee tukea myös toukokuussa voimaan astuvan Euroopan Unionin tietosuoja-asetuksen vaatimusten täyttämiseen.

Menestyksekästä uutta vuotta 2018!

Lue myös:

Ulkomaiset opiskelijat suuri voimavara

Kasvanut kiinnostus suomalaiseen korkeakoulutukseen on erittäin positiivinen ilmiö. Muualta tulevat opiskelijat ovat suuri työvoimapotentiaali suomalaisille työnantajille. Tätä potentiaalia meidän on...
Edellinen artikkeli Helsingin seudun dilemma: talous kasvaa, mutta työllisyys mataa Seuraava artikkeli Voiko osa-aikatyöstä sopia vapaasti?