fiiliskuva

Tule mukaan ke­hit­tä­mään pk-yritysten täy­den­nys­kou­lu­tuk­sia

Millaista täydennyskoulutusta yrityksesi tarvitsee digitaalisista ratkaisuista ja kestävästä kehityksestä?

Laurea-ammattikorkeakoulu kehittää keväälle 2022 pk-yrityksille maksuttomia täydennyskoulutuskursseja verkkoon. Uusien kurssien teemoja ovat kestävä kehitys, digitaaliset ratkaisut, julkiset hankinnat ja yhteiskehittäminen. Laurea etsii nyt haastateltavia pk-yrityksiä. Olisiko sinulla loka-marraskuussa 30–45 minuuttia aikaa haastattelulle, jotta Laurea saisi tuoretta tietoa yritysten osaamistarpeista?

Lue lisää ja ilmoittaudu haastateltavaksi: https://www.laurea.fi/hankkeet/h/helsinki-uusimaa–kestava-ja-digitaalinen-yrittajyysalue-2021-2022-3uas4eer/haastateltavia-yrityksia-etsitaan/

Kaksivuotinen Helsinki-Uusimaa – Kestävä ja digitaalinen yrittäjyysalue 2021–2022 (3UAS4EER) -hanke tarjoaa pk-yrityksille monenlaista tukea digitalisaation ja kestävän kehityksen edistämiseen. Se tukee yritysten elpymistä koronapandemiasta ja Uudenmaan ilmastoneutraaliuden saavuttamista vuoteen 2035 mennessä.


Helsinki-Uusimaa – Kestävä ja digitaalinen yrittäjyysalue 2021–2022 (3UAS4EER)

Hanketta koordinoi Laurea, ja se toteutetaan 3AMK-yhteistyössä Haaga-Helian ja Metropolian kanssa. Keskeisiä kumppaneita ovat Uudenmaan liitto, Helsingin seudun kauppakamari, Uudenmaan Yrittäjät, Helsingin Yrittäjät ja muut alueen yrittäjä- ja kehitysyhtiöt. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Lue lisää hankkeesta: https://www.laurea.fi/hankkeet/h/helsinki-uusimaa–kestava-ja-digitaalinen-yrittajyysalue-2021-2022-3uas4eer/

Lue myös:
Edellinen artikkeli Työnantajan työturvallisuusvastuu Seuraava artikkeli Osaajapula kaipaa ripeitä ratkaisuja