Helsingin seudun kauppakamarin lakimies Joanna Ahokanto.

Työttömyysvakuutusmaksu kansainvälisissä tilanteissa

Pääsääntöisesti kansainvälisissä tilanteissa työntekijä vakuutetaan työskentelymaan lainsäädännön mukaan. Lähtökohtana on, että ulkomaalainen työntekijä vakuutetaan Suomessa ja työttömyysvakuutusmaksut maksetaan Suomen lainsäädännön mukaisesti. Poikkeuksena ovat EU- ja ETA-maista, Sveitsistä tai sosiaaliturvasopimusmaista tulevat lähetetyt työntekijät sekä kahdessa tai useammassa EU- tai ETA-maassa työskentelevät. Kuitenkin kaikki kahdenkeskiset sosiaaliturvasopimukset eivät välttämättä koske työttömyysvakuutusmaksua. Lisäksi tietyin edellytyksin ulkomaisella työnantajalla ei ole maksuvelvollisuutta muun kuin Suomessa asuvan henkilön Suomessa tekemästä lyhytaikaisesta työstä.

Suomeen lähetetyt työntekijät

Suomeen EU- tai ETA-maista tai sosiaaliturvasopimusmaasta lähetetyt työntekijät EU- tai ETA-maista tai Sveitsistä tilapäisesti Suomeen työkomennukselle lähetetyt työntekijät vakuutetaan yleensä maassa, josta heidät lähetetään. EU:n alueella tilapäisellä työkomennukselle lähetetty työntekijä voi kuulua lähettävän maan sosiaaliturvan piiriin 24 kuukauden ajan. Tällöin vaaditaan lähetetyn työntekijän A1-todistus. Lähetetty työntekijä voi pysyä lähettäjämaan sosiaaliturvan piirissä poikkeusluvalla myös 24 kuukautta pidemmän ajan, jos työskentely toisessa EU-maassa kestää enintään viisi vuotta.

Julkisyhteisön palveluksessa olevat EU- tai ETA-maista tai Sveitsistä Suomeen lähetetyt työntekijät, virkamiehet, ja sellaisina pidettävät henkilöt kuuluvat ilman aikarajoitusta työnantajan kotivaltion sosiaaliturvan piiriin. Heistä ei makseta työttömyysvakuutusmaksuja Suomeen.

Jos Suomea sitovissa kahdenvälisissä sosiaaliturvasopimuksissa on työttömyysvakuutusta koskevia määräyksiä, maksuvelvollisuus ratkeaa kyseisten määräysten mukaan.

Sopimuksettomasta maasta tulevat työntekijät

Sopimuksettomia maita ovat kaikki muut kuin EU- tai ETA-maat, Sveitsi ja ne maat, joiden kanssa Suomella on työttömyysvakuutusta koskevia määräyksiä sisältävä sosiaaliturvasopimus. Sopimuksettomista maista tulevien työntekijöiden vakuuttamisvelvollisuuden osalta pääsääntönä on vakuuttaa työntekijä työskentelymaassa riippumatta työskentelyn kestosta, asuinmaasta ja työnantajan kansalaisuudesta.

Työttömyysvakuutusmaksua ei makseta sopimuksettomasta maasta Suomeen tulevan työntekijän Suomessa tekemästä työstä, jos kyseessä on

  • kuljetusliikenteen työ, jonka työntekijä tekee pääosin muualla kuin Suomessa tai
  • työntekijä on Suomessa kokous- tai esiintymismatkalla tai
  • työntekijä on muulla vastaavalla lyhytkestoisella vierailulla, jonka tarkoitus liittyy työntekijän ulkomailla tekemään työhön

Lisäksi edellytetään, ettei työnantajan kotipaikka ole Suomessa ja ettei työntekijä asu Suomessa.

Kolmansista maista tulevat kausityöntekijät

Kolmansista maista tulevat kausityöntekijät, joihin sovelletaan kausityölakia, eivät ole työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuuden piirissä. Kausityölaki koskee kolmansista maista tulevia kausityöntekijöitä. Kolmannen maan kansalaisia ovat muut kuin Euroopan Unionin kansalaiset ja Unionin kansalaisiin rinnastettavat Islannin, Liechtensteinin, Norjan ja Sveitsin kansalaiset. Kausityöntekijä oleskelee maassa laillisesti tai tilapäisesti työntekotarkoituksessa.

Joanna Ahokanto
lakimies

Lue myös

Yhteistoimintalaki uudistuu – mikä muuttuu? – päivitetty

Hallituksen esitys uudeksi yhteistoimintalaiksi on annettu 30.9.2021. Yhteistoimintalaki uudistetaan kokonaan, ja uusi laki on tulossa voimaan vuonna 2022.

Viestinnän arvot tulevat esiin tiukoissa tilanteissa

Uusia mainekriisejä nousee esiin tasaisin väliajoin.

Miten tunnistan huijauslaskun?

Tyypillistä huijauslaskuille Huijauslaskuilla pyritään erehdyttämään yritystä maksamaan tuotteista tai palveluista, joita ei ole toimitettu tai ole edes...