Helsingin seudun kauppakamarin lakimies Joanna Ahokanto.

Usein kysytyt kysymykset koronaviruksen vaikutuksista työntekijän rajanylitysliikenteeseen – päivitetty 11.5.

Millaisia dokumentteja työntekijöiltä kysytään rajalla, jotka välttämättömässä työmatkaliikenteessä voivat ylittää rajan?

Välttämättömässä työmatkaliikenteessä Ruotsin ja Norjan rajan vastaisella luontaisella työssäkäyntialueella rajan ylittävä henkilö esittää muiden rajanylitykseen vaadittavien asiakirjojen lisäksi työnantajan vapaamuotoisen kirjallisen perustelun/todistuksen välttämättömälle työmatkaliikenteelle. Selkeä kirjallinen dokumentaatio sujuvoittaa rajanylitystä.

Kun puhutaan muusta välttämättömästä liikenteestä sisä- ja ulkorajoilla: Työnantajan tulee erillisellä lomakkeella perustella, miksi Suomeen tulevan työntekijän työtehtävä on kriittinen ja sellainen, että työsuoritus ei siedä viivästystä. Työnantaja täyttää ”Työnantajan perustelu työntekijän maahantulon välttämättömyydestä poikkeustilan aikana” -lomakkeen ja antaa sen työntekijälleen. Suomen pyrkivä työntekijä esittää tämän lomakkeen rajantarkastuksessa muiden rajanylitykseen vaadittavien asiakirjojen lisäksi.

Työntekijällä on kaksoiskansalaisuus, miten rajanylitysliikenteen rajoitukset vaikuttavat häneen?

Kaksoiskansalaisen tulisi valita kummalla puolella rajaa hän aikoo oleskella. Mikäli kaksoiskansalainen palaa Suomeen, tulee hänen asettua 14 vuorokaudeksi karanteeninomaisiin olosuhteisiin.

Työntekijäni asuu ulkomailla lähetettynä työntekijänä, ja hän on suomen kansalainen. Hänellä on kuitenkin ulkomaalainen puoliso. Voiko tämä puoliso palata Suomeen työntekijän mukana?

Suomen kansalaisen perheenjäsen voi palata tai saapua Suomeen, jos hänet katsotaan ulkomaalaislain mukaisesti perheenjäseneksi. Suomen kansalaisen perheenjäsen tulee olla Suomessa asuvan Suomen kansalaisen perheenjäsen. Muussa tapauksessa maahantulo voidaan sallia, jos kyse on välttämättömästä liikenteestä, esimerkiksi pakottavissa perheasioissa matkustavat henkilöt.

Vapaan liikkuvuuden säännöksiä sovelletaan Suomen kansalaisen perheenjäseneen, jos Suomen kansalainen on käyttänyt vapaan liikkuvuuden direktiivin mukaista liikkumisoikeuttaan asettumalla toiseen jäsenvaltioon ja perheenjäsen tulee Suomeen hänen mukanaan tai seuraa häntä myöhemmin. Maahan voi saapua Suomen kansalaisen perheenjäsen, jos hänellä on vaadittava oleskeluoikeuden osoittava asiakirja Suomessa tai muussa EU- tai Schengen-valtiossa.

Työntekijämme asuu Venäjällä, mutta hän on Saksan kansalainen. Voiko hän matkustaa Saksaan Suomen kautta?

Kyllä voi. Suomessa tai muussa EU:n jäsenmaassa asuvien paluuliikenne sallitaan.

Työntekijäni on saapumassa oleskeluluvalla ensimmäistä kertaa Suomeen. Onko tämä mahdollista?

Suomen myöntämällä oleskeluluvalla ensimmäistä kertaa maahan saapuvan kolmannen maan kansalaisen maahantulo on sallittu 1.5.2020 alkaen. Kausityöntekijöiden oleskeluluvat eivät kuulu tähän kategoriaan, niitä käsitellään omana erityisenä joukkonaan. Kausityövoiman osalta on 14.5.2020 alkaen sallittu maahantulo kausityöhön muun työmatkaliikenteen tavoin. Tulee lisäksi huomioida, että 14.5.2020 alkaen Schengen-valtiosta saapuva työntekijä, joka on työsuhteessa suomalaiseen työnantajaan voi saapua maahan. Sama koskee henkilöä, jolla on voimassa oleva oleskelulupa sekä oleskeluoikeutensa rekisteröineet EU-/Schengen kansalaiset.

Työntekijämme on Viron kansalainen, mutta hän työskentelee kuljettajana Suomessa toimivassa kuljetusliikkeessä. Koskeeko työliikenteen rajoitus myös häntä?

Kuljetushenkilöstö katsotaan välttämättömäksi työliikenteeksi, joka voi saapua Suomeen. Henkilön pitää kuitenkin päättää kummassa maassa oleskelee. Jos henkilö päättää saapua Suomeen on lähtökohtaisesti asetuttava 14 vuorokauden karanteenin omaisiin oloihin.

Työntekijämme on rakennusmaalla töissä, mutta asuu Ukrainassa. Voiko hän tulla Suomeen töihin?

Kyllä voi. Valtioneuvosto on 7.5.2020 päättänyt, että 14.5.2020 lukien työntekijä voi saapua Suomeen, mikäli hän on työsuhteessa suomalaiseen työnantajaan. Tämä muutos on voimassa ainakin 14.6.2020 saakka.

Saako huoltovarmuuden kannalta kriittisessä rakennusprojektissa työskentelevä henkilö liikkua Virosta Suomeen?

Saa. Merkittävä huoltotyö, jonka toteutuminen edellyttää toisesta maasta saapuvan huoltotiimin tai huoltomiehen suoritusta, on mahdollista.

Joanna Ahokanto
lakimies

Lue myös

Viikon kysymys: sairauspoissaolo ja koeaika

Viikon kysymys tuo vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Neuvontapalvelut: Yleisiä väärinkäsityksiä vuosiloma-asioissa (päivitetty)

Lomakausi lähestyy kovaa vauhtia, ja nyt onkin sopiva aika muistuttaa muutamasta yleisestä vuosilomiin liittyvästä väärinkäsityksestä. Tämän luettuasi tiedät, miten toimia jatkossa oikein.