Uudenmaan kokoontumisrajoitukset kevenevät tiistaina 8.2.2022.

Uudenmaan kokoontumisrajoitukset kevenivät tiistaina 8.2.2022

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 7.2.2022 päätöksen, jolla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueen kokoontumisrajoituksia kevennetään tiistaista 8.2. alkaen. Kokoontumisrajoitukset koskevat sisätiloissa järjestettäviä yleisötilaisuuksia. Enintään 500 henkilön tilaisuudet mahdollisia sisätiloissa 50 % täyttöasteella.

Uuden päätöksen mukaan sisällä voi järjestää 51–500 henkilön tilaisuuksia, jos osallistujamäärä on enintään 50 % tilaisuuden enimmäisosallistujamäärästä kyseisessä tilassa. Enintään 50 henkilön yleisötilaisuuksia voi järjestää ilman tilan kapasiteettiin nähden suhteellista osallistujamäärää. Uuden päätöksen myötä yleisöllä ei tarvitse enää olla istumapaikkoja tilaisuuksissa. Ulkona järjestettävien tilaisuuksien osallistujamäärää ei ole tähänkään asti rajoitettu aluehallintoviraston päätöksillä.

Rajoitukset voivat poistua 11.2.2022

Jos Uudenmaan epidemiatilanne on asiantuntija-arvioiden mukaan edelleen tasaantumassa eikä kokoontumisrajoituksia arvioida enää välttämättömiksi sairaanhoitopiirin alueella, Etelä-Suomen aluehallintovirasto tekee rajoitukset kumoavan päätöksen mahdollisimman pian. Päätös voitaisiin tehdä arviolta perjantaina 11.2.2022. Aluehallintovirasto tiedottaa päätöksestä tarkemmin heti kun se on mahdollista.

Lue Etelä-Suomen AVI:n tiedote kokonaan.


Lue myös

Helsingin seudun yritykset odottavat tulevalta hallitukselta vaikuttavaa metropolipolitiikkaa 

Sosialidemokraatit alleviivasivat kampanjassaan aggressiivista vasemmisto-oikeisto-blokkijakoa ja muista isoista puolueista kaukana olevaa...

Uudenmaan korkeakouluihin tarvitaan kipeästi lisää aloituspaikkoja

Helsingin seudun kauppakamarin koordinoima Ennakointikamari julkaisi helmikuussa 2022 selvityksen Korkeakoulujen aloituspaikat ja hakijat Uudellamaalla ja...

Pääkaupunkiseudun ja Keski-Uudenmaan sparrausohjelmaan valittiin yhteensä 30 yritystä

Pääkaupunkiseudun ja Keski-Uudenmaan sparrausohjelmien tavoite on tarjota uusia toimintamalleja ja luoda verkostoja, joiden avulla yrittäjät voivat parantaa oman liiketoimintansa kasvunäkymiä.