Uudenmaan yritysten suhdannetilanne parani alkukesällä

Uudellamaalla toimivat yritykset kertovat suhdannetilanteensa kohentuneen alkukesällä. Tämä ennakoi teollisuuden ja rakentamisen investointien kääntymistä kasvuun, ja palvelualoilla myynnin kasvun odotetaan kohentavan työllisyyttä.

Yritysten suhdanneodotukset ovat kirkastunee Uudellamaalla nopeasti. Odotukset niin teollisuudessa ja rakentamisessa kuin palvelualoillakin ovat koko maata myönteisemmät, kertoo Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtaja Heikki J. Perälä.

Erityisesti teollisuuden ja rakentamisen näkymät paranivat huhti-kesäkuussa. Suhdanneodotusten saldoluku oli heinäkuussa 17 eli teollisuus- ja rakennusalan yrityksistä 18 prosenttia odottaa suhdanteiden paranevan, vain prosentti ennakoi heikkenemistä.

–Toisella vuosineljänneksellä tuotanto kasvoi yleisesti. Kapasiteetti on nyt täyskäytössä 86 prosentilla vastaajista, mikä ennakoi investointien kääntymistä kasvuun, Perälä uskoo.

Ammattityövoiman puute pahenee ja kampittaa kasvua

Myös palvelualat arvioivat näkymänsä hyviksi. Palvelualoilla saldoluku on 20; joka neljäs yritys odottaa suhdanteiden vahvistuvan, vain neljä prosenttia ennakoi hiipumista.

– Palvelualojen myynnin kasvu kohentaa työllisyyttä, sillä Uudenmaan tuotantorakenne on hyvin palveluvaltainen, Perälä sanoo.

Ammattityövoiman puute estää entistä useamman yrityksen kasvua. Teollisuuden ja rakentamisen yrityksistä 26 prosenttia ja palvelualojen yrityksistä 16 prosenttia pitää ammattityövoiman vähyyttä kasvun esteenä.

-Tähän on reagoitava nopeasti kehittämällä ammatillisen koulutuksen työelämälähtöisyyttä sekä purkamalla työperäisen maahanmuuton esteitä, Perälä vaatii.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK kysyi heinäkuussa suhdannebarometrissaan, miten yritykset ennustavat suhdannekehitystään syksyllä. Kyselyyn vastasi yhteensä 369 uusmaalaista teollisuuden ja rakentamisen sekä palvelualan yritystä, jotka työllistävät lähes 130 000 henkeä.

Lue myös:

Uusi podcast-sarja Eurooppa edellä

Kauppalehdessä käynnistyy uusi podcast-sarja Eurooppa edellä. Ensimmäisessä jaksossa Tapio Nurmisen vieraina ovat europarlamentaarikot Miapetra Kumpula-Natri (sd) ja Petri Sarvamaa (kok) sekä Keskuskauppakamarin johtaja Timo Vuori.
Edellinen artikkeli Kotvanen kasvua Seuraava artikkeli Nyt juhlitaan: Suomalainen kauppakamaritoiminta täyttää 100 vuotta!